WEBINARs

Een aantal keer per jaar organiseert Netspar gratis webinars rondom een actueel onderwerp of nieuwe publicaties. Het doel is laagdrempelig kennis te delen en dialoog te faciliteren. U kunt de presentatie live volgen en vragen stellen via de chat. Komende webinars vindt u in ons evenementen overzicht.

MS Teams

Voor de meeste van onze webinars gebruiken wij Microsoft Teams. U kunt zich via onze website aanmelden. Wanneer u zich voor een webinar aanmeldt, ontvangt u een bevestiging. Kort voor aanvang krijgt u per email een reminder met een link.

Meteen op de hoogte zijn van komende webinars? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Browser

Om deel te nemen aan een Netspar webinar heeft u alleen een laptop of tablet nodig met een snelle internetverbinding. Let op: het werkt optimaal in de browsers Google Chrome, Firefox en Microsoft Edge. In (oudere) versies van Internet Explorer kunt u mogelijk het webinar niet volgen.

 

Webinars terugkijken

Een aantal van onze webinars worden opgenomen, deze zijn hieronder weergegeven om terug te kunnen kijken.

Flitswebinar: Pop-up college: Waarom verandert ons pensioenstelsel? Marike Knoef (LEI) en Kees Goudswaard (LEI) – 3 november 2021
Het Nederlandse pensioenstelsel behoort al jarenlang tot de beste stelsels ter wereld. Toch maakt ongeveer de helft van de mensen in Nederland zich zorgen om zijn of haar pensioen. Het stelsel wordt hervormd. Waarom is dat nodig? In samenwerking met Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar tijdens de Pensioendriedaagse twee korte ‘flitswebinars’ van ongeveer 20 minuten over pensioen.

Flitswebinar: Deeltijdpensioen: wel of niet doen? Hanna van Solinge (NIDI) – 4 november 2020
Deeltijdpensioen: wel of niet doen? Het wordt vaak als een ideale mogelijkheid gezien om een carrière af te bouwen. Toch maken weinig werknemers er gebruik van, maar waarom? In samenwerking met Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar tijdens de Pensioendriedaagse drie korte ‘flitswebinars’ van ongeveer 20 minuten over pensioen.

Flitswebinar: Een zorgeloze toekomst? Pensioen is daarvoor onmisbaar. Marike Knoef (Netspar) – 3 november 2020
Een zorgeloze toekomst? Wie wil dat nou niet? Pensioen is daarvoor onmisbaar. Maar wat is pensioen eigenlijk? En kun jij zorgeloos zijn? In samenwerking met Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar tijdens de Pensioendriedaagse drie korte ‘flitswebinars’ van ongeveer 20 minuten over pensioen.

Webinar Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek “Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”, Bastiaan Starink (TiU) – 10 maart 2020
Download hier de presentatie.
Download hier het paper Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek” van Bastiaan Starink en Michael Visser (Tilburg University).

Webinar welke invulling te kiezen in een nieuw pensioencontract?, Bas Werker (TiU) – 10 december 2019
Bas Werker (TiU) zet de verschillen en overeenkomsten van de twee contracten uiteen en bespreekt de aandachtspunten op weg naar het uiteindelijke doel: een goed pensioen voor iedereen nu en in de toekomst.
Download hier de presentatie.

Webinar Maatwerk in pensioencommunicatie, Leo Lentz (UU) – 8 oktober 2019
Leo Lentz (Universiteit Utrecht) bespreekt op basis van recent onderzoek de stand van zaken rondom maatwerkcommunicatie en gaat met u op zoek naar de best practices.
Het webinar is hier terug te zien.

Webinar Vergoten van pensioenbewustzijn, Marike Knoef (UL) – 21 mei 2019
Hoe staat het met de pensioenkennis van Nederlanders? Hoe beoordelen verschillende groepen hun eigen kennis? En in hoeverre leidt framing en de inzet van sociale media ertoe dat mensen zich gaan verdiepen in hun eigen pensioensituatie? Netspar en PensioenLab organiseerden een webinar waarin deze vragen beantwoord worden.
Het webinar is hier terug te zien.

Flitswebinar: Mijn pensioengeld eerlijk en duurzaam belegd?
Arjen van der Heide (LEI) en Natascha van der Zwan (LEI) – 3 november 2021

Nederlandse pensioenfondsen besteden steeds vaker aandacht aan duurzaam beleggen. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met duurzaam beleggen? En hoe meten we en weten we wanneer de investeringen van een pensioenfonds duurzaam zijn? In samenwerking met Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar tijdens de Pensioendriedaagse twee korte ‘flitswebinars’ van ongeveer 20 minuten over pensioen.

Flitswebinar: Wat verandert het pensioenakkoord? Bas Werker (TiU) – 3 november 2020
Wat verandert het pensioenakkoord? Er is een akkoord, maar wat staat er precies in? En wat nog niet? In samenwerking met Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar tijdens de Pensioendriedaagse drie korte ‘flitswebinars’ van ongeveer 20 minuten over pensioen.

Webinar Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, Raymond Montizaan (UM) – 16 januari 2020
Raymond Montizaan (Maastricht University) bespreekt op basis van inzichten uit onderzoek een overzicht van de feiten en fabels rondom duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.
Download hier de presentatie.
Download hier het paper Train to retain: Training opportunities, positive reciprocity, and expected retirement age door Andries de Grip, Didier Fouarge, Raymond Montizaan & Bert Schreurs.
Download hier overige papers van Raymond Montizaan te vinden op de Netspar website.

Webinar keuzearchitectuur pensioensparen voor zelfstandigen, Jona Linde (UM) – 26 november 2019
Veel zelfstandigen sparen beduidend minder voor pensioen dan werknemers. Betekent minder sparen ook daadwerkelijk te weinig sparen? En hoe zet je de groep die straks tekort komt ertoe aan om wel te sparen? Jona Linde (Maastricht University) bespreekt inzichten in de gedragsverschillen tussen werknemers en zelfstandigen en de effecten van keuzearchitectuur op pensioensparen.
Download hier de presentatie.

Webinar Werken na de pensioenleeftijd, Kène Henkens (NIDI)- 14 maart 2019
Onderzoeker Kène Henkens (NIDI) vertelt aan de hand van Netspar onderzoek hoe het zit met werken na de pensioenleeftijd in Nederland en andere Europese landen. Wie zijn de mensen die dit doen en onder welke omstandigheden doen ze dat? En wat is het effect op welbevinden?
Download hier de presentatie.

Webinar Financiële planning en keuzearchitectuur, Marcel Lever (CPB) – 14 december 2018
In een veranderende (pensioen)wereld neemt het belang van integrale financiële planning toe. In dit eerste Netspar webinar gaat Marcel Lever (CPB) in op de mogelijkheden, de rol van keuzevrijheid en het belang van keuzearchitectuur om mensen te helpen keuzes te maken waar ze geen spijt van krijgen.
Download hier de presentatie.

Laatst bijgewerkt 27 januari 2022.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners