Evenementen (131)

Netspar organiseert een grote variatie aan praktijkgerichte en academische evenementen om kennisuitwisseling te faciliteren en discussie te stimuleren.

Keuzevrijheid en een toereikend pensioen
Flexibele pensioenopname en Pensioenbewustzijn van jongeren
Pension Day 2017
De individuele ervaring van Levensverwachting en Hart- en vaatziekten bij oudere werknemers
Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en Het zicht op individuele levensverwachting
Pensioencommunicatie en interesse in het pensioen
Kick off: Individual’s Choices of Comprehensive Pension Plans
International Pension Workshop ’18

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners