NETWERK

Netspar is een denktank en kennisnetwerk, opgericht in 2005. Netspar is een drie-eenheid van overheid & sociale partners, bedrijfsleven en wetenschap. Naast partners, die financieel en inhoudelijk bijdragen, maken ook circa 300 (internationale) onderzoekers (fellows) onderdeel uit van het kennisnetwerk.

De unieke opzet van dit netwerk maakt dat partijen zich binnen Netspar-verband kunnen richten op lange termijn vraagstukken m.b.t. de financiering van de oude dag en vergrijzing. De partners zitten samen aan het stuur bij het bepalen de onderzoeksagenda en de prioritering van het onderzoek.

Om een effectieve netwerkorganisatie te kunnen zijn, is Netspar gericht op het stimuleren samenwerking, wederzijds vertrouwen, open communicatie, en het bouwen van gemeenschappelijke visies.

Naast kennisontwikkeling en kennisdeling is netwerkvorming een van de kernactiviteiten van Netspar.

“Het pensioen beslaat zo’n 25% van het leven, maar we besteden er maar 1 % van onze tijd aan. En dat terwijl we met toenemende leeftijd kwetsbaarder worden. De focus die Netspar heeft op pensioenen en de inspanningen die Netspar levert om partijen dichter bij elkaar te brengen zijn onmisbaar voor de samenleving.”
Theo Kocken

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20190901_nidi-logo_greyscale
ministeries
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_dnb
Print
Bekijk al onze partners