NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
De pensioenvoorziening in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland: een rechtsvergelijkend onderzoek

“Individuele pensioenvoorzieningen zijn een essentieel onderdeel geworden van adequate pensioenen” Pensioenstelsels staan onder druk door de steeds ouder wordende bevolking van Europa. De Europese Commissie bracht daarom een reeks aanbevelingen uit ter ondersteuning van de pensioenhervormingen in alle lidstaten. In deze studie wordt onderzocht of de drie-pijler pensioenstelsels van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland adequate pensioenen opleveren. Er wordt ook onderzocht of…

Afscheidsspeech van Lans Bovenberg als podcast

Na 33 jaar zwaaide Lans Bovenberg vorige week af als hoogleraar aan Tilburg University. Als één van de oprichters van Netspar heeft hij een grote rol gespeeld in de discussie rondom de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Op 10 maart sprak hij zijn afscheidsrede uit én gaf hij een afscheidsspeech op een Netspar symposium. Zijn afscheidsspeech is als podcast te beluisteren. Lans Bovenberg 

Corien Wortmann wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Corien Wortmann-Kool benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Netspar. De raad bestaat verder uit Inge van den Doel, Guusje Dolsma, Laura van Geest, Lex Meijdam, Annette Mosman, Willem Noordman en Bianca Tetteroo. Corien Wortmann was tot december 2022 bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Momenteel bekleedt zij diverse toezicht- en adviesrollen, waaronder die van vicevoorzitter van de RvC…

Podcast: Wet toekomst pensioenen

Onze nieuwste podcast gaat over de Wet toekomst pensioenen. Onlangs waren twee deskundigenbijeenkomsten in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Lans Bovenberg, Theo Nijman en Marike Knoef waren als deskundige uitgenodigd om hun visie te geven. Sheila Reneerkens, communicatieadviseur van Netspar, stelde dit drietal enkele vragen naar aanleiding van hun optreden in de Eerste Kamer. Van deze drie vraaggesprekken is een podcast gemaakt. Luister…

‘Jorgo, we maken graag gebruik van jouw hersens’

Vrijdag 17 februari promoveert Jorgo Goossens. Een bijzondere dag voor hem. Hij blikt terug op hoe het allemaal begon, de resultaten van zijn onderzoek, de impact van corona en zijn toekomstplannen. Terug naar de start. Hoe begon het vier jaar geleden toen je besloot: ik ga voor mijn PhD. Jorgo: ‘De oorsprong ligt eigenlijk bij mijn afstudeerstage bij APG voor mijn eerste master. Daar…

Sjoerd Witjes (lid EB) overleden

Sjoerd Witjes, zeer gewaardeerd lid van de Editorial Board van Netspar is 31 januari plotseling overleden. Wij zullen hem bijzonder missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Participatiehypotheken als impuls voor mobiliseren woningkapitaal

“Pensioenfondsen zijn de sleutel tot meer liquiditeit voor huishoudens en het verlagen van woningmarktrisico’s” In de Nederlandse woningmarkt ligt circa 1.200 miljard euro vast in overwaarde. Hoewel deze overwaarde risico loopt bij dalende huizenprijzen, kan dit vermogen worden ingezet voor andere doelen. Op dit moment wordt de overwaarde slechts beperkt benut. In dit paper wordt onderzocht hoe de introductie van participatiehypotheken (waarbij de waarde…

Lisa Brüggen per 1 maart 2023 bestuurder van Stichting Netspar

De Raad van Toezicht heeft besloten prof. dr. Lisa Brüggen per 1 maart 2023 te benoemen tot bestuurder van de Stichting Netspar. Lisa is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en geeft wetenschappelijke leiding aan het Brightlands Institute for Smart Society (BISS). Ook is zij als lid van de Raad van Toezicht verbonden aan het Nibud en is zij lid van de beleidsadviescommissie…

Het meten van risicocapaciteit

“Risicocapaciteit is niet alleen gerelateerd aan leeftijd” In het nieuwe Nederlandse pensioenakkoord zijn risicotolerantie (bereidheid om risico te nemen) en risicocapaciteit (hoeveel financieel risico een individu kan nemen) sleutelbegrippen bij de uitvoering van geëigende strategieën. In dit paper hebben we met een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking de leeftijdsgerelateerde verschillen in risicocapaciteit gemeten om te onderzoeken of er patronen of factoren zijn waarmee…

Werkenden met tekortschietend pensioen: oplossingsroutes voor de witte en grijze vlek en de pensioenopbouw van zelfstandigen

“Mogelijk is een dwingender systeem met een pensioenplicht noodzakelijk” Met het pensioenakkoord is een belangrijk stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Maar er blijven nog enkele problemen bestaan, zoals de afkalving van de deelname aan pensioenregelingen in de tweede pijler. Zelfstandigen vallen meestal buiten de huidige regelingen en er bestaat een substantiële ‘witte vlek’ van werknemers zonder actieve pensioenopbouw. Daarnaast zijn er toenemende zorgen…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners