NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Keuzebegeleiding: de deelnemers centraal

Keuzebegeleiding staat volop in de aandacht binnen de Nederlandse pensioensector. Dat komt vooral door de nieuwe open norm hierover in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 in werking trad. Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuzes verkleinen. Momenteel onderzoeken pensioenuitvoerders hoe ze keuzebegeleiding zo kunnen invoeren dat deelnemers het meest geholpen zijn. Daarbij rekening houdend…

Taakafbakening: houdbaarheid in toekomstig pensioenstelsel

Ruim honderd jaar lang voorkwamen de regels voor taakafbakening oneerlijke concurrentie tussen pensioenfondsen en verzekeraars door de werkingssfeer van pensioenfondsen te begrenzen. Maar het systeem begint nu scheuren te vertonen. Dit is te wijten aan de komst van pensioenuitvoerders zonder domeinafbakening en de eisen gesteld door de Wet toekomst pensioenen, waardoor de domeinregels vervagen en de nadruk steeds vaker komt te liggen op meer…

Nieuwe Board Brief: Risicohouding

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. De Wet toekomst pensioenen geeft aan dat pensioenuitvoerders ten minste elke vijf jaar de risicohouding van deelnemers…

Opgegeven productkeuzes van heterogene deelnemers corresponderen merendeels met standaardmodellen

“De standaardtheorie is een goed uitgangspunt om individuele voorkeuren voor pensioenproducten te karakteriseren” In het nieuwe pensioenstelsel spelen aanbieders van flexibele pensioencontracten een belangrijke rol in het aansporen van deelnemers tot een adequate keuze van pensioenproducten gebaseerd op waarneembare kenmerken als leeftijd, inkomen, niet aan het pensioen gerelateerd financieel vermogen, risicoaversie, gender en burgerlijke staat. We analyseerden data over de keuzes gemaakt door relatief…

Laat me mijn toekomst zien: Datagestuurde storytelling en pensioencommunicatie

“3D-datavisualisatie, storytelling en gamificatie kunnen pensioenkeuzes ondersteunen” Efficiënt communiceren is een van de grootste uitdagingen voor de pensioensector. Traditionele schriftelijke communicatie schiet hierbij echter tekort. Veel mensen lezen informatie zoals het jaarlijkse pensioenoverzicht niet, of begrijpen het niet. Bovendien spreekt dergelijk materiaal generaties niet aan die gewend zijn aan visuele communicatie. In dit paper worden de implicaties van diverse visualisatie/datagestuurde storytelling applicaties en van…

Invaren of niet invaren door pensioenfondsen: economische en juridische aspecten

“Een evenwichtige transitie behoeft oplossingen voor diverse onduidelijkheden” Na de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten de huidige pensioenrechten vóór 2028 worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Dit is een delicaat proces omdat de nieuwe wet een evenwichtige transitie beoogt. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een voor alle generaties eerlijke verdeling van de risico’s en voordelen. Daarom is de default voor pensioenfondsen…

Duurzaamheid meten van pensioendeelnemers met beleggingsspel

“Duurzaamheidsvoorkeuren ontdekken met een beleggingsspel” Pensioenfonden willen steeds vaker weten wat precies de voorkeuren van hun deelnemers zijn. Om erachter te komen hoe duurzaam klanten nu echt willen beleggen, bespreekt dit paper het beleggingsspel. Deelnemers geven tijdens het spelen hun werkelijke voorkeur voor duurzaam beleggen bloot. 3700 klanten van een Brits pensioenfonds deden aan het beleggingsspel mee. Deelnemers kregen £1.000 om te investeren en…

Vertrouwen in partijen in het Nederlandse pensioenveld

“Pensioendeelnemers moeten kunnen vertrouwen op partijen die met hen communiceren.” Het zijn vaak pensioenaanbieders, werkgevers of de overheid die deelnemers informeren en begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Het gaat hierbij om complexe materie, waardoor deelnemers op die partijen moeten kunnen vertrouwen. In dit paper hebben we 46 diepte-interviews gehouden met deelnemers, consulenten en adviseurs om zo verschillende factoren te identificeren die het vertrouwen…

Vertrouwen in de financiële positie van pensioenfondsen, de publieke perceptie en het effect op vrijwillige deelname aan de derde pijler

Hebben de financiële prestaties van pensioenfondsen als gevolg van de financiële crisis het vertrouwen in pensioenfondsen aangetast? En heeft onze leeftijd, geboortecohort of de conjunctuur er ook invloed op? In dit paper worden de exogene schokken geanalyseerd in termen van pensioenkortingen, indexatie en de perceptie hiervan. In deze studie wordt het gebruik van twee nieuwe instrumenten voorgesteld. Dit zijn het indexatieniveau van de bedrijfspensioenfondsen…

Schokken in aanvullende pensioenen en besparingen door huishoudens

“Verslechtering financiële positie van pensioenfondsen veroorzaakt toename besparingen” Gedurende de COVID-19 pandemie nam de gemiddelde wettelijke dekkingsgraad van de hele Nederlandse pensioensector af met bijna tien procentpunten. Een enquête van De Nederlandsche Bank toonde destijds aan dat veel huishoudens door deze afname vreesden voor inperkingen van de pensioenen. De vraag is of dergelijke schokken ook de beslissingen over besparingen van de deelnemers aan pensioenfondsen…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners