THESIS AWARDS

Call 2016 gesloten

Netspar stelt jaarlijks vijf prijzen van elk EUR 3.000 beschikbaar voor uitmuntende theses gerelateerd aan de financiering van de oude dag en vergrijzing in de categorieën:

 • Bachelor-thesis: 1 Award;
 • (Research) master-thesis: 2 Awards;
 • PhD –thesis (dissertatie): 1 Award;
 • Eindopdracht Netspar TIAS Academy: 1 Award.

Pensioenfonds UWV sponsort de Bachelor-Award en 1 van de beide Master Awards; criterium daarvoor is de relevantie voor het Nederlandse pensioendebat.

Nominaties voor de thesis awards kunnen door studenten zelf en / of afstudeerbegeleiders, ook uit de sector, ingediend worden. Uiterste inleverdatum is 16 oktober 2016. De Editorial Board selecteert de prijswinnaars. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de International Pension Workshop in januari 2017.

AANMELDEN VOOR THESIS AWARD

Meer informatie over de Thesis Awards

Het belang van ouderdomsvraagstukken

In 2050 zal bijna 35% van de Europese bevolking 60 jaar of ouder zijn. Ouderdomskwesties leiden tot vele vragen, zeker vanwege de huidige financiële crisis. Enkele voorbeelden:

 • Hoe onderhouden we een duurzaam pensioensysteem? / Hoe zorgen we voor een duurzaam pensioensysteem?
 • Hoe bereiden mensen zich voor op hun oude dag, en wat is de meest effectieve manier om hen te helpen de juiste keuzes te maken?
 • Hoe moeten pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hun kapitaal investeren, en hoe moeten zij omgaan met risico’s in het belang van hun deelnemers en klanten?
 • Wat zijn de consequenties van de stijgende pensioenleeftijd voor oudere werknemers en het werkgelegenheidsbeleid?
 • Wat is het verband tussen pensioenen en de behoefte aan huisvesting en langdurige zorg voor ouderen?
Voorwaarden en procedures

Om deel te kunnen nemen en in aanmerking te kunnen komen voor deze Netspar Awards, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden en regels:

 • Studenten moeten ingeschreven zijn aan een universiteit (in Nederland of elders);
 • Het onderwerp van de thesis / dissertatie moet gerelateerd zijn aan het Netspar onderzoeksprogramma;
 • De thesis / dissertatie mag gebaseerd zijn op academische literatuur of kan geschreven zijn tijdens een stage bij een Netspar partners;
 • De thesis / dissertatie moet verdedigd zijn tussen 15 september 2015 en 15 oktober 2016;
 • De criteria waarop de inzendingen beoordeeld worden, zijn:
  • Academische kwaliteit;
  • Relevantie voor het Netspar onderzoeksprogramma;
  • Originaliteit en uitvoering;
  • Voor de UWV Awards is sociale relevantie en /of toegevoegde waarde voor het actuele Nederlandse pensioendebat een aanvullend criterium;
 • De uiterste inzenddatum is 16 oktober 2016.
 • De Editorial Board van Netspar selecteert de winnaars.

De Netspar Thesis Awards worden uitgereikt tijdens de Netspar International Pension Workshop in Amsterdam in januari 2017.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mandy van Trier.

Je kunt hier  voorgaande winnaars van de Netspar Thesis Award vinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners