STAGES

Theorie in praktijk toegepast

Het volgen van een stage (extern of op de universiteit) wordt aanbevolen aan studenten van het Netspar Pensions Honors Program omdat het de doelstelling van Netspar is om menselijk kapitaal op het gebied van pensioenonderzoek en –praktijk te ontwikkelen.

Studenten kunnen hun MSc thesis schrijven op basis van een stage. Tijdens hun stage krijgen ze een goed inzicht in de praktijkkant van aan Netspar gerelateerde onderwerpen.

Stagevoorstellen van partners

Let op: Stagevoorstellen op de partnerwebsites zijn niet vooraf wetenschappelijk getoetst. Vind je rechtstreeks een stageopdracht én wil je in aanmerking komen voor een Netspar-certificaat bij je diploma, dan wordt geadviseerd om het uitgewerkte voorstel vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan Netspar. Op die manier voorkom je achteraf teleurstelling.

Laatst gewijzigd op 28 juni 2021.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners