over netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk. Netspar, opgericht in 2005, is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

“Netspar levert een belangrijke bijdrage aan het zichtbaar maken van de impact van wetenschappelijk onderzoek op ontwikkelingen in de maatschappij. Daarnaast levert Netspar door het postmaster en executive onderwijs dat ze biedt ook een bijdrage aan life long learning, dat in onze visie de maatstaf wordt voor de toekomst.”
Emile Aarts
“De Netspar Track heeft veel te bieden. Je krijgt een inkijkje in de pensioenwereld, kunt vragen stellen over hoe deze complexe wereld werkt en je bouwt aan een relevant netwerk. Netspar biedt de kans om samen te werken met de grootste denkers in de pensioenwereld en direct van hen te leren. Dat is heel bijzonder en waardevol.”
Georges de Boeck
“Het pensioen beslaat zo’n 25% van het leven, maar we besteden er maar 1 % van onze tijd aan. En dat terwijl we met toenemende leeftijd kwetsbaarder worden. De focus die Netspar heeft op pensioenen en de inspanningen die Netspar levert om partijen dichter bij elkaar te brengen zijn onmisbaar voor de samenleving.”
Theo Kocken
“Het fantastische aan Netspar is het multidisciplinaire karakter. Het is uitermate relevant om vraagstukken rondom de vergrijzing vanuit meerdere disciplines te benaderen en bijvoorbeeld methodieken te vergelijken. Ook bezien vanuit mijn eigen vakgebied, de public health, heeft deze samenwerking een enorme meerwaarde.”
Johan Mackenbach
“Er is veel aan de hand in de pensioenwereld. De vraagstukken zijn complexer. Daarom vind ik het belangrijk dat er een Netspar is, dat pensioenen niet slechts als product bekijkt, maar juist de discussie aanvult en een bredere blik biedt naar bijvoorbeeld zorg en wonen. Daarbij snijdt Netspar ook de meer omstreden onderwerpen zoals maatwerk en keuze aan. Dat is ontzettend belangrijk.”
Hedda Renooij

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners