FINANCIERING VAN ONDERZOEK

Netspar faciliteert innovatief academisch onderzoek, in alle gedragswetenschappen, naar de verschillende aspecten van vergrijzing en financiering van de oude dag. De verbreding van de huidige onderzoeksagenda betekent dat Netspar open staat voor onderzoeksvoorstellen uit diverse wetenschapsgebieden, zoals economie, sociologie, psychologie, recht en communicatie.

Netspar kent grants toe variërend van € 10.000 tot € 500.000. Er is kortlopend en langjarig onderzoek mogelijk. Onderzoeksprojecten kunnen uitgevoerd worden door een individuele onderzoeker of een onderzoeksteam.

Afhankelijk van het type grant vraagt de Netspar Directie voorafgaand aan de toekenning advies van de Scientific Council, de Partner Research Council, of een andere onafhankelijke externe adviescommissie. Alle lopende en afgeronde projecten zijn te vinden in de projectdatabase.

Grant Doel Budget Volgende deadline
Topicality Grant Kortlopend toegepast onderzoek, gericht
op actueel vraagstuk
€ 10.000 – € 20.000 Voorstel onderwerp continu; toekenning jaarlijks in februari
Theme Grant (alleen Engelstalig) Combinatie van meerjarig fundamenteel en toegepast onderzoek € 250.000 – € 500.000 24 april 2017; toekenning jaarlijks in september
Individual Research Grant (alleen Engelstalig) Meerjarig onderzoek door postdoc max. 50% van salariskosten postdoc onderzoeker, max. € 80.000 nog in te dienen (was: 9 januari 2017)
Comparative Research Grant (alleen Engelstalig) Kortlopend internationaal vergelijkend
onderzoek
€ 10.000 – € 20.000 verstreken; nieuwe call verwacht november 2018

Voor vragen over de mogelijkheden tot het indienen van onderzoeksvoorstellen verwijzen we u naar pagina’s van de verschillende grants. Ook kunt u contact opnemen met de coördinator projecten Esther Hermans-Spijker via E.C.E.Hermans@uvt.nl of tel. 013 466 82 20.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners