NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Alternatieven voor verplichtstelling: “Verplichte deelname aan pensioenregeling is houdbaar alternatief”

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is een van de sterke punten van het Nederlandse pensioensysteem. De huidige vorm – een gelijke pensioenregeling voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, met een verplicht gesteld pensioenfonds als uitvoerder – staat echter ter discussie. Uit een analyse van mogelijke alternatieven blijkt dat bij verplichtstelling van een pensioenregeling, in plaats van het fonds, de contracts-vrijheid van sociale…

Interview: “Pensioenhervormingen hebben grote invloed op de beslissing van werknemers om langer te blijven werken”

Interview met Courtney Coile (NBER International Social Security Project) Onderzoekers uit alle twaalf ontwikkelde landen over de hele wereld hebben 25 jaar lang samengewerkt in het kader van het NBER International Social Security Project. Zij constateren dat de manier waarop het pensioenstelsel is opgezet in grote mate bepaalt of mensen ervoor kiezen om al dan niet langer door te werken. “Het effect is verrassend…

Netspar verwelkomt vermogensbeheerder BlackRock in netwerk

Op 1 januari 2020 is BlackRock toegetreden tot het Netspar-netwerk. De komende drie jaar steunt de vermogensbeheerder het werkprogramma van Netspar en levert ze een bijdrage aan de onderzoeksagenda door actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling. Monique Donders – Hoofd BlackRock Nederland: “Gegeven de discussie over het Nederlandse pensioensysteem en kritiek die daarbij op de Nederlandse pensioensector gegeven wordt, wordt wel eens uit het…

Netspar Thesis Awards uitgereikt: uitmuntende bijdragen aan Netspar onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar thesis awards 2020: Lieke Kools, Bas Temme en Tias deelnemers Aldert Boonen, Rob Custers, Patrick van der Kleij en Bart Kuijpers. De door Fieke van der Lecq (voorzitter van de Editorial Board) uitgereikte prijzen van elk € 3.000,- werden tijdens de jaarlijkse International Pension Workshop toegekend aan uitmuntende master, phd en Tias theses binnen…

Het gebruik van sociale normen bij het activeren van pensioendeelnemers

Het activeren van pensioendeelnemers om zich in hun pensioen te verdiepen en tijdig actie te ondernemen, is voor veel pensioenfondsen en financiële dienstverleners een ­uitdaging. Inspelen op sociale normen kan zeer effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren. Dat kan heel subtiel en met lage investeringen: een ander woord of plaatje in een brief of kaart kan wonderen doen voor de effectiviteit van pensioencommunicatie….

Wouter Bos en Bianca Tetteroo treden toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht benoemd: Bianca Tetteroo en Wouter Bos. Wouter Bos treedt aan als voorzitter. Met deze benoemingen verstevigt onderzoeksnetwerk Netspar haar positie als honest broker voor kennis over pensioen en vergrijzing.  De Raad van Toezicht bestaat verder uit Guusje Dolsma, Tuur Elzinga, Lex Meijdam en Gerard van Olphen. Casper van Ewijk (algemeen directeur…

Netspar Brief 18 – Hypotheekschuld na looptijd mogelijk problematisch voor gepensioneerden

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch is. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is vaak niet mogelijk. De aangescherpte voorwaarden rond het verlengen van de hypotheek kunnen zorgen voor flink hogere woonlasten. Tegelijkertijd loopt het inkomen na pensionering terug en beschikt…

Hervorming van de AOW-leeftijd: “Werkgevers bezorgd over langer doorwerken; differentiatie in AOW-leeftijd heeft voorkeur”

Nu mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken, maken werkgevers zich zorgen of hun werknemers dit lichamelijk en geestelijk wel volhouden. Dit geldt vooral voor werkgevers in de bouw en de industrie, blijkt uit deze studie uit 2017. Deze zorgen verklaren deels waarom slechts 21% van de werkgevers de AOW-leeftijd met de levensverwachting mee wil laten stijgen. Beleidsvoorstellen om de AOW-leeftijd te flexibiliseren of…

Geïntegreerd aanbieden beleggingsproducten leidt tot betere beslissingen rond risico en rendement

Mensen worden steeds vaker geconfronteerd met eigen keuzes rondom de financiering van hun pensioen. Dit vraagt om complexe beslissingen op het gebied van risico en opbrengsten van verschillende beleggingsproducten. De kans op foute keuzes kan verminderd worden door meerdere beleggingsproducten geïntegreerd aan te bieden in een interactieve tool. Mensen hebben vooral profijt van het geïntegreerd aanbieden van risicovolle producten. Ze kiezen dan vaker een…

Afschaffing doorsneesystematiek: “Uitwerking pensioenakkoord vergt gerichte compensatie”

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Deze wijziging is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar leidt zonder compensatie tot een lager pensioenvooruitzicht voor de huidige 40- tot 50-jarigen. Een goede en gemotiveerde stelselherziening én gerichte compensatie helpen om het draagvlak voor een nieuw pensioensysteem te vergroten en risico’s in verband met claims te beperken. Download de one pager bij dit onderzoek…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners