NETWERK

Netspar is een denktank en kennisnetwerk, opgericht in 2005. Netspar is een drie-eenheid van overheid & sociale partners, bedrijfsleven en wetenschap. Naast partners, die financieel en inhoudelijk bijdragen, maken ook circa 300 fellows onderdeel uit van het kennisnetwerk.

De unieke opzet van dit netwerk maakt dat partijen zich binnen Netspar-verband kunnen richten op lange termijn vraagstukken m.b.t. de financiering van de oude dag en vergrijzing. De partners zitten samen aan het stuur bij het bepalen de onderzoeksagenda en de prioritering van het onderzoek.

Om een effectieve netwerkorganisatie te kunnen zijn, is Netspar gericht op het stimuleren samenwerking, wederzijds vertrouwen, open communicatie, en het bouwen van gemeenschappelijke visies.

Naast kennisontwikkeling en kennisdeling is netwerkvorming een van de kernactiviteiten van Netspar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_ministeries
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners