Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek

“Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”

Waar de actuariële pensioenpremie nu nog afhankelijk is van leeftijd, geldt voor het nieuwe pensioencontract één uniforme, leeftijdsonafhankelijke premiegrens. Deze overgang kan hoge compensatiekosten met zich meebrengen, vooral voor 45-55 jarigen. Zij hebben onvoldoende tijd over om de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel recht te trekken. De inrichting van het belastingstelsel kan een rol spelen bij compensatie van deze groep. De voorgestelde extra fiscale ruimte is onvoldoende voor volledige compensatie.

Implicaties voor beleid

  • Als een fiscale overgangsregeling gewenst is, heeft een relatief korte overgangstermijn om praktische redenen de voorkeur.
  • Een variant waarbij op basis van leeftijd op het transitiemoment extra premieruimte wordt vastgesteld voor compensatie, biedt goede mogelijkheden voor verdere uitwerking binnen de geschetste contouren van het pensioenakkoord.
  • Onderzoek naar een realistische carrièreontwikkeling in Nederland is aan te bevelen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners