NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Pensioencommunicatie: “Kennisseminars van pensioenfondsen hebben een positief effect op spaargedrag”

Interview met Jan Kabátek (University of Melbourne) Pensioenstelsels in Westerse landen staan onder druk en in veel gevallen zal persoonlijk spaargeld steeds belangrijker worden. Toch is er nog steeds een aanzienlijke kloof tussen wat mensen nodig hebben en wat ze daadwerkelijk sparen. “Financiële voorlichting kan een positief effect hebben op spaargedrag, maar welke interventies het meest geschikt zijn, is slechts zelden getoetst”, zegt onderzoeker…

Publieke middelen voor private ouderenzorg “Keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut”

“Meer keuzevrijheid, maar keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut” In Nederland kunnen mensen die recht hebben op publiek gefinancierde verpleeghuiszorg kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledig of modulair pakket thuis (VPT of MPT). Deze regelingen vergroten de ervaren vrijheid van zorg in een zelfgekozen setting. 20% van de PGB-houders en 50% van de VPT-houders gebruiken dit geld voor verblijf…

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Een op de vijf ouderen in Nederland krijgt tijdens hun leven te maken met verpleeghuiszorg. De kosten hiervan worden deels betaald vanuit een eigen bijdrage van de gebruiker. Voor ouderen met een middeninkomen die langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben, vormt deze eigen bijdrage een groot financieel risico. De jaarlijkse kosten voor langdurige verpleeghuiszorg kunnen voor deze groep oplopen tot ruim 70% van  het netto-inkomen. Download…

Pensioenbewustzijn verhogen met brieven en sociale media

“Brieven met een zorgwekkende toon zijn effectief in het verhogen van basiskennis over pensioen” De maatschappelijke houdbaarheid van een nieuw pensioencontract staat of valt met de communicatie ervan. Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin mensen pensioenbewust zijn. De pensioengeletterdheid is laag; zo’n 60% van de mensen denkt bijvoorbeeld dat AOW-premies deels belegd worden en bijna een derde denkt dat…

Emoties en technologie in pensioendienstverlening

“Technologie kan menselijke interactie in pensioendiensten verbeteren, maar niet vervangen” Met de aankomende pensioenhervormingen is het van belang dat pensioendeelnemers goed geïnformeerd worden over hun pensioensituatie en de keuzes die ze hebben. Persoonlijke interactie tussen pensioenaanbieder en deelnemer – bijvoorbeeld via e-mail, callcenter of chat – speelt daarbij een belangrijke rol. In het contact met deelnemers is het managen van negatieve emoties zoals verdriet,…

Genetische tests veranderen de particuliere verzekeringsmarkt, maar hoe?

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma” Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan…

Marike Knoef nieuwe bestuurder Netspar

Per 1 september 2020 is Marike Knoef benoemd tot bestuurder van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Daarnaast blijft Marike hoogleraar in Leiden. Marike volgt Casper van Ewijk op, die per september terugtreedt als bestuurder en directielid. Casper gaat met emeritaat en blijft als onderzoeker verbonden aan Netspar. Als gevolg van deze aanstaande wisseling van bestuurder ontstaat er per september een vacature in de…

Interview: “Annuïteiten vormen een complex probleem – uitstel en onzekerheid staan welvaartswinst in de weg”

Wil je je hele pensioenspaarkapitaal in één keer opnemen of kies je voor een annuïteit die na pensionering een levenslang inkomen garandeert? In Nederland is dit niet aan de orde, maar in de Verenigde Staten worden mensen met deze keuze geconfronteerd. Wat kunnen we hiervan leren? “Het sociale zekerheidspensioen biedt burgers van de Verenigde Staten een goedkope bron van levenslang inkomen, maar door een…

Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden” Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen…

Extra ronde Topicality projecten: call voor additioneel onderzoek in verband met de coronacrisis

De corona crisis heeft niet alleen ons leven op z’n kop gezet maar stelt de pensioen- en verzekeringssector ook voor grote nieuwe vragen. Netspar stelt daarom een extra ronde open voor Topicality projecten (kortlopend onderzoek) specifiek gericht op onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Onderzoekers kunnen hiervoor voorstellen indienen tot maandag 11 mei, 12.00 uur.  Onderwerpen en procedure De onderzoeksvoorstellen…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners