THESIS AWARDS

CALL FOR SUBMISSIONS 2024

Netspar stelt twee prijzen beschikbaar voor uitmuntende theses over vraagstukken gerelateerd aan de (financiering van de) oude dag en vergrijzing. Er zijn twee categorieën:

 • Master/Research Master thesis (scriptie): thesis award van €1.500;
 • PhD thesis (dissertatie): thesis award van €3.000.

Nominaties voor de thesis awards kunnen door studenten zelf en / of hun begeleiders, ook uit de sector, ingediend worden.

Inzendingen via deze link: https://www.netspar.nl/onderwijs/thesis-awards/netspar-thesis-awards-submission/

Meer informatie over de Thesis Awards

Het belang van ouderdomsvraagstukken

In 2050 zal bijna 35% van de Europese bevolking 60 jaar of ouder zijn. Ouderdomskwesties leiden tot veel vragen. Enkele voorbeelden:

 • Hoe zorgen we voor een duurzaam pensioensysteem?
 • Hoe bereiden mensen zich voor op hun oude dag, en wat is de meest effectieve manier om hen te helpen de juiste keuzes te maken?
 • Hoe moeten pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hun kapitaal (duurzaam) investeren, en hoe moeten zij omgaan met risico’s (ook klimaatrisico’s) in het belang van hun deelnemers?
 • Wat zijn de consequenties van de stijgende pensioenleeftijd voor oudere werknemers en het werkgelegenheidsbeleid?
 • Wat is het verband tussen pensioenen en de behoefte aan huisvesting en langdurige zorg voor ouderen?

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen en in aanmerking te kunnen komen voor deze Netspar Thesis Award, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Studenten/promovendi moeten ingeschreven zijn aan een universiteit (in Nederland of elders);
 • Het onderwerp van de thesis/dissertatie/opdracht moet gerelateerd zijn aan het Netspar onderzoeksprogramma;
 • De scriptie/dissertatie/opdracht moet ingebed zijn in de academische literatuur of kan geschreven zijn tijdens een stage bijvoorbeeld bij een van de Netspar-partners;
 • De eindversie van de scriptie/dissertatie / opdracht moet ingediend zijn bij de eigen universiteit tussen 1 juni 2023 en  1 juli 2024.

De criteria waarop de inzendingen beoordeeld worden, zijn:

 • Academische kwaliteit, o.a. gebruik van literatuur en methoden/technieken;
 • Relevantie voor het Netspar-onderzoeksprogramma;
 • Bondige en analytische schrijfstijl;
 • Originaliteit en uitvoering/presentatie.

Procedures

 • De uiterste inzenddatum is 1 juli 2024 om 12.00 uur;
 • De Netspar Editorial Board selecteert de winnaars;
 • Genomineerden worden in augustus 2024 per e-mail op de hoogte gebracht;
 • De Netspar Thesis Awards worden uitgereikt tijdens de Pension Day op 10 oktober 2024 in Utrecht.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Netspar. 

Je kunt hier voorgaande winnaars van de Netspar Thesis Award vinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners