NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Infographics en financiële beslissingen: resultaten van oogbewegingsonderzoek

“Opvallende infographics helpen beleggers in indexfondsen om hun kosten te minimaliseren” Consumenten die voor hun pensioen sparen via een beschikbare-premieregeling en zelfstandigen beleggen vaak in indexfondsen. Ze hebben de neiging te beleggen in dure fondsen, omdat ze onvoldoende rekening houden met de fondskosten die in rekening worden gebracht. Een zogeheten Key Investor Information Document (KIID) is verplicht voor veel beleggings- en verzekeringsproducten in de…

Live: podcastserie Pensioen & Genderkloof

In september 2021 publiceerden wij het paper ‘Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen‘ van Suzanne Kali, Jim Been, Marike Knoef, Albert van Marwijk Kooy (Universiteit Leiden). Dit paper heeft veel aandacht in de media gehad en blijft een actueel maatschappelijk thema. Het heeft ons geinspireerd om wetenschap en praktijk in gesprek te laten gaan voor een nieuwe podcastserie. Op 8 maart –Internationale Vrouwendag– zijn we live…

Aankondiging: nieuwe podcastserie Pensioen & Genderkloof

Wij gaan 8 maart (Internationale Vrouwendag) live met een nieuw podcastserie: Pensioen & Genderkloof. Geinspireerd op het paper ‘Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: De gender gap in Nederlandse tweede pijler pensioenen’ van Suzanne Kali, Jim Been, Marike Knoef en Albert van Marwijk Kooy (Universiteit Leiden). Dit paper en onderwerp heeft veel aandacht in de media gehad en blijft een actueel maatschappelijk thema. Dat vraagt om…

Loon en inkomensrisico’s in Nederland en de VS

“Inkomensschokken worden in beide landen grotendeels opgevangen door sociale zekerheid en het inkomen van de partner, maar niet volledig” De dynamiek en omvang van inkomensschokken beïnvloedt de pensioenopbouw van werknemers en het optimale beleggingsbeleid voor het pensioen. In deze studie rapporteren we de verdeling van inkomensschokken voor mannen in verschillende leeftijds- en inkomensgroepen. Daarnaast onderzoeken we de mate waarin het inkomen van de partner,…

Start project Pensioenfonds PGB en ROA: The role of pensions for career decisions

Pensioenfonds PGB is sinds deze maand samen met ROA (Universiteit Maastricht) gestart met een nieuw project: The role of pensions for career decisions. Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak. Initiatiefnemer en projectleider is Netspar-fellow Raymond Montizaan (UM). Henk Heek (Lead Client Innovation van de afdeling Strategisch Advies) speelt een verbindende rol voor Pensioenfonds PGB binnen het project. Wij spraken beide heren.  Raymond Montizaan…

Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?

“Optimale pensioenmatching: balanceren tussen rationele en emotionele perspectieven” Sinds 2016 kunnen deelnemers in een Nederlandse premieregeling ervoor kiezen een variabel pensioen aan te kopen. Hiermee krijgt een deelnemer naar verwachting een hogere uitkering vergeleken met een vast pensioen, maar bestaat er ook het risico dat de uitkering lager uitvalt. In deze studie onderzoeken we hoe er een goede match kan worden gevonden tussen de…

Stapelen van keuzes; interacties in keuzearchitectuur en tussen tijd en risico

“De status quo bias (d.w.z. het willen vasthouden aan de bestaande situatie) is sterker wanneer opties naast elkaar in plaats van afzonderlijk worden aangeboden. Deze bias verdwijnt echter als de cumulatieve gevolgen van de opties worden weergegeven.” Als gevolg van het nieuwe pensioenakkoord krijgen Nederlandse deelnemers te maken met een groeiend aantal pensioenkeuzes wat betreft het opbouwen van hun pensioen en de manier waarop…

Thesis Awards uitgereikt: Uitmuntende bijdragen aan het Netspar Onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar Thesis Awards 2021: Marc Vahlenbreder (UM), Kristy Jansen (TiU) en het team van Martin Coppens (APG), Ilse van Eekelen (FNV), Roy van Nisselrooij (PGGM), Gilles de Vries (PGB) en Lieke Werner (Achmea) onder begeleiding van Roel Mehlkopf. De door Fieke van der Lecq (voorzitter van de Editorial Board) uitgereikte prijzen van elk € 3.000,-…

Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis

“Financiële tegenvallers tijdens de coronacrisis hebben veel zzp’ers het gevoel gegeven dat ze niet voldoende voor hun pensioen sparen” Veel maar niet alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn hard geraakt door de coronacrisis. Deze crisis heeft niet alleen impact op de huidige financiële positie van zzp’ers, maar heeft mogelijk ook invloed op hun vermogen om zich voor te bereiden op een onzekere toekomst. Deze…

Inkomenseffecten bij en na invaren in het nieuwe pensioencontract

“Het nieuwe pensioencontract biedt flexibiliteit om pensioeninkomens af te stemmen op voorkeuren van de deelnemers” Wat is de impact van het collectief beleggingsbeleid, de toedelingsregels van rendementen, het projectierendement en de spreidingstermijn op de pensioeninkomens in het nieuwe pensioencontract? De inkomenseffecten worden bekeken op het moment van overstap op het nieuwe stelsel en op de langere termijn. Ook wordt het inkomen vergeleken dat wordt…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners