NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Promotie Judith Bom: “Zo lang mogelijk thuiswonen is niet voor iedereen de beste oplossing”

Judith Bom promoveerde onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze toonde aan dat mantelzorgers gebukt kunnen gaan onder de zorg en dat mensen die worden opgenomen in een verpleeghuis daar niet slechter af lijken te zijn dan thuis. Een interview. Naam: Dr. Judith Bom   Promotie: 17 juni 2021 aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam Proefschrift:…

Marike Knoef benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Tilburg University heeft prof. dr. Marike Knoef met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen bij Tilburg School of Economics and Management. Marike Knoef is directeur van Netspar, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en kroonlid bij de SER. De leerstoel bestudeert kapitaalgedekte pensioenen vanuit een integraal perspectief om een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over de toekomst van de…

Netspar verkent scenario’s pensioen na 2036: wat er ook gebeurt, achteroverleunen is geen optie

Het nieuwe pensioenstelsel wordt pas rond 2026 ingevoerd, maar een team van experts van het onafhankelijke kennisnetwerk Netspar heeft nu al nagedacht over scenario’s voor 2036 en daarna. Met deze scenario’s kunnen de overheid, pensioenuitvoerders, mensen die pensioen opbouwen en andere spelers hun voordeel doen als zij nadenken over een onzekere toekomst. De belangrijkste conclusie: wat de transitie ook gaat brengen, niemand kan achteroverleunen….

Les uit buitenland: Nederland moet helder, eerlijk verhaal vertellen over pensioenen

De komende jaren zullen alle betrokkenen bij de Nederlandse pensioenhervorming een glasheldere en eerlijke verhaallijn moeten communiceren rond de overgang naar een nieuw pensioencontract. Dat is een van de lessen die pensioenexperts van het onafhankelijke kennisnetwerk Netspar trekken na analyse van negen andere landen die eerder een grote hervorming van het pensioenstelsel doormaakten. Onno Steenbeek (EUR en APG) en Benne van Popta (Pensioenfonds Detailhandel)…

De impact van klimaatverandering op de optimale assetallocatie voor langetermijnbeleggers

“Stijgende temperaturen als voorspellende factor voor de dynamiek van aandelenrendement op de lange termijn” Historische gegevens verschaffen ons weinig informatie over de impact van toekomstige klimaatverandering op beleggingsportefeuilles. Daarom hebben wij historische gegevens gecombineerd met een theoretisch model dat beschrijft hoe stijgende temperaturen aandelenprijzen beïnvloeden. We hebben gekeken naar drie soorten beleggers: agnostische (alleen historische data dogmatische (alleen theoretisch model) en holistische (historische data…

Pensioennetwerk Netspar genomineerd voor Tilburgse impactprijs

Netspars kennis speelt sleutelrol in nieuw pensioenstelsel voor Nederlandse burgers Onderzoeksnetwerk Netspar is genomineerd voor de Tilburg University Impact Award 2021. Het werk van de onafhankelijke pensioendenktank is belangrijk voor het nieuwe pensioenstelsel waarvoor in 2020 de conceptwetgeving werd gepubliceerd. Het nieuwe pensioenstelsel, dat tussen 2023 en 2027 wordt ingevoerd, heeft invloed op miljoenen werknemers en gepensioneerden. Netspar bevordert sinds 2005 een beter begrip…

Risicogedrag na het ervaren van een ramp; implicaties voor pensioenen

“Rampspoed leidt tot risicoaversie op lange termijn onder jongeren en daarmee mogelijk tot pensioenverlies” Deze studie maakte gebruik van een gangbaar standaard-levenscyclusmodel om de invloed van een ramp zoals COVID-19 op de optimale consumptie- en investeringsstrategie van verschillende generaties te analyseren. Het model is gebaseerd op laag opgeleide en niet-getrouwde personen zonder kinderen, en veronderstelt dat rampspoed de risicobereidheid negatief beïnvloedt. De onderzochte leeftijden…

Meer dan helft pensioendeelnemers laat vooringevulde keuze staan

Meer dan de helft van de pensioendeelnemers laat een vooringevulde keuze voor wat het is. Mensen met een beperkt financieel kennisniveau kiezen de voorgeselecteerde optie nog vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen met Marike Knoef, hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en algemeen directeur van Netspar. De manier waarop en de omgeving waarin pensioendeelnemers keuzes voorgelegd krijgen,…

Nieuw pensioenstelsel is goed begin, maar we zijn er nog lang niet

Het nieuwe pensioenstelsel dat rond 2026 ingaat, sluit beter aan bij de arbeidsmarkt dan voorheen. Maar lager opgeleiden, moeders met kleine banen, migranten, mensen die herhaalbare taken uitvoeren en werknemers met zware beroepen lopen risico. Dat blijkt uit een verkenning voor de langere termijn die een groep wetenschappers en experts uit de pensioensector van het onafhankelijke kennisnetwerk Netspar vandaag publiceert. De voortgaande flexibilisering van…

Vertrouwen in pensioenfondsen even hoog als vorig jaar

Het vertrouwen in pensioenfondsen is ongeveer net zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse NIDI-Netspar Pensioenmonitor. Onder gepensioneerden nam het vertrouwen iets toe, terwijl het onder werkenden min of meer gelijk is gebleven. Ondanks diverse vertrouwenscrises in de samenleving blijft de pensioensector dus buiten schot. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) vroeg in februari 2020 en februari 2021 aan 1316 Nederlanders…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners