Evenementen (124)

Netspar organiseert een grote variatie aan praktijkgerichte en academische evenementen om kennisuitwisseling te faciliteren en discussie te stimuleren.

Vormgeving van opbouw- en uitkeringsfase in pensioenproducten
De rol van deeltijdpensioen bij geleidelijke uittreding en de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdragen in de ouderenzorg
Executive & Student Pension Day 2017
Deeltijdpensioen en langer doorwerken
Legitimiteit van pensioenherzieningen en Nabestaandenpensioen
Evaluatie van het Uniform Pensioenoverzicht 2017 en Keuzearchitectuur in de pensioensector
Pension Day 2017

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners