Evenementen (128)

Netspar organiseert een grote variatie aan praktijkgerichte en academische evenementen om kennisuitwisseling te faciliteren en discussie te stimuleren.

Keuzevrijheid en een toereikend pensioen
Pension Day 2017
De individuele ervaring van Levensverwachting en Hart- en vaatziekten bij oudere werknemers
Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en Het zicht op individuele levensverwachting
International Pension Workshop ’18

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_ministeries
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners