NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Mannen en hoog opgeleide vrouwen pessimistisch over eigen levensverwachting

Ondanks positieve cijfers over de stijgende levensverwachting, zijn veel oudere werkenden (64-67 jaar) niet overtuigd dat zij zelf ook langer zullen leven.

Op zoek naar de juiste woorden… Lees de terugblik conferentie Innovatie in Pensioencommunicatie

Op 28 mei organiseerde Netspar (als kennispartner) samen met het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie de conferentie Innovatie in Pensioencommunicatie. Keynotes Ionica Smeets en Lisa Brüggen presenteerden de nieuwste wetenschappelijke inzichten om mensen eerder in beweging te krijgen voor hun pensioen. Daarnaast gingen de 140 aanwezige pensioenfondsbestuurders en communicatieprofessionals aan de slag met technieken als nudging, framing en gaming, met effectievere pensioencommunicatie als…

Terugblik Netspar Anniversary Meeting: Pensioen en de reis van product naar persoon

Maatschappelijke veranderingen op het gebied van levensverwachting, arbeidsmarkt, technologie en meer eigen verantwoordelijkheid voor (financiële) keuzes, maken de transitie van een product- naar persoon georiënteerde pensioensector noodzakelijk. Tegemoet komen aan individuele behoeftes kan dan ook flinke welvaartswinst opleveren, stelt Casper van Ewijk in zijn inleiding van de 14e Netspar Anniversary Meeting. Een euro die je nu tekort komt is immers meer waard dan een euro…

Trainingsparticipatie oudere werknemers blijft achter: gebrek aan motivatie of leeftijdsdiscriminatie?

Oudere werknemers zien een steeds langere loopbaan tegemoet. Investeren in een leven lang leren is in hun eigen belang én in dat van hun werkgevers. Trainingsparticipatie van Nederlandse werknemers neemt echter af met toenemende leeftijd. Dit heeft deels te maken met dalende motivatie van oudere werknemers. Maar bedrijven gaan doorgaans ook minder investeren in werknemers vanaf 45 jaar. Mogelijk speelt leeftijdsdiscriminatie hierbij een rol:…

Netspar rapport integrale financiële planning: Acht componenten voor meer individueel handelingsperspectief

Hoewel bijna de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun toekomstige financiën, is het lastig om mensen zover te krijgen dat ze zich in hun financiële situatie verdiepen. De mensen die dat wél willen, vinden dat data versnipperd is opgeslagen en bovendien moeilijk te verzamelen, ordenen en begrijpen is. In dit Netspar rapport analyseerden onderzoekers van TU Delft wat ervoor nodig is…

Geven met een warme hand: erfenismotief speelt een belangrijke rol in het spaargedrag van ouderen

Een laatste reis rond de wereld, of geld nalaten aan dierbaren? Netspar-onderzoekers van Universiteit Leiden vinden dat mensen die sterven aan een terminale ziekte veel minder vermogen hebben op hun sterfdag dan mensen die onverwacht overlijden. Het onderzoek laat sterke aanwijzingen zien dat de wens om geld na te laten aan geliefden – met een warme hand – hierbij een belangrijke rol speelt. Het…

Rapport Netspar-projectgroep: knelpunten en beleidsopties voor flexibele pensionering

Langer doorwerken leidt tot veel discussie. Het verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, maar zijn mensen ook in staat om te werken tot de verhoogde AOW-leeftijd? Meer flexibiliteit in de overgang van het werkende leven naar pensioen kan positieve effecten hebben op gezondheid, (werk)tevredenheid en duurzame inzetbaarheid. De Netspar projectgroep ‘Flexibel met pensioen’ analyseerde de mogelijkheden en knelpunten voor flexibele pensionering, en geeft een…

Onderzoek: Kloof in gezonde levensverwachting vraagt om meer dan alleen symptoombestrijding

In alle Europese landen is sprake van verschillen in levensverwachting tussen mensen met een hoge en een lage opleiding. In Nederland is de kloof relatief klein, maar is het verschil in aantal jaren zonder beperkingen des te groter. Dat blijkt uit onderzoek van Johan Mackenbach, Jose Rubio-Valverde en Wilma Nusselder (Erasmus MC). De kloof in gezonde levensverwachting vormt een knelpunt als het gaat om…

Onderzoek: Maatwerk in pensioencommunicatie heeft positief effect op navigatiegedrag oudere deelnemers

Onder meer dankzij de Wet pensioencommunicatie is er veel aandacht voor transparantie en begrijpelijkheid van pensioencommunicatie. Dit leidt echter ook tot een informatie-overdaad, waardoor veel mensen zich verloren voelen en niet gemotiveerd zijn om pensioeninformatie tot zich te nemen. Netspar onderzocht of een navigatiestructuur ‘op maat’ in het persoonlijk pensioenoverzicht mensen effectief naar de voor hen relevante informatie leidt. Dit bleek alleen zo te…

Pensioen in transitie: nieuw Netspar-programma van start

Netspar realiseert de financiering voor een nieuwe periode en lanceert een uitdagende onderzoeksagenda 2019-2023 ‘Netspar NexT’, gesteund door haar partners. In het nieuwe programma staan drie thema’s centraal die van invloed zijn op de oudedagvoorziening in Nederland: transitie naar een nieuw pensioenakkoord, verdere ontwikkeling van financiële life cycle planning en een toekomstverkenning van maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer werken, groeiend aantal zzp’ers, solidariteit en big…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners