Board Briefs

De komende jaren bereiden bestuurders van pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Netspar-Board-Brief-01-2022-WEB

Board Brief 1
De keuze tussen varianten uit het pensioenakkoord.
Theo Nijman, 2022

P20220623_Netspar-Board-Brief-02-2022

Board Brief 2
Beschermings-, over- en projectierendementen.
Bas Werker, 2022

Board brief 03-2023
Cover_Boardbrief 04-2023_Risicohouding

Board Brief 4
Risicohouding.
Marike Knoef, Jorgo Goossens en Raun van Ooijen, 2023

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners