THESIS AWARDS

CALL FOR SUBMISSIONS 2021 – CLOSED –

Netspar stelt drie prijzen van elk € 3.000,- beschikbaar voor uitmuntende theses over vraagstukken gerelateerd aan de (financiering van de) oude dag en vergrijzing. Er zijn drie categorieën:

 • Master/Research Master Thesis (scriptie);
 • PhD–thesis (dissertatie);
 • Eindopdracht Netspar TIAS Academy.

Nominaties voor de thesis awards kunnen door studenten zelf en/of afstudeerbegeleiders, ook uit de sector, ingediend worden. De Netspar Editorial Board selecteert de prijswinnaars. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de International Pension Workshop in januari 2022.

Meer informatie over de Thesis Awards

Het belang van ouderdomsvraagstukken

In 2050 zal bijna 35% van de Europese bevolking 60 jaar of ouder zijn. Ouderdomskwesties leiden tot vele vragen. Enkele voorbeelden:

 • Hoe zorgen we voor een duurzaam pensioensysteem?
 • Hoe bereiden mensen zich voor op hun oude dag, en wat is de meest effectieve manier om hen te helpen de juiste keuzes te maken?
 • Hoe moeten pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hun kapitaal investeren, en hoe moeten zij omgaan met risico’s in het belang van hun deelnemers?
 • Wat zijn de consequenties van de stijgende pensioenleeftijd voor oudere werknemers en het werkgelegenheidsbeleid?
 • Wat is het verband tussen pensioenen en de behoefte aan huisvesting en langdurige zorg voor ouderen?

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen en in aanmerking te kunnen komen voor deze Netspar Thesis Award, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Studenten/promovendi moeten ingeschreven zijn aan een universiteit (in Nederland of elders) (niet van toepassing op de TIAS-eindopdracht);
 • Het onderwerp van de thesis/dissertatie/opdracht moet gerelateerd zijn aan het Netspar onderzoeksprogramma;
 • De scriptie/dissertatie/opdracht moet ingebed zijn in academische literatuur of kan geschreven zijn tijdens een stage bijvoorbeeld bij een van de Netspar-partners;
 • De eindversie van de scriptie/dissertatie/opdracht moet ingediend zijn bij de eigen universiteit tussen 17 oktober 2020 en 16 oktober 2021.

De criteria waarop de inzendingen beoordeeld worden, zijn:

 • Academische kwaliteit, o.a. gebruik van literatuur en methoden/technieken;
 • Relevantie voor het Netspar-onderzoeksprogramma;
 • Bondige en analytische schrijfstijl;
 • Originaliteit en uitvoering/presentatie.

Procedures

 • De uiterste inzenddatum is 17 oktober 2021 om 12.00 uur;
 • De Netspar Editorial Board selecteert de winnaars;
 • Genomineerden worden in december 2021 per e-mail op de hoogte gebracht;
 • De Netspar Thesis Awards worden uitgereikt tijdens de Netspar International Pension Workshop in januari 2022.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Netspar. 

Je kunt hier voorgaande winnaars van de Netspar Thesis Award vinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners