Waardebepalingen, ethische kwesties, en oplossingsmethoden voor geautomatiseerd financieel advies

“Alleen door ethische uitdagingen op te lossen kan de technologie haar volledige potentieel bereiken”

Financieel advies helpt consumenten bij het nemen van complexe financiële beslissingen. Traditioneel waren financiële adviseurs de voornaamste bron voor dit advies. Geautomatiseerd financieel advies is een opkomende, snelgroeiende technologie die de manier waarop financieel advies wordt verstrekt kan veranderen. Voorwaarde hiervoor is dat de diverse ethische vraagstukken worden opgelost die gepaard gaan met deze complexe technologie. We voerden semigestructureerde gesprekken met negen experts op het gebied van geautomatiseerd financieel advies. Daarmee onderzochten we in welke mate deze technologie waarde kan toevoegen voor consumenten en de financiële adviessector. Daarnaast identificeerden we de belangrijkste ethische kwesties die gepaard gaan met deze technologie en verkenden we mogelijke oplossingsmethoden.

Lees de one pager

Figuur toont samenvatting van de bevindingen met betrekking tot de ethische overwegingen van geautomatiseerd financieel advies (AFA)

 

Kernboodschap voor de sector

  • Ethische richtlijnen en principes voor geautomatiseerd financieel advies moeten worden gecodificeerd in voorschriften en bepalingen.
  • Aanbieders van geautomatiseerd financieel advies moeten een proactieve benadering nastreven om op veranderende ethische normen en waarden te kunnen anticiperen en hun beslissingen te baseren op een visie voor de toekomst.

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Waardebepalingen, ethische kwesties, en oplossingsmethoden voor geautomatiseerd financieel advies’ van F. de Haan (MU), M. van der Werf (MU) en L. Brüggen (MU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners