Reële keuzes in het nieuwe pensioencontract

“Hoe om te gaan met inflatierisico’s onderbelicht in Wet toekomst pensioenen”

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen zijn meerdere instrumenten beschikbaar om in te spelen op verwachte en onverwachte inflatie. In dit paper gaan we in op de effecten van deze instrumenten. Verwachte inflatie kan worden gecompenseerd door een lagere startuitkering te kiezen. Onverwachte inflatie kan worden ondervangen vanuit de solidariteitsreserve mits de inflatieschokken niet te groot en persistent zijn. Belangrijker evenwel is de keuze van het beleggingsbeleid, de beschermingsrendementen en toedeling van overrendementen.

Lees de one pager

 

Figuur toont voor verschillende keuzes in projectierendement, beleggingsbeleid en beschermingsrendement
de ontwikkeling van de uitkering gecorrigeerd voor prijsinflatie onder een stochastische simulatie waar in
het eerste jaar een grote inflatieschok optreedt.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Nominale beschermingsrendementen en nominaal beleggingsbeleid leiden bij persistente inflatieschokken tot te hoge uitkeringen in de eerste jaren.
  • Het beschermen van gepensioneerden tegen verwachte inflatie en inflatierisico’s is doorgaans haalbaar, maar leidt tot lagere uitkeringen in de eerste jaren.
  • Inflatiebescherming zou effectiever kunnen zijn door de regelgeving aan te passen.

 

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Reële keuzes in het nieuwe pensioencontract’ van Rens van Gastel (PGGM), Niels Kortleve (PGGM), Theo Nijman (TiU) en Peter Schotman (MU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners