werkprogramma 2023-2027

Met input van partners en andere stakeholders bereidt Netspar een nieuwe kennisagenda en nieuw werkprogramma 2023-2027 voor.

En omdat het nieuwe pensioenstelsel wel een belangrijke mijlpaal, maar geen eindstation is, wil Netspar ook voorbij de transitie naar het nieuwe stelsel kijken. Welke maatschappelijke en technologische trends zijn van invloed op de toekomst van pensioen en de pensioensector?

In maart/april 2022 worden agenda en werkprogramma vastgesteld en hier gepubliceerd.

Evaluatierapporten

In de aanloop naar het nieuwe programma heeft Netspar een zelfevaluatie opgesteld. Deze zelfevaluatie vormt de basis voor een drietal externe evaluaties door:

  • Ministeries van SZW, Financiën en BZK (rapport december 2021)
  • Scientific Council (rapport december 2021)
  • Partners (commissie onder voorzitterschap van Peter Borgdorff, rapport maart 2022)

Zodra de rapporten van deze evaluaties beschikbaar zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners