NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Podcastserie Pensioen & Nieuwe wetgeving – Deel III

Onze podcastserie Pensioen & Nieuwe wetgeving sluiten we deze week af. Drie afleveringen waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van Alfred Kool het gesprek aangaan. De laatste aflevering staat online. Nieuwe pensioenwetgeving betreft niet alleen veranderingen voor het ouderdomspensioen maar zeker ook voor uitkeringen aan nabestaanden. Daarom een gesprek over het nieuwe nabestaandenpensioen tussen Theo Nijman en Jacqueline van Kampen. Jacqueline…

Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen

“Nieuwe voorstellen kennen hogere NP-uitkeringen voor lage inkomens” Nabestaandenpensioenen (NP) zullen drastisch veranderen als de voorstellen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) worden overgenomen. Om de transparantie te verbeteren zal het huidige diverse aanbod van regelingen worden gestandaardiseerd. Deze studie beschrijft de gevolgen van de voorgestelde veranderingen voor NP-uitkeringen en kostendekkende premies. Ook wordt ingegaan op de inkomenseffecten van voortzetting van de NP-verzekering na…

Podcastserie Pensioen & Nieuwe wetgeving – Deel II

Onze podcastserie Pensioen & Nieuwe wetgeving is vorige week van start gegaan. Drie afleveringen waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van Alfred Kool het gesprek aangaan. De tweede aflevering staat online. Nieuwe pensioenwetgeving betekent een transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Straks kennen we solidaire en flexibele premieregelingen. Welke keuzeruimte kennen deze regelingen? Daarover gaat deze tweede aflevering. Eveline Smeets Alfred Kool  Lisa Brüggen…

NDC-pensioen: bruikbaar alternatief voor Nederland?

“Verkenning van routes voor versterking pensioen voor allen” De afkalvende participatie in verplichte pensioenregelingen en de verminderde reikwijdte van de intergenerationele risicodeling. Een Niet-financieel Defined Contribution (NDC)-pensioen, vaak ook Notional DC genoemd, kan een integrale oplossing bieden voor beide problemen. Dit paper verkent mogelijke implementatie van varianten van NDC-pensioenen. Daarnaast worden ook andere alternatieve oplossingen besproken. Lees one pager   Kernboodschap voor de sector…

Nieuwe podcastserie: Pensioen & Nieuwe wetgeving

In navolging van onze vorige podcastserie Pensioen & Genderkloof, gaan we door met het maken van podcasts waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van een gespreksleider praten over een thema. Onze nieuwste serie staat in het teken van Pensioen & Nieuwe wetgeving. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen biedt genoeg inspiratie voor drie delen. Voor meer achtergrond en publicaties over de…

Netspar versterkt directie tijdelijk met Franck Erkens

Het netwerk van wetenschappelijk pensioeninstituut Netspar groeit en daarmee ook de ambitie om nog meer toegevoegde waarde te bieden en de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de diversiteit aan partners. Dat vergt extra inspanningen en brengt vraagstukken op het gebied van governance, business development en stakeholder management met zich mee.   Marike Knoef: “De Netspar directie wordt tijdelijk versterkt met Franck Erkens als directeur business development…

Persoonlijke levensgebeurtenissen en individuele risicovoorkeuren

“Huwelijk, ouderschap en werk beïnvloeden risicovoorkeuren” Het meten van risicovoorkeuren speelt een belangrijke rol in de Wet toekomst pensioenen. De financiële sector en beleidsmakers gaan er vaak impliciet van uit dat de risicovoorkeuren van mensen in de loop van de tijd niet veranderen. Persoonlijke levensgebeurtenissen kunnen echter een grote invloed hebben op deze voorkeuren. Daarom werd met deze studie onderzocht of veranderingen in burgerlijke…

Vacature: Communicatiemedewerker (0,8 fte)

Netspar is op zoek naar een hands on Communicatie Medewerker die helpt om hun waardevolle kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Instituut Netspar is hét kennis- en onderzoeknetwerk in Nederland op het gebied van pensioen en vergrijzing, verbonden met Tilburg University. Pensioen klinkt misschien saai, maar is het zeker niet. De vernieuwing van het pensioenstelsel is volop in het nieuws en heeft…

Hoe betrekken pensioenfondsen deelnemers bij hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

“Er bestaat geen one size fits all-aanpak” Pensioenfondsen boeken steeds meer vooruitgang met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dit komt door de toenemende nadruk in wet- en regelgeving op sociale, milieu- en governancefactoren en door bredere initiatieven zoals de VN Sustainable Development Goals (SDGs). De besturen van pensioenfondsen moeten tal van keuzes maken bij het formuleren van hun MVB-beleid. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat…

Diversiteit en Inclusie in Pensioenfondsbesturen

“Echte verandering behoeft concreet beleid en een inclusieve cultuur” Diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen kan perspectiefverrijking bieden en beter afgewogen besluitvorming, minder tunnelvisie en meer legitimiteit. Gezien deze voordelen, zijn de pensioenfondsbesturen recent diverser geworden. Desondanks hebben lang niet alle besturen de doelen van de Code Pensioenfondsen weten te behalen. Dit verkennende onderzoek neemt de mogelijke barrières en bevorderende factoren voor diversiteit en inclusie…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners