NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Netspar 15 jaar toegevoegde waarde van wetenschap voor pensioen

Netspar bestaat 15 jaar. Dat vieren we. In gedachten op dit moment. Later dit jaar vieren we het graag echt. Voor nu concentreren we ons op de nieuwe kennisvragen die de coronacrisis voor de pensioensector oplevert. Ons onderzoek loopt door en kennisdeling doen we zoveel mogelijk digitaal. Zo dragen we, ook in bijzondere tijden, bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland. Casper van…

Netspar maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus: bijeenkomsten digitaal

Ook Netspar neemt vanzelfsprekend verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. In lijn met de richtlijnen van het RIVM en van Tilburg University, is hiertoe een aantal maatregelen van kracht. We streven ernaar om onderzoek, publicaties en events zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijeenkomsten vinden daarom voorlopig – in elk geval tot 1 juni – digitaal plaats….

Geheugen schetst te positief beeld van in het verleden behaalde resultaten

Interview met Paul Smeets (Maastricht University) Bij de vorming van financiële beslissingen, blijkt het geheugen je vaak een té positief beeld van het verleden voor te spiegelen. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Smeets e.a. (UM). “Het geheugen blijkt geen goede raadgever. In het geval van onze studie zien we dat mensen in het verleden behaalde beleggingsresultaten stelselmatig te rooskleurig inschatten op basis van…

Hervorming langdurige zorg: trends in het gebruik van verpleging en verzorging

“Hervorming Langdurige Zorg leidt nog niet tot doelmatiger gebruik verpleging en verzorging” De Hervorming Langdurige Zorg van 2015 had als belangrijk doel de financiële houdbaarheid van de Nederlandse ouderenzorg te verbeteren. Het inperken van de uitgavengroei gebeurde onder meer via financiële prikkels, opdat (potentiële) gebruikers, aanbieders en zorgverzekeraars doelmatiger om zouden gaan met zorg. Het blijkt echter dat ondanks de verandering in financiering het…

Eigen bijdrage aan ouderenzorg

“Financieel risico verpleeghuiszorg het grootst voor ouderen met laag inkomen” De verschillen in de eigen bijdragen die ouderen betalen aan langdurige ouderenzorg zijn groot. Zorggebruikers met een laag inkomen zijn over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan de eigen bijdrage kwijt dan gebruikers met een hoog inkomen. Vooral de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg is een financieel risico voor ouderen met een…

Nieuw kortlopend onderzoek van start: Topicality projecten toegekend

De Netspar-directie kende op advies van de PRC medio februari financiering toe aan zeven nieuwe kortlopende onderzoeksprojecten. We gaan onder meer aan de slag met de ethiek rondom datascience en het vaststellen van risicohouding van deelnemers. In onze kortlopende projecten werken sector en wetenschap nauw samen op actuele (pensioen)onderwerpen, passend binnen de onderzoeksagenda Netspar NexT. Hierin staan pensioenhervorming, lifecycle planning en de maatschappij in…

Data gebruiken om toereikend pensioen te bepalen: “In veel landen zijn de gerealiseerde vervangingspercentages waarschijnlijk ontoereikend”

Interview met Julian Schmied (Max Planck Institute for Demographic Research) Is een vervangingspercentage van 70% voldoende om na pensionering dezelfde levensstandaard te behouden? Of levert een op data gebaseerde benchmark een ander beeld op van een toereikend pensioeninkomen? Onderzoekers Julian Schmied en Christian Dudel (Max Planck Instituut voor Demografisch Onderzoek) hebben een empirische methode ontwikkeld die kan helpen om een toereikend pensioeninkomen te bepalen….

Inrichting fiscaal kader nieuw pensioencontract: “Beperkte compensatiemogelijkheden bij afschaffing doorsneesystematiek”

Waar de actuariële pensioenpremie nu nog afhankelijk is van leeftijd, geldt voor het nieuwe pensioencontract één uniforme, leeftijdsonafhankelijke premiegrens. Deze overgang kan hoge compensatiekosten met zich meebrengen, vooral voor 45-55 jarigen. Zij hebben onvoldoende tijd over om de gevolgen van de overgang naar het nieuwe stelsel recht te trekken. De inrichting van het belastingstelsel kan een rol spelen bij compensatie van deze groep. De…

Interview: “Weinig interesse in persoonlijke financiën: waarden helpen voorspellen wie de juiste keuzes maakt”

Interview with Susan Thorp (University of Sydney) Het vermogen om financiële klappen op te vangen is cruciaal voor financieel welzijn. Maar als het aankomt op financiële keuzes zijn veel mensen besluiteloos en amper geïnteresseerd. “Financiële klappen zijn vaak het gevolg van ziekte of werkeloosheid”, legt de Australische onderzoeker Susan Thorp (University of Sydney) uit. “Geen leuke onderwerpen om over na te denken. Besluiteloosheid kan…

Alternatieven voor verplichtstelling: “Verplichte deelname aan pensioenregeling is houdbaar alternatief”

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is een van de sterke punten van het Nederlandse pensioensysteem. De huidige vorm – een gelijke pensioenregeling voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, met een verplicht gesteld pensioenfonds als uitvoerder – staat echter ter discussie. Uit een analyse van mogelijke alternatieven blijkt dat bij verplichtstelling van een pensioenregeling, in plaats van het fonds, de contracts-vrijheid van sociale…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners