SAMENWERKING

Naast formele partners werkt Netspar ook intensief samen met Nederlandse en internationale organisaties en instituten die bijdragen leveren aan het pensioendebat. Deze organisaties helpen in een betere kennisontwikkeling en -uitwisseling en het verkrijgen van relevante data.

Nationaal
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Centraal Planbureau
 • Instituut GAK
 • Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut
 • NWO
 • Pensioenfederatie
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Sociaal Economische Raad
 • Verbond van Verzekeraars
Internationaal
 • CINTIA, Italië
 • ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), Australië
 • Rotman International Centre for Pension Management (ICPM), Toronto
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Parijs
 • Munich Center for the Economics of Aging (MEA), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy
 • Pension Research Centre (PeRCent), Copenhagen
 • Pension Research Council, The Wharton School of the University of Pennsylvania VS
 • Polish Pension Group, Polen
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), München

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners