Voor onderzoekers

Netspar financiert onderzoek op het gebied van de sociale en economische gevolgen van vergrijzing en pensioen. Om Netspar tot een succes te maken is participatie nodig vanuit verschillende onderzoeksdisciplines. Onderzoekers vanuit diverse wetenschapsgebieden, zoals economie, sociologie, psychologie, recht en communicatie participeren al in Netspar. Hiertoe bieden we calls voor kort- en langlopende onderzoeksprojecten.

Zo’n 300 onderzoekers vanuit universiteiten, academische instellingen en andere organisaties in Nederland en het buitenland zijn aan Netspar verbonden als fellow. Bekijk hier ons onderzoekersnetwerk.

Bekijk de infographic over onderzoeksfinanciering hier.

Toelichting bij afkortingen:
PRC = Partner Research Council
SC = Scientific Council
EB= Editorial Board
AA = Academic Advisors
MME = Match Making Event
IPW = International Pension Workshop.

Lees meer over de vijf onderzoeksprogramma’s waarin ons onderzoek verdeeld is.

Wat bieden we?

  • Financiering voor kort- en langlopende projecten variërend van € 20.000 tot € 350.000,- waarin ruimte is voor zowel fundamenteel als direct beleidsrelevant onderzoek.
  • Mogelijkheden voor zowel junior- als senior onderzoekers.
  • Volop mogelijkheden voor netwerken en samenwerking met andere onderzoekers en praktijkpartners. Bijvoorbeeld tijdens Netspar after lunch webinars en in Netspar Projectgroepen.
  • De mogelijkheid om feedback te krijgen op onderzoeksresultaten vanuit beleidsmakers en sector specialisten  uit overheid, pensioen- en verzekeringssector.

Fellow worden
Meer informatie over de verschillende typen calls en deadlines vind je hier.

Heb je zelf onderwerpen of ideeën voor (kortlopend) onderzoek? Neem contact op met onze beleidsadviseur onderzoek Silvie van Halder via 013 – 466 37 93 of via email.

“Het fantastische aan Netspar is het multidisciplinaire karakter. Het is uitermate relevant om vraagstukken rondom de vergrijzing vanuit meerdere disciplines te benaderen en bijvoorbeeld methodieken te vergelijken. Ook bezien vanuit mijn eigen vakgebied, de public health, heeft deze samenwerking een enorme meerwaarde.”
Johan Mackenbach (EUR)
Laatst bijgewerkt 9 december 2019.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners