FINANCIERING VAN ONDERZOEK

Netspar faciliteert innovatief academisch onderzoek, in alle gedragswetenschappen, naar de verschillende aspecten van vergrijzing en financiering van de oude dag. De verbreding van de huidige onderzoeksagenda betekent dat Netspar open staat voor onderzoeksvoorstellen uit diverse wetenschapsgebieden, zoals economie, sociologie, psychologie, recht en communicatie.

Netspar kent grants toe variërend van € 10.000 tot € 500.000. Er is kortlopend en langjarig onderzoek mogelijk. Onderzoeksprojecten kunnen uitgevoerd worden door een individuele onderzoeker of een onderzoeksteam.

Afhankelijk van het type grant vraagt de Netspar Directie voorafgaand aan de toekenning advies van de Scientific Council, de Partner Research Council, of een andere onafhankelijke externe adviescommissie.
Alle lopende en afgeronde projecten zijn te vinden in de projectdatabase.

Bekijk/download de infographic hier.

Toelichting bij afkortingen: PRC = Partner Research Council, SC = Scientific Council, EB= Editorial Board, AA = Academic Advisors, MME = Match Making Event, IPW = International Pension Workshop.

Grant Doel Budget Volgende deadline
Topicality Grant Kortlopend toegepast onderzoek, gericht
op actueel vraagstuk
€ 10.000 – € 20.000 Voorstel onderwerp continu; toekenning jaarlijks in februari
Theme Grant (alleen Engelstalig) Combinatie van meerjarig fundamenteel en toegepast onderzoek € 250.000 – € 500.000 Verstreken; nieuwe call verwacht december 2017
Individual Research Grant (alleen Engelstalig) Meerjarig onderzoek door postdoc of promovendus max. 50% van salariskosten, max. € 80.000 Call beschikbaar; deadline 8 januari 2018
Comparative Research Grant (alleen Engelstalig) Kortlopend internationaal vergelijkend
onderzoek
€ 10.000 – € 20.000 Call beschikbaar; deadline 1 maart 2018

Voor vragen over de mogelijkheden tot het indienen van onderzoeksvoorstellen verwijzen we u naar pagina’s van de verschillende grants. Ook kunt u contact opnemen met de projectcoördinatoren via Research@netspar.nl.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners