STAGES

Theorie in praktijk toegepast

De stage is opgezet vanuit de doelstelling van Netspar om menselijk kapitaal op het gebied van pensioenonderzoek en –praktijk te ontwikkelen. Het volgen van een stage (extern of op de universiteit) wordt daarom aanbevolen aan studenten van de Netspar Track.

Studenten kunnen hun MSc thesis schrijven op basis van een stage. Tijdens hun stage krijgen ze een goed inzicht in de praktijkkant van aan Netspar gerelateerde onderwerpen, en ze krijgen tijdens de Student Pension Day en individueel feedback op hun voortgang.

MELD JE AAN  voor een stage op een van de beschikbare onderwerpen hieronder.

Bedrijf Stageonderwerp Taal MSc
Achmea Een beter begrip en gebruik van de Pensionbuilder NL Alle
DNB-01 Cash flow analysis as stress test instrument NL/ENG MSc EME & QFAS
DNB-02 Homogeniteit onder pensioenfondsen NL MSc EME & QFAS
TiU Data Science for the Pension Sector NL/ENG Alle
Partners bieden ook via hun eigen website stages aan

Stagevoorstellen op de website van onze partners zijn niet vooraf wetenschappelijk getoetst. Mocht je rechtstreeks een stageopdracht vinden en je wilt in aanmerking komen voor een Netspar-certificaat bij je diploma, dan wordt geadviseerd om het uitgewerkte voorstel vooraf ter goedkeuring voor te leggen. Op die manier voorkom je achteraf teleurstelling.

Inzenden stagevoorstellen door Netspar partners

Aan Netspar-partners biedt een stage een voorsprong op de arbeidsmarkt voor talentvolle studenten met kennis van pensioen en vergrijzing. Netspar-partners mogen continu nieuwe stagevoorstellen inzenden, die door Netspar onder de studenten bekendgemaakt worden.

Zend uw stage in door dit formulier te mailen naar de stagecoördinator. Studenten starten de opleiding in september of februari (twee instroommomenten). Dat betekent dat zij stage lopen in de periode april – augustus respectievelijk augustus – december.

Laatst gewijzigd op 30 november 2018.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners