STAGES

Theorie in praktijk toegepast

De stage is opgezet vanuit de doelstelling van Netspar om menselijk kapitaal op het gebied van pensioenonderzoek en –praktijk te ontwikkelen. Het volgen van een stage (extern of op de universiteit) wordt daarom aanbevolen aan studenten van de Netspar Track.

Studenten kunnen hun MSc thesis schrijven op basis van een stage. Tijdens hun stage krijgen ze een goed inzicht in de praktijkkant van aan Netspar gerelateerde onderwerpen, en ze krijgen tijdens de Student Pension Day en individueel feedback op hun voortgang.

MELD JE AAN  voor een stage op een van de beschikbare onderwerpen hieronder.

Bedrijf Stageonderwerp Taal MSc
Achmea Beter begrip en gebruik Pensionbuilder NL Alle
a.s.r. Mortality research Defined Contribution products NL/ENG Alle
TiU Data Science for the Pension Sector NL/ENG Alle
Partners bieden ook via hun eigen website stages aan

Stagevoorstellen op de website van onze partners zijn niet vooraf wetenschappelijk getoetst. Mocht je rechtstreeks een stageopdracht vinden en je wilt in aanmerking komen voor een Netspar-certificaat bij je diploma, dan wordt geadviseerd om het uitgewerkte voorstel vooraf ter goedkeuring voor te leggen. Op die manier voorkom je achteraf teleurstelling.

Inzenden stagevoorstellen door Netspar partners

Aan Netspar-partners biedt een stage een voorsprong op de arbeidsmarkt voor talentvolle studenten met kennis van pensioen en vergrijzing. Netspar-partners mogen continu nieuwe stagevoorstellen inzenden, die door Netspar onder de studenten bekendgemaakt worden.

Zend uw stage in door dit formulier te mailen naar de stagecoördinator. Studenten starten de opleiding in september of februari (twee instroommomenten). Dat betekent dat zij stage lopen in de periode april – augustus respectievelijk augustus – december.

Laatst gewijzigd op 30 november 2018.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners