Voor onderzoekers

Zo’n 300 onderzoekers verbonden aan diverse universiteiten, academische instellingen en andere organisaties in Nederland en in het buitenland zijn verbonden aan Netspar als fellows. Hier vindt u meer informatie over de aangesloten fellows.

Netspar fellow worden
Onderzoekers kunnen voorstellen indienen binnen de verschillende calls voor kort- en langlopende onderzoeksprojecten die Netspar gedurende het jaar uitzet. Meer informatie over de verschillende typen calls en deadlines vind je hier.

Heb je zelf onderwerpen of ideeën voor (kortlopend) onderzoek? Neem contact op met onze beleidsadviseur onderzoek Silvie van Halder via 013 – 466 37 93 of via email.

“Het fantastische aan Netspar is het multidisciplinaire karakter. Het is uitermate relevant om vraagstukken rondom de vergrijzing vanuit meerdere disciplines te benaderen en bijvoorbeeld methodieken te vergelijken. Ook bezien vanuit mijn eigen vakgebied, de public health, heeft deze samenwerking een enorme meerwaarde.”
Johan Mackenbach (EUR)
Laatst bijgewerkt 23 oktober 2018.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners