kennisJAAROVERZICHT 2019

Als kennisnetwerk ontwikkelt Netspar naast academisch onderzoek ook kennis die direct relevant en toepasbaar is voor de praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met experts uit de pensioen- en verzekeringssector. In onderstaand jaaroverzicht staan alle praktijkgerichte publicaties, webinars en mini-colleges op video van 2019 op een rij. We hebben een aantal bijzonderheden uitgelicht. Een totaaloverzicht vindt u onderaan deze pagina.

   UITGELICHT

Geven met een warme hand: bewijs van erfenisplanning

Eduard Suari Andreu e.a.
Lees het paper

 UITGELICHT

Maatwerk in pensioencommunicatie

Leo Lentz
Kijk naar webinar
Lees het paper

 UITGELICHT

Flexibel met Pensioen

Marike Knoef e.a.
Lees het paper

 UITGELICHT

Spaarmotieven en Consumptiegedrag

Johan Bonekamp e.a.
Lees het paper

 UITGELICHT

ESB Special Pensioenakkoord

diverse auteurs
Download de special

   UITGELICHT

Problematische schulden na pensionering?

Mauro Mastrogiacomo
Lees Brief 18

 UITGELICHT

Voorstel keuzearchitectuur pensioensparen

Jona Linde
Kijk naar webinar
Lees de one pager en het paper

 UITGELICHT

Woning en pensioen als financieel lego

Dirk Brounen e.a.
Lees Brief 17

 UITGELICHT

Opleiding, levensverwachting en pensioenleeftijd

Wilma Nusselder e.a.
Download paper

UITGELICHT

Deelnemersperspectief op mogelijke contract-
varianten

Theo Nijman
Kijk naar micro-
learning

Totaal overzicht van publicaties uit 2019

  papers

   brief 18

Netspar Brief 18: Problematische schulden na pensionering?
Mauro Mastrogiacomo

One pager

  papers

  WEBINARs

Maatwerk in Pensioencommunicatie
Leo Lenz
Voorstel keuzearchitectuur pensioensparen
voor zelfstandigen
Jona Linde

One pager

  papers

   brief 17

  papers

  papers

microlearning

Drie dimensies van persoonlijker pensioen
Theo Nijman
Deelnemersperspectief op mogelijke contractvarianten
Theo Nijman

  WEBINAR

Welke invulling te kiezen in een nieuw pensioencontract?
Bas Werker

   brief 16

One pager

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners