NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Hete pensioenaardappelen in verkiezingstijd

Ook in verkiezingstijd heeft pensioen de aandacht. In Nieuwspoort debatteerden VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en 50PLUS op 10 maart over de hete pensioenaardappelen. Dat deden ze aan de hand van 4 stellingen over langer doorwerken, korten, pensioenopbouw boven 60.000 euro en verplicht pensioen voor zzp’ers. Het publiek kon vooraf op de stellingen stemmen. Gespreksleider was Thomas van Zijl (BNR), Marike Knoef (Universiteit Leiden/Netspar)…

Vooruitkijken: tijdsvoorkeuren, spaargedrag en pensionering

“Betrouwbaar model om de impact van beleidswijzigingen voor verschillende groepen te voorspellen” Hoe nemen huishoudens beslissingen over de levenscyclus, wat is de impact van verschillende risico’s die ze lopen en hoe werkt dit door in de manier waarop ze reageren op beleidswijzigingen? Al deze factoren komen samen in het economisch levenscyclus model waar Max Groneck (RUG) en anderen aan werken. Hij presenteerde dit tijdens…

Prijswinnende masterscriptie: herverdeling van welvaart versterkt door het gebruik van langdurige zorg

“Het verschil in gebruik van (verpleeghuis)zorg vergroot het welvaartsverschil tussen ouderen met een hoge en een lage sociaaleconomische status aanzienlijk” Sociaaleconomische verschillen tussen huishoudens hebben grote impact op de (gezonde) levensverwachting en welvaart op latere leeftijd. Door ongelijkheid in levensverwachting en behoefte aan langdurige zorg, is er sprake van herverdeling van welvaart op latere leeftijd: hogere inkomens genieten langer pensioeninkomen én dragen minder lang…

Het begeleiden van pensioenkeuzes: drie lessen uit het medische vakgebied om tot betere pensioenbeslissingen te komen

“Onderzoek naar de manier waarop patiënten medische beslissingen nemen, kan helpen om pensioenkeuzes te vereenvoudigen en verbeteren” Pensioendeelnemers moeten complexe beslissingen nemen op basis van informatie die voor hen lastig te begrijpen is: er zijn meerdere alternatieven, met positieve en negatieve gevolgen waarvan de kans dat ze optreden verschilt, en waarbij verschillende voorkeuren en waarden een rol spelen. Iets soortgelijks geldt in het medisch…

Risicodeling binnen pensioenregelingen

“Bufferfonds optimaliseert risicodeling en beperkt het neerwaartse risico” Om in te spelen op economische en demografische veranderingen zijn veel landen hun pensioenstelsel aan het hervormen. Nieuwe stelsels moeten de risico’s beperken door overschotten in een bufferfonds te zetten waarmee fluctuaties in beleggingsresultaten en dekkingsgraad tussen pensioengeneraties kunnen worden opgevangen. In deze paper kijken we naar optimale risicodeling en beoordelen we de welvaartseffecten van het…

Inzicht in financiële besluitvorming: “Rekenaars en gokkers bij de financiële waardering van een annuïtaire pensioenuitkering”

Hoe komen mensen tot financiële beslissingen? Hoe krijg je inzicht in wat er in hun hoofd gebeurt? En wat kan je met die kennis? Deze vragen staan centraal in nieuw onderzoek van Thomas Post (Maastricht University). “Ons onderzoek liet zien dat mensen grofweg op twee manieren een annuïteit (zoals een pensioenuitkering) waarderen: ze rekenen of gokken. Bij de keuze voor een van die twee…

Netspar-onderzoeker Bastiaan Starink benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Tilburg University heeft Netspar-onderzoeker mr. dr. Bastiaan Starink met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting bij Tilburg Law School. De leerstoel staat in het teken van de herziening van de collectieve tweede pijler van het pensioenstelsel en de verandering van de arbeidsmarkt in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is PwC Nederland. Na jaren van maatschappelijk debat…

Hazel Bateman nieuwe voorzitter Scientific Council

“Versterken van internationale samenwerking heeft veel toegevoegde waarde”   Al tien jaar is Hazel Bateman als onderzoeker aan Netspar verbonden. De afgelopen vijf jaar droeg ze als lid van de Scientific Council van Netspar bij aan de beoordeling en verbetering van onderzoeksvoorstellen.   Dit jaar werd ze benoemd tot voorzitter: “De scientific council speelt een belangrijke rol in het borgen van academische kwaliteit en relevantie…

Transitie naar een nieuw pensioencontract: lessen uit het buitenland

Tijdens het afscheid van Benne van Popta (o.a. PMT) op 21 januari 2021 gaf Onno Steenbeek (EUR) een eerste inkijk in het nieuwe kortlopende onderzoeksproject over het overgangsproces naar een nieuw pensioencontract en hoe soortgelijke hervormingen in andere landen zijn aangepakt. Naast de technische uitdaging, hangt het succes van het nieuwe contract ook af van maatschappelijke steun, wettelijke beperkingen, omstandigheden tijdens de overgangsperiode, het…

Netspar en Nyenrode ontwikkelen masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector

Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding Vanaf 1 januari 2021 werken Nyenrode Business Universiteit en onderzoeksnetwerk Netspar samen aan een masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector. Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners