NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Welke werkomstandigheden kunnen oudere werknemers aanmoedigen over te werken?

“Toenemende druk om over te werken vraagt om gunstige werkomstandigheden” Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de geïndustrialiseerde landen maakt lange dagen, waarbij steeds meer wordt overgewerkt. Dat helpt om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat ontstaat door vervroegde uittreding en de verouderende beroepsbevolking. Er moet echter een evenwicht worden gevonden tussen de werkbelasting en de noodzaak voor werknemers om tot…

Annette Mosman treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Annette Mosman per 1 mei 2021 benoemd in de Raad van Toezicht. Deze benoeming draagt bij aan de voor onderzoeksnetwerk Netspar zo belangrijke verbinding tussen wetenschap, beleid en pensioenuitvoering. Wouter Bos (voorzitter Raad van Toezicht): “Wij zijn verheugd met deze versterking van onze Raad van Toezicht. Annette Mosman heeft een heel ruime ervaring in de wereld van pensioen en…

“Kennis van het pensioenstelsel levert een positieve bijdrage aan arbeidsparticipatie van oudere werknemers”

Interview met Irene Ferrari (Ca’ Foscari University of Venice) In de afgelopen decennia hebben de meeste Westerse landen hervormingen doorgevoerd op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen. Het succes van deze hervormingen heeft grotendeels te maken met de manier waarop mensen hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld door langer te blijven werken. “Maar kennis is macht: wat je niet weet, kan je ook niet toepassen”,…

Verloren levensjaren als gevolg van sterfte door COVID-19

Aanzienlijk aantal levensjaren verloren, maar effect op levensverwachting voor de lange termijn beperkt” Deze studie probeert inzicht te geven in het aantal verloren levensjaren als gevolg van sterfte aan COVID-19 en het effect daarvan op de toekomstige levensverwachting. Dat is moeilijk te meten, doordat de onderliggende gezondheid van mensen die aan Covid-19 overlijden nog niet volledig in beeld is. Daarom hebben we drie scenario’s…

Variabele annuïteiten met financiële risico’s en langlevenrisico tijdens de afbouwfase van Nederlandse pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling

“Een onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes” Gegarandeerde pensioenregelingen zijn steeds meer onhoudbaar; daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Nederlandse beschikbare premieregelingen geven de mogelijkheid om beleggingsrisico’s te nemen tijdens de uitkering van het pensioen. In vergelijking met vaste annuïteitenregelingen zonder aandelenbeleggingen geven dergelijke variabele annuïteitenregelingen de mogelijkheid van een hogere eerste pensioenuitkering, maar brengen wel…

Interview met Giovanna Nicodano: Risico’s nemen gedurende het leven en risico op persoonlijke rampspoed

“Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille moet rekening worden gehouden met langdurige werkloosheid” Hoe jonger je bent, hoe risicovoller je belegt, is het algemeen geaccepteerde idee als het over pensioenbeleggingen gaat. Jonge mensen kunnen risico’s tenslotte compenseren met een groot aantal arbeidsjaren. Maar wat als dat niet kan? Giovanna Nicodano (Collegio Carlo Alberto, Universita’ di Torino) et al. analyseerden wat het betekent als jonge…

Hete pensioenaardappelen in verkiezingstijd

Ook in verkiezingstijd heeft pensioen de aandacht. In Nieuwspoort debatteerden VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en 50PLUS op 10 maart over de hete pensioenaardappelen. Dat deden ze aan de hand van 4 stellingen over langer doorwerken, korten, pensioenopbouw boven 60.000 euro en verplicht pensioen voor zzp’ers. Het publiek kon vooraf op de stellingen stemmen. Gespreksleider was Thomas van Zijl (BNR), Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)…

Vooruitkijken: tijdsvoorkeuren, spaargedrag en pensionering

“Betrouwbaar model om de impact van beleidswijzigingen voor verschillende groepen te voorspellen” Hoe nemen huishoudens beslissingen over de levenscyclus, wat is de impact van verschillende risico’s die ze lopen en hoe werkt dit door in de manier waarop ze reageren op beleidswijzigingen? Al deze factoren komen samen in het economisch levenscyclus model waar Max Groneck (RUG) en anderen aan werken. Hij presenteerde dit tijdens…

Prijswinnende masterscriptie: herverdeling van welvaart versterkt door het gebruik van langdurige zorg

“Het verschil in gebruik van (verpleeghuis)zorg vergroot het welvaartsverschil tussen ouderen met een hoge en een lage sociaaleconomische status aanzienlijk” Sociaaleconomische verschillen tussen huishoudens hebben grote impact op de (gezonde) levensverwachting en welvaart op latere leeftijd. Door ongelijkheid in levensverwachting en behoefte aan langdurige zorg, is er sprake van herverdeling van welvaart op latere leeftijd: hogere inkomens genieten langer pensioeninkomen én dragen minder lang…

Het begeleiden van pensioenkeuzes: drie lessen uit het medische vakgebied om tot betere pensioenbeslissingen te komen

“Onderzoek naar de manier waarop patiënten medische beslissingen nemen, kan helpen om pensioenkeuzes te vereenvoudigen en verbeteren” Pensioendeelnemers moeten complexe beslissingen nemen op basis van informatie die voor hen lastig te begrijpen is: er zijn meerdere alternatieven, met positieve en negatieve gevolgen waarvan de kans dat ze optreden verschilt, en waarbij verschillende voorkeuren en waarden een rol spelen. Iets soortgelijks geldt in het medisch…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners