NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Nieuwe Board Brief: Economische analyse van de keuze om wel of niet in te varen

De komende jaren bereiden bestuurders van pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. Lees de nieuwe Board Brief Economische analyse van de keuze om wel of niet in…

Keuzebegeleiding bij pensioenen: Is alleen een online tool voldoende?

“Online tools faciliteren keuzes, maar helpen deelnemers niet bij het overzien van de consequenties” Het aanbieden van keuzebegeleiding via een online tool wordt gezien als een veelbelovende manier om ondersteuning op maat te bieden aan grote groepen pensioendeelnemers. Maar het is nog onduidelijk of deelnemers dezelfde pensioenkeuzes maken met behulp van een online tool als met een pensioenadviseur, en of ze de consequenties begrijpen…

Promotie Jenna Barrett: “Maak de toekomst concreet voor mensen”

Jenna Barrett is fellow bij Netspar en promoveerde onlangs aan de Universiteit Maastricht. Haar proefschrift bestaat uit vijf hoofdstukken die allemaal ingaan op financieel welzijn. Twee hoofdstukken bevatten interessante inzichten over pensioen en hoe je mensen hierbij betrokken maakt. Naam: Dr. Jenna Barrett   Promotie: 16 april 2024 aan de School of Business and Economics, Universiteit Maastricht Proefschrift: Money Matters: Understanding and Improving Financial…

Waardebepalingen, ethische kwesties, en oplossingsmethoden voor geautomatiseerd financieel advies

“Alleen door ethische uitdagingen op te lossen kan de technologie haar volledige potentieel bereiken” Financieel advies helpt consumenten bij het nemen van complexe financiële beslissingen. Traditioneel waren financiële adviseurs de voornaamste bron voor dit advies. Geautomatiseerd financieel advies is een opkomende, snelgroeiende technologie die de manier waarop financieel advies wordt verstrekt kan veranderen. Voorwaarde hiervoor is dat de diverse ethische vraagstukken worden opgelost die…

Lans Bovenberg krijgt Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde

  Emeritus hoogleraar Economie en Netspar-medeoprichter Lans Bovenberg heeft de Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde ontvangen. De prijs wordt eens in de 3 jaar als oeuvreprijs uitgereikt aan een econoom die veel heeft betekend voor de economische wetenschap. Lans Bovenberg ontvangt de prijs vanwege zijn grote en brede bijdrage aan economische beleidskennis en de vele publicaties in de Nederlandstalige maar ook in de internationale…

Wanneer met pensioen? De effectiviteit van verschillende vormen van keuzebegeleiding

“Keuzebegeleiding kan deelnemers activeren tot het maken van passende keuzes” De keuze om met pensioen te gaan – eerder, later of op de pensioenrichtdatum – betreft meer dan alleen de hoogte van het pensioen, de levensverwachting en gewenste levensstandaard. Deelnemers dienen de gevolgen van de geboden alternatieven te begrijpen, zoals de fuzzy trace-theorie illustreert. Daarom is verkennend onderzoek gedaan naar twee nieuwe keuzebegeleidingsvormen binnen…

Analyse van Netspar naar Tweede Kamer gestuurd

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. De doelstellingen van deze wet zoals geformuleerd door de wetgever zijn: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel en een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De komende tijd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemonitord of deze…

Reële keuzes in het nieuwe pensioencontract

“Hoe om te gaan met inflatierisico’s onderbelicht in Wet toekomst pensioenen” Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen zijn meerdere instrumenten beschikbaar om in te spelen op verwachte en onverwachte inflatie. In dit paper gaan we in op de effecten van deze instrumenten. Verwachte inflatie kan worden gecompenseerd door een lagere startuitkering te kiezen. Onverwachte inflatie kan worden ondervangen vanuit de solidariteitsreserve mits de inflatieschokken…

Vacature: Managementassistent

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een onafhankelijk kennisnetwerk. Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via kennisontwikkeling en kennisdeling. We zorgen voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en delen dat in publicaties en met evenementen, webinars en…

Nieuwe Board Brief: Het nieuwe nabestaandenpensioen

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. Sociale partners staan, in samenspraak met pensioenuitvoerders, voor vele nieuwe keuzes als het gaat om de inrichting…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners