NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Genetische tests veranderen de particuliere verzekeringsmarkt, maar hoe?

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma” Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan…

Marike Knoef nieuwe bestuurder Netspar

Per 1 september 2020 is Marike Knoef benoemd tot bestuurder van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Daarnaast blijft Marike hoogleraar in Leiden. Marike volgt Casper van Ewijk op, die per september terugtreedt als bestuurder en directielid. Casper gaat met emeritaat en blijft als onderzoeker verbonden aan Netspar. Als gevolg van deze aanstaande wisseling van bestuurder ontstaat er per september een vacature in de…

Interview: “Annuïteiten vormen een complex probleem – uitstel en onzekerheid staan welvaartswinst in de weg”

Wil je je hele pensioenspaarkapitaal in één keer opnemen of kies je voor een annuïteit die na pensionering een levenslang inkomen garandeert? In Nederland is dit niet aan de orde, maar in de Verenigde Staten worden mensen met deze keuze geconfronteerd. Wat kunnen we hiervan leren? “Het sociale zekerheidspensioen biedt burgers van de Verenigde Staten een goedkope bron van levenslang inkomen, maar door een…

Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden” Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen…

Extra ronde Topicality projecten: call voor additioneel onderzoek in verband met de coronacrisis

De corona crisis heeft niet alleen ons leven op z’n kop gezet maar stelt de pensioen- en verzekeringssector ook voor grote nieuwe vragen. Netspar stelt daarom een extra ronde open voor Topicality projecten (kortlopend onderzoek) specifiek gericht op onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Onderzoekers kunnen hiervoor voorstellen indienen tot maandag 11 mei, 12.00 uur.  Onderwerpen en procedure De onderzoeksvoorstellen…

Netspar 15 jaar toegevoegde waarde van wetenschap voor pensioen

Netspar bestaat 15 jaar. Dat vieren we. In gedachten op dit moment. Later dit jaar vieren we het graag echt. Voor nu concentreren we ons op de nieuwe kennisvragen die de coronacrisis voor de pensioensector oplevert. Ons onderzoek loopt door en kennisdeling doen we zoveel mogelijk digitaal. Zo dragen we, ook in bijzondere tijden, bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat in Nederland. Casper van…

Netspar maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus: bijeenkomsten digitaal

Ook Netspar neemt vanzelfsprekend verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. In lijn met de richtlijnen van het RIVM en van Tilburg University, is hiertoe een aantal maatregelen van kracht. We streven ernaar om onderzoek, publicaties en events zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijeenkomsten vinden daarom voorlopig – in elk geval tot 1 juni – digitaal plaats….

Geheugen schetst te positief beeld van in het verleden behaalde resultaten

Interview met Paul Smeets (Maastricht University) Bij de vorming van financiële beslissingen, blijkt het geheugen je vaak een té positief beeld van het verleden voor te spiegelen. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Smeets e.a. (UM). “Het geheugen blijkt geen goede raadgever. In het geval van onze studie zien we dat mensen in het verleden behaalde beleggingsresultaten stelselmatig te rooskleurig inschatten op basis van…

Hervorming langdurige zorg: trends in het gebruik van verpleging en verzorging

“Hervorming Langdurige Zorg leidt nog niet tot doelmatiger gebruik verpleging en verzorging” De Hervorming Langdurige Zorg van 2015 had als belangrijk doel de financiële houdbaarheid van de Nederlandse ouderenzorg te verbeteren. Het inperken van de uitgavengroei gebeurde onder meer via financiële prikkels, opdat (potentiële) gebruikers, aanbieders en zorgverzekeraars doelmatiger om zouden gaan met zorg. Het blijkt echter dat ondanks de verandering in financiering het…

Eigen bijdrage aan ouderenzorg

“Financieel risico verpleeghuiszorg het grootst voor ouderen met laag inkomen” De verschillen in de eigen bijdragen die ouderen betalen aan langdurige ouderenzorg zijn groot. Zorggebruikers met een laag inkomen zijn over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan de eigen bijdrage kwijt dan gebruikers met een hoog inkomen. Vooral de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg is een financieel risico voor ouderen met een…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners