over netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk. Al sinds 2005 zijn we gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

“Netspar kan een belangrijke rol spelen als honest broker in het pensioendebat”
Klaas Knot (DNB)
“Netspar levert een belangrijke bijdrage aan het zichtbaar maken van de impact van wetenschappelijk onderzoek op ontwikkelingen in de maatschappij. Daarnaast levert Netspar door het postmaster en executive onderwijs dat ze biedt ook een bijdrage aan life long learning, dat in onze visie de maatstaf wordt voor de toekomst.”
Emile Aarts (TiU)
“Netspar is al meer dan tien jaar succesvol in het combineren van onderzoek en praktijk. Dat is heel bijzonder. Voor mij als onderzoeker heeft het meerwaarde dat mijn onderzoek relevant is en wordt toegepast in de sector.”
Marieke Knoef (Universiteit Leiden)
“De Netspar Track heeft veel te bieden. Je krijgt een inkijkje in de pensioenwereld, kunt vragen stellen over hoe deze complexe wereld werkt en je bouwt aan een relevant netwerk. Netspar biedt de kans om samen te werken met de grootste denkers in de pensioenwereld en direct van hen te leren. Dat is heel bijzonder en waardevol.”
Georges de Boeck
“Het pensioen beslaat zo’n 25% van het leven, maar we besteden er maar 1 % van onze tijd aan. En dat terwijl we met toenemende leeftijd kwetsbaarder worden. De focus die Netspar heeft op pensioenen en de inspanningen die Netspar levert om partijen dichter bij elkaar te brengen zijn onmisbaar voor de samenleving.”
Theo Kocken (Cardano)
“Het is van groot belang dat alle generaties betrokken zijn bij de ontwikkeling van het pensioenstelsel voor de toekomst. Als onderdeel van het netwerk Netspar is een belangrijke manier om dit te bereiken.”
Ellen te Paske-Lievestro (Pensioenlab)
 “Netspar is een mooie ontmoetingsplaats, die veel ruimte biedt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën”
Femke de Vries (AFM)
“Het fantastische aan Netspar is het multidisciplinaire karakter. Het is uitermate relevant om vraagstukken rondom de vergrijzing vanuit meerdere disciplines te benaderen en bijvoorbeeld methodieken te vergelijken. Ook bezien vanuit mijn eigen vakgebied, de public health, heeft deze samenwerking een enorme meerwaarde.”
Johan Mackenbach (EUR MC)
“Er is veel aan de hand in de pensioenwereld. De vraagstukken zijn complexer. Daarom vind ik het belangrijk dat er een Netspar is, dat pensioenen niet slechts als product bekijkt, maar juist de discussie aanvult en een bredere blik biedt naar bijvoorbeeld zorg en wonen. Daarbij snijdt Netspar ook de meer omstreden onderwerpen zoals maatwerk en keuze aan. Dat is ontzettend belangrijk.”
Hedda Renooij (Stichting van de Arbeid)
“Het is uitermate belangrijk dat het pensioen debat gebaseerd is op feiten, in plaats van meningen. Het onderzoek van Netspar speelt hierbij een belangrijke rol.”
Bianca Tetteroo (Achmea)
“Netspar is best bekend om zijn onderzoek, maar heeft ook een grote impact door middel van zijn opleidingsprogramma voor studenten en leidinggevenden.”
Roel Mehlkopf (Tilburg University)
“Netspar doet goed onderzoek en biedt inzichten waarmee ze de pensioendiscussie en het pensioencontract verder brengen. Het is belangrijk om als sector betrokken te zijn en mee te kunnen denken. Daarmee wordt onderzoek concreter en relevanter voor de praktijk.”
Niel Kortleve (PGGM)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners