NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Nieuwe podcastserie: Pensioen & Nieuwe wetgeving

In navolging van onze vorige podcastserie Pensioen & Genderkloof, gaan we door met het maken van podcasts waarin een wetenschapper en iemand uit de praktijk onder leiding van een gespreksleider praten over een thema. Onze nieuwste serie staat in het teken van Pensioen & Nieuwe wetgeving. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen biedt genoeg inspiratie voor drie delen. Voor meer achtergrond en publicaties over de…

Netspar versterkt directie tijdelijk met Franck Erkens

Het netwerk van wetenschappelijk pensioeninstituut Netspar groeit en daarmee ook de ambitie om nog meer toegevoegde waarde te bieden en de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de diversiteit aan partners. Dat vergt extra inspanningen en brengt vraagstukken op het gebied van governance, business development en stakeholder management met zich mee.   Marike Knoef: “De Netspar directie wordt tijdelijk versterkt met Franck Erkens als directeur business development…

Persoonlijke levensgebeurtenissen en individuele risicovoorkeuren

“Huwelijk, ouderschap en werk beïnvloeden risicovoorkeuren” Het meten van risicovoorkeuren speelt een belangrijke rol in de Wet toekomst pensioenen. De financiële sector en beleidsmakers gaan er vaak impliciet van uit dat de risicovoorkeuren van mensen in de loop van de tijd niet veranderen. Persoonlijke levensgebeurtenissen kunnen echter een grote invloed hebben op deze voorkeuren. Daarom werd met deze studie onderzocht of veranderingen in burgerlijke…

Vacature: Communicatiemedewerker (0,8 fte)

Netspar is op zoek naar een hands on Communicatie Medewerker die helpt om hun waardevolle kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Instituut Netspar is hét kennis- en onderzoeknetwerk in Nederland op het gebied van pensioen en vergrijzing, verbonden met Tilburg University. Pensioen klinkt misschien saai, maar is het zeker niet. De vernieuwing van het pensioenstelsel is volop in het nieuws en heeft…

Hoe betrekken pensioenfondsen deelnemers bij hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

“Er bestaat geen one size fits all-aanpak” Pensioenfondsen boeken steeds meer vooruitgang met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dit komt door de toenemende nadruk in wet- en regelgeving op sociale, milieu- en governancefactoren en door bredere initiatieven zoals de VN Sustainable Development Goals (SDGs). De besturen van pensioenfondsen moeten tal van keuzes maken bij het formuleren van hun MVB-beleid. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat…

Diversiteit en Inclusie in Pensioenfondsbesturen

“Echte verandering behoeft concreet beleid en een inclusieve cultuur” Diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen kan perspectiefverrijking bieden en beter afgewogen besluitvorming, minder tunnelvisie en meer legitimiteit. Gezien deze voordelen, zijn de pensioenfondsbesturen recent diverser geworden. Desondanks hebben lang niet alle besturen de doelen van de Code Pensioenfondsen weten te behalen. Dit verkennende onderzoek neemt de mogelijke barrières en bevorderende factoren voor diversiteit en inclusie…

De rekening opmaken: Beïnvloedt duurzaam beleggen wereldwijde aandelenrendementen?

Duurzaam beleggen wordt steeds populairder en institutionele beleggers houden steeds vaker rekening met de ESG (Environmental, Social & Governance) criteria in hun beleggingsstrategieën. Er is nog steeds veel discussie over de consequenties hiervan voor financiële rendementen. De duizenden studies die al over dit onderwerp bestaan resulteren in tegenstrijdige uitkomsten door de grote verschillen in de gebruikte ESG ratings, empirische methodes en bestudeerde markten en…

Geen pensioen en geen huis? Het effect van LTV-limieten op de vermogensopbouw van zelfstandigen

“Kredietrestricties belemmeren zelfstandigen en werknemers in gelijke mate” Het kopen van een huis kan een aantrekkelijk alternatief zijn om voor je pensioen te sparen, vooral voor zelfstandigen. Deze mogelijkheid zou echter beperkt kunnen worden door de kredietrestricties die in het kielzog van de wereldwijde financiële crisis werden ingevoerd. De gedachte is dat de vereiste hogere hypotheekaanbetalingen die hieruit voortvloeien, het voor zelfstandigen moeilijk kunnen…

Uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

“Het belang van communicatie voor een begrijpelijk en aanvaardbaar nieuw stelsel” Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel biedt deelnemers meer keuzes, maar ook meer onzekerheid. Daarom moet communicatie gericht zijn op begrijpelijke uitleg van het stelsel zodat deelnemers de juiste pensioenkeuzes kunnen maken. Maar communicatie kan ook invloed hebben op het draagvlak ervoor: ervaren mensen het nieuwe stelsel en de uitkomsten ervan als gerechtvaardigd? Ten slotte…

BPL Pensioen treedt toe tot kennisnetwerk Netspar

Op 1 april 2022 is BPL Pensioen toegetreden tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert het actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling. Werknemersvoorzitter Gerard Riemen:“BPL Pensioen voelt als groot pensioenfonds een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame, leefbare wereld. Onderdeel van die maatschappelijke rol is ook het steunen van wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. De samenwerking met Netspar is hierin…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners