JAARVERSLAG 2022

Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Afgelopen jaar werd meer dan eens duidelijk dat het debat rondom pensioen leeft. Bij onze partners, in de media en in de samenleving. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stond centraal in 2022. Nieuwe onderzoeksvragen die resulteerden in papers, in kennissessies bij partners (voor verdieping op een specifiek onderwerp) en in toegankelijke podcasts waarin wetenschap en praktijk met elkaar het gesprek voerden. De Wet toekomst pensioenen raakte ons allemaal.

We geven op twee manieren een korte terugblik op 2022:

kerncijfers 2022

Het Jaarverslag 2022 bevat tevens een financieel verslag.

Voorgaande jaarverslagen kunt u vinden in ons archief.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners