THESIS AWARDS

Call for submissions 2018

Netspar stelt drie prijzen van elk € 3.000,- beschikbaar voor uitmuntende theses over vraagstukken gerelateerd aan de financiering van de oude dag en vergrijzing. Er zijn drie categorieën:

 • Master / Research Master Thesis (scriptie)
 • PhD–thesis (dissertatie);
 • Eindopdracht Netspar TIAS Academy.

Nominaties voor de thesis awards kunnen door studenten zelf en / of afstudeerbegeleiders, ook uit de sector, ingediend worden. Uiterste inleverdatum is 16 oktober 2018 om 12.00 uur. De Editorial Board selecteert de prijswinnaars. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de International Pension Workshop in januari 2019.

De deadline voor inzenden is reeds verstreken.

Meer informatie over de Thesis Awards

Het belang van ouderdomsvraagstukken

In 2050 zal bijna 35% van de Europese bevolking 60 jaar of ouder zijn. Vergrijzingskwesties leiden tot vele vragen zoals:

 • Wat is de gewenste ontwikkeling in de pensioenleeftijd en wat betekent dat voor oudere werknemers?
 • Welke uitwerking hebben alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (b.v. flexibilsering) voor de pensioenuitkomsten?
 • Hoe kan de pensioentoezegging worden afgestemd op individuele kenmerken? Welke keuzes en welke mate van maatwerk is gewenst?
 • Hoe kan het vertrouwen in het pensioenstelsel hersteld worden?
 • Wat gaan de ontwikkelingen op het terrein van “Big Data” beteken voor de pensioenvoorziening?
 • Hoe moeten pensioenaanbieders beleggen, welke mogelijkheden zijn er voor duurzaam beleggen?
 • Is er reden pensioenen toe te spitsen op aflossing van hypotheken en langdurige zorg voor ouderen?
Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen en in aanmerking te kunnen komen voor deze Netspar Awards, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Studenten/promovendi moeten ingeschreven zijn aan een universiteit (in Nederland of elders) (niet van toepassing op de TIAS-eindopdracht);
 • Het onderwerp van de thesis/dissertatie/opdracht moet gerelateerd zijn aan het Netspar onderzoeksprogramma;
 • De scriptie/dissertatie/opdracht moet ingebed zijn in academische literatuur of kan geschreven zijn tijdens een stage bijvoorbeeld bij een van de Netspar-partners;
 • De scriptie/ dissertatie/ opdracht moet verdedigd zijn tussen 15 oktober 2017 en 16 oktober 2018;

De criteria waarop de inzendingen beoordeeld worden, zijn:

 • Academische kwaliteit, o.a. gebruik van literatuur en methoden/technieken;
 • Relevantie voor het Netspar-onderzoeksprogramma;
 • Bondige en analytische schrijfstijl;
 • Originaliteit en uitvoering/presentatie.

Procedures

 • De uiterste inzenddatum is 16 oktober 2018 om 12.00 uur.
 • De Editorial Board van Netspar selecteert de winnaars.
 • Genomineerden worden bekend gemaakt in december.
 • De Netspar Thesis Awards worden uitgereikt tijdens de Netspar International Pension Workshop in januari 2019 in Leiden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Netspar.

De deadline voor inzenden is reeds verstreken.

Je kunt hier voorgaande winnaars van de Netspar Thesis Award vinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners