NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Netspar en Nyenrode ontwikkelen masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector

Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding Vanaf 1 januari 2021 werken Nyenrode Business Universiteit en onderzoeksnetwerk Netspar samen aan een masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector. Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van…

Thesis Awards uitgereikt: uitmuntende bijdragen aan het Netspar onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar thesis awards 2021: Wouter Otten (UT), Rory McGee (University College London) en het team van Renate Bredenoort (BeFrank) en Wendela Landstra (DNB). De door Fieke van der Lecq (voorzitter van de Editorial Board) uitgereikte prijzen van elk € 3.000,- werden tijdens de jaarlijkse International Pension Workshop, ditmaal online, toegekend aan uitmuntende master, phd en Tias theses binnen het Netspar onderzoeksprogramma….

Nieuw onderzoek: Een expliciet pensioendoel met dynamische beleggingsstrategie verkleint onzekerheid over pensioeninkomen

Een nadeel van beschikbare premieregelingen, zoals in het pensioenakkoord, is de onzekerheid over het opgebouwde pensioenkapitaal ten tijde van pensionering. Een oorzaak is dat beleggingsstrategieën uitgaan van maximaal rendement op basis van één constante relatieve risico-aversie. Wij onderzochten de impact van een nutsfunctie waarbij de mate van risico wordt bepaald op basis van het opgebouwde pensioenkapitaal in verhouding tot een vooraf vastgesteld pensioendoel (benchmark)….

Terugblik: expertwerkgroep consultatie met videoboodschap Wouter Koolmees

Op donderdag 14 januari organiseerde Netspar een besloten expertbijeenkomst in het kader van consultatie rondom de nieuwe pensioenwetgeving. Wetenschappers en vertegenwoordigers vanuit de overheid, pensioen- en verzekeringssector deelden aandachtspunten en bespraken (nieuwe) vragen rondom beleggingsbeleid, overrendementen en solidariteitsreserve, risicotolerantie en -capaciteit en de transitie en inkomensveranderingen na invaren. “De expertise en actieve betrokkenheid van Netspar en haar partners zijn hard nodig voor inzicht én…

Promotieonderzoek Kristy Jansen: “Regelgeving rondom de kapitaalverplichtingen speelt een belangrijke rol in beleggingskeuzes”

Waar in de academische wereld relatief veel bekend is over hoe je als individu over je leven zou moeten beleggen, is over beleggingskeuzes van pensioenfondsen nog maar weinig bekend. Kristy Jansen (TiU) dook voor haar promotieonderzoek in de wereld van beleggingsstrategieën, verplichtingen en risicohouding van pensioenfondsen. “De praktijk bleek weerbarstiger dan de theorie. Met behulp van data hebben we meer inzicht gekregen in hoe…

Vacature: senior adviseur (wetenschaps)communicatie

Netspar is op zoek naar een senior communicatieadviseur met een focus op wetenschapscommunicatie. Netspar is het kennis- en onderzoeknetwerk in Nederland op pensioen en vergrijzing, verbonden met Tilburg University. Je komt terecht in een ondernemende omgeving waarin je de directie adviseert over ontwikkelingen op het gebied van (onderzoeks)communicatie en deze adviezen vertaalt naar concrete mogelijkheden voor Netspar. Belangrijke communicatiedoelen zijn de toepasbaarheid van ons…

Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek

“Progressieve premie vermindert transitie-effecten, maar is nadelig voor pensioenuitkering en arbeidsmarktpositie van ouderen” Op dit moment gebruiken veel pensioenregelingen de doorsneesystematiek: alle deelnemers hebben hetzelfde premiepercentage én hetzelfde opbouwpercentage. Jongeren hebben echter een langere beleggingshorizon: een ingelegde euro van een jongere bouwt naar verwachting meer pensioen op dan die van een oudere. In het nieuwe pensioencontract is gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke premie en een …

Promotieonderzoek: Arbeidsmarkt- en pensioenscenario’s voor zelfstandigen in beeld

De groep zelfstandigen in Nederland en Europa groeit. In hoeverre zijn zij in staat zich goed voor te bereiden op hun pensioen? En hoe staat het met hun financieel welzijn op latere leeftijd? Het promotieonderzoek van Elisabeth Beusch (Tilburg University) geeft een beter begrip van de heterogeniteit onder zelfstandigen en biedt inzicht in de implicaties van het zelfstandig ondernemerschap voor verschillende groepen over de…

Netspar verwelkomt Pensioenfonds Rail & OV als partner

Op 1 januari 2021 treedt Pensioenfonds Rail & OV toe tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling. Walter Mutsaers – voorzitter uitvoerend bestuur Pensioenfonds Rail & OV: “Aansluiting bij een denktank en netwerkorganisatie zoals Netspar, draagt positief bij aan het pensioenproduct van Rail & OV en aan de aantrekkelijkheid van Rail &…

Vergrijzing en verzuim: impact op de verzekeringsvoorkeuren van werkgevers

“Een vergrijzend personeelsbestand leidt tot een significant hogere maandelijkse premie voor de verzuimverzekering” Deze studie onderzoekt de impact van een ouder personeelsbestand op de mate waarin werkgevers een eigen risico nemen en op de premies die ze bereid zijn te betalen voor verzekeringen tegen langdurig ziekteverzuim. Hiervoor zijn gegevens uit een stated preferences- experiment gecombineerd met een vragenlijst die in samenwerking met verzekeringsmaatschappij ASR is…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners