Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek

“Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”

Waar de actuariële pensioenpremie nu nog afhankelijk is van leeftijd, geldt voor het nieuwe pensioencontract één uniforme, leeftijdsonafhankelijke premiegrens. Deze overgang kan hoge compensatiekosten met zich meebrengen, vooral voor 45-55 jarigen. Zij hebben onvoldoende tijd over om de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel recht te trekken. De inrichting van het belastingstelsel kan een rol spelen bij compensatie van deze groep. De voorgestelde extra fiscale ruimte is onvoldoende voor volledige compensatie.

Implicaties voor beleid

  • Als een fiscale overgangsregeling gewenst is, heeft een relatief korte overgangstermijn om praktische redenen de voorkeur.
  • Een variant waarbij op basis van leeftijd op het transitiemoment extra premieruimte wordt vastgesteld voor compensatie, biedt goede mogelijkheden voor verdere uitwerking binnen de geschetste contouren van het pensioenakkoord.
  • Onderzoek naar een realistische carrièreontwikkeling in Nederland is aan te bevelen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners