NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
PODCAST PENSIOEN & ARBEIDSMARKT – DEEL III

Onze podcastserie Pensioen & Arbeidsmarkt is deze maand van start gegaan. Deel I over Een goed pensioen voor iedereen was de aftrap van dit drieluik. Deel II gaat over De arbeidsmarkt van de toekomst. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Thomas van Zijl van BNR Nieuwsradio het gesprek aan. Iedere week praat Thomas met nieuwe gasten over dit thema met…

Toegepaste datawetenschap in de pensioenbranche: een onderzoek en een vooruitblik

“Oplossingen op basis van datawetenschap bieden veel mogelijkheden, vooropgesteld dat we het mysterieuze karakter ervan kunnen ontrafelen” In de pensioenbranche wordt steeds meer gebruikgemaakt van datawetenschap en op AI gebaseerde toepassingen om een efficiëntere en snellere bedrijfsvoering of zelfs nieuwe waardeproposities te realiseren. Machine learning-technieken kunnen oplossingen bieden voor tal van uitdagingen die zich binnen de branche voordoen, maar men durft deze dynamische technologie…

Het gebruik van data in de pensioenmarkt

“Hoe kan het gebruik van gegevens de pensioendeelnemers profijt opleveren zonder dat het afbreuk doet aan de collectiviteit of de privacy?” Van oudsher wordt in de verzekeringswereld gebruik gemaakt van gegevens om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis in te schatten. Echter, de enorme hoeveelheden onderling gekoppelde gegevens die nu in ons digitale tijdperk beschikbaar zijn, roepen verschillende ethische dilemma’s op voor pensioenaanbieders. Mogen zij…

Podcast Pensioen & Arbeidsmarkt – deel II

Onze podcastserie Pensioen & Arbeidsmarkt is vorige week van start gegaan. Deel I over Een goed pensioen voor iedereen was de aftrap van dit drieluik. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Thomas van Zijl van BNR Nieuwsradio het gesprek aan. Iedere week praat Thomas met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. Luister hier naar…

Onderlinge verschillen ten aanzien van het raadplegen van gepersonaliseerde online pensioeninformatie

“Passieve houding en digitale hindernissen beperken het gebruik van online pensioentools” Een tool voor pensioenplanning kan, hoe goed die tool ook in elkaar zit, zijn doel voorbijschieten als grote groepen deelnemers er geen gebruik van maken. Zelfs als ze een e-mail met daarin een weblink ontvangen, openen veel mensen de tool niet eens. In deze studie laten we zien welke groepen de tool niet…

Hoe vertrouwen in politiek en maatschappij doorwerkt in vertrouwen in pensioeninstituties

“Laat u niet om de tuin leiden door gemiddelde cijfers, vertrouwen is complexer dan u denkt” Nederlandse burgers zijn gewend aan een pensioenstelsel dat voorziet in hun oude dag. Dat vertrouwen is niet alleen afhankelijk van wat pensioenfondsen doen, maar hangt ook af van het vertrouwen in instituties binnen het politieke domein (parlement, regering) en maatschappelijke instituties (de rechtspraak, wetenschap, enz.). Achter de façade…

Podcast Pensioen & Arbeidsmarkt

Vanaf deze maand publiceren we iedere dinsdag een nieuwe podcast. We trappen af met het drieluik Pensioen & Arbeidsmarkt. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Thomas van Zijl van BNR Nieuwsradio het gesprek aan. Iedere week praat Thomas met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. Luister hier naar onze podcasts. Pensioen & Arbeidsmarkt: Een…

Juridische kanttekeningen bij de solidariteitsreserve

“De solidariteitsreserve zorgt voor een zeker mate van billijkheid in de voorgestelde nieuwe pensioenwetgeving, maar moet beter worden gedefinieerd” De solidariteitsreserve is een verplichte buffer voor werknemerspensioenen in de voorge-stelde nieuwe pensioenwetgeving. Door de voorziening worden winsten en verliezen op beleggingen eerlijk verdeeld, en er wordt rekening gehouden met veranderingen in levens-verwachting en sterfte tussen verschillende generaties. Maar de solidariteitsreserve roept ook diverse juridische…

Raad van Toezicht Netspar vernieuwd

Recent zijn Inge van den Doel (PMT), Laura van Geest (AFM), en Willem Noordman (FNV) benoemd in de Raad van Toezicht van de stichting Netspar. Willem Noordman volgt Tuur Elzinga op, die sinds 2017 de Stichting van de Arbeid in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde. De benoeming is per 1 augustus jl. ingegaan. De Netspar Stichtingsraad heeft per 1 september Inge van den Doel…

Netspar verwelkomt SPMS als partner

Op 1 september 2021 treedt Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) toe tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert het actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling.   Jacques van Dijken, directeur SPMS: “Netspar biedt ons onafhankelijke kennis ten aanzien van keuze en invulling van het nieuwe pensioencontract. Daarnaast geven zij inzichten over de uitlegbaarheid van specifieke onderwerpen die onze…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners