NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Pensioenbewustzijn verhogen met brieven en sociale media

“Brieven met een zorgwekkende toon zijn effectief in het verhogen van basiskennis over pensioen” De maatschappelijke houdbaarheid van een nieuw pensioencontract staat of valt met de communicatie ervan. Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin mensen pensioenbewust zijn. De pensioengeletterdheid is laag; zo’n 60% van de mensen denkt bijvoorbeeld dat AOW-premies deels belegd worden en bijna een derde denkt dat…

Emoties en technologie in pensioendienstverlening

“Technologie kan menselijke interactie in pensioendiensten verbeteren, maar niet vervangen” Met de aankomende pensioenhervormingen is het van belang dat pensioendeelnemers goed geïnformeerd worden over hun pensioensituatie en de keuzes die ze hebben. Persoonlijke interactie tussen pensioenaanbieder en deelnemer – bijvoorbeeld via e-mail, callcenter of chat – speelt daarbij een belangrijke rol. In het contact met deelnemers is het managen van negatieve emoties zoals verdriet,…

Genetische tests veranderen de particuliere verzekeringsmarkt, maar hoe?

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma” Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan…

Marike Knoef nieuwe bestuurder Netspar

Per 1 september 2020 is Marike Knoef benoemd tot bestuurder van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Daarnaast blijft Marike hoogleraar in Leiden. Marike volgt Casper van Ewijk op, die per september terugtreedt als bestuurder en directielid. Casper gaat met emeritaat en blijft als onderzoeker verbonden aan Netspar. Als gevolg van deze aanstaande wisseling van bestuurder ontstaat er per september een vacature in de…

Interview: “Annuïteiten vormen een complex probleem – uitstel en onzekerheid staan welvaartswinst in de weg”

Wil je je hele pensioenspaarkapitaal in één keer opnemen of kies je voor een annuïteit die na pensionering een levenslang inkomen garandeert? In Nederland is dit niet aan de orde, maar in de Verenigde Staten worden mensen met deze keuze geconfronteerd. Wat kunnen we hiervan leren? “Het sociale zekerheidspensioen biedt burgers van de Verenigde Staten een goedkope bron van levenslang inkomen, maar door een…

Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden” Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen…

Extra ronde Topicality projecten: call voor additioneel onderzoek in verband met de coronacrisis

De corona crisis heeft niet alleen ons leven op z’n kop gezet maar stelt de pensioen- en verzekeringssector ook voor grote nieuwe vragen. Netspar stelt daarom een extra ronde open voor Topicality projecten (kortlopend onderzoek) specifiek gericht op onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Onderzoekers kunnen hiervoor voorstellen indienen tot maandag 11 mei, 12.00 uur.  Onderwerpen en procedure De onderzoeksvoorstellen…

Netspar 15 jaar toegevoegde waarde van wetenschap voor pensioen

Netspar bestaat 15 jaar. Dat vieren we. In gedachten op dit moment. Later dit jaar vieren we het graag echt. Voor nu concentreren we ons op de nieuwe kennisvragen die de coronacrisis voor de pensioensector oplevert. Ons onderzoek loopt door en kennisdeling doen we zoveel mogelijk digitaal. Zo dragen we, ook in bijzondere tijden, bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland. Casper van…

Netspar maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus: bijeenkomsten digitaal

Ook Netspar neemt vanzelfsprekend verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. In lijn met de richtlijnen van het RIVM en van Tilburg University, is hiertoe een aantal maatregelen van kracht. We streven ernaar om onderzoek, publicaties en events zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijeenkomsten vinden daarom voorlopig – in elk geval tot 1 juni – digitaal plaats….

Geheugen schetst te positief beeld van in het verleden behaalde resultaten

Interview met Paul Smeets (Maastricht University) Bij de vorming van financiële beslissingen, blijkt het geheugen je vaak een té positief beeld van het verleden voor te spiegelen. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Smeets e.a. (UM). “Het geheugen blijkt geen goede raadgever. In het geval van onze studie zien we dat mensen in het verleden behaalde beleggingsresultaten stelselmatig te rooskleurig inschatten op basis van…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners