SAMENWERKING

Naast formele partners werkt Netspar ook intensief samen met Nederlandse en internationale organisaties en instituten die bijdragen leveren aan het pensioendebat. Deze organisaties helpen in een betere kennisontwikkeling en -uitwisseling en het verkrijgen van relevante data.

Nationaal
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Centraal Planbureau
 • CLICKNL (Topkennisinstituut voor de creatieve sector)
 • Instituut Gak
 • Koninklijk Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut
 • NWO
 • Pensioenfederatie
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Sociaal Economische Raad
 • Verbond van Verzekeraars
Internationaal
 • CINTIA, Italië
 • ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), Australië
 • Rotman International Centre for Pension Management (ICPM), Toronto
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Parijs
 • Munich Center for the Economics of Aging (MEA), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy
 • Pension Research Centre (PeRCent), Copenhagen
 • Pension Research Council, The Wharton School of the University of Pennsylvania VS
 • Polish Pension Group, Polen
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), München
Instituut Gak

Al vanaf de opstartfase van Netspar is Instituut Gak een belangrijke samenwerkingspartner voor Netspar. Instituut Gak financiert sinds 2014 een tweetal Netspar-pensioenleerstoelen aan Tilburg University, met daaraan gekoppeld onderzoeksprojecten voor promovendi en postdoc onderzoekers.

Daarnaast draagt Instituut Gak ook financieel bij aan Netspar en biedt Instituut Gak met ingang van 2020 via Netspar de mogelijkheid tot sponsoring van een themaproject (driejarig onderzoek) aan.

ClickNL

Met ClickNL, topconsortium voor kennis en innovatie voor de creatieve sector, werkt Netspar samen op het gebied van onderzoek, dat gefinancierd wordt uit de regeling voor Publiek Private Samenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 17 december 2019.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners