NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Nieuw onderzoek toegekend: themaprojecten over inertie en begrijpen en verbeteren van spaargedrag

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, twee aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project. Hiermee is in 2018 in totaal 1mnl euro toegekend aan langlopend onderzoek. De boogde startdatum van beide projecten is 1 september 2019. Over het onderzoek: Ontwikkelen en testen van een model voor inertie in pensioenbeslissingen…

Call for proposals: financiering voor pensioenonderzoek in 2019

In 2019 stelt Netspar ruim € 800k beschikbaar voor zowel driejarige themaprojecten als kortlopend internationaal vergelijkend onderzoek. Onderzoeksvoorstellen zijn van harte welkom. Hieronder meer informatie over de projecten, mogelijkheden en deadlines. Themaprojecten: € 750k voor maximaal drie langlopende projecten Deadline voor de conceptaanvraag: 16 april 2019 Netspar stelt in totaal € 750k beschikbaar voor Themaprojecten voor meerjarig fundamenteel en toegepast onderzoek. Op 19 maart…

Terugblik themaconferentie: veranderende (pensioen)wereld, financiële planning en keuzearchitectuur

In hoeverre past het pensioenstelsel nog naadloos in onze veranderende maatschappij? Met meer verantwoordelijkheid en risico voor het individu, ontkomen we bijna niet aan het bieden van meer keuze. Maar welke rol gaan maatwerk en keuzevrijheid dan spelen bij een optimale financiële planning over de levenscyclus? Welke impact heeft dit mogelijk op de welvaart? Deze vragen staan centraal in het themaproject ‘Keuzearchitectuur in pensioenen…

Nieuwe themaprojecten: € 500.000 toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, twee aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project: De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief Kène Henkens (NIDI) De effectiviteit van keuzehulpmiddelen in pensioencommunicatie en de rol van geletterdheid Hans Hoeken, Leo Lentz en Adriaan Kalwij (Universiteit Utrecht) De beoogde start…

Terugblik themaconferentie big data – Toekomstscenario’s voor pensioenuitvoerders: Sector kom in actie!

Op verzoek van Netspar partners is in 2017 een inventarisatie gedaan naar de impact van data science en big data op het pensioendomein. Vanuit dit startpunt heeft een Netspar projectgroep een aantal toekomstscenario’s en een tweetal mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor pensioenuitvoerders geschetst. Tijdens de conferentie over Big Data en pensioen op 5 oktober werden de eerste bevindingen gepresenteerd. De belangrijkste boodschap: Sector kom in actie!…

Overzicht: Netspar onderzoek over ZZP pensioen

Op 4 oktober publiceerde het Nibud het advies om automatisch sparen voor aanvullend pensioen verplicht te maken voor alle werkenden. Met name (voormalig) ZZP’ers komen nu geregeld tekort aan het eind van de loopbaan. Het Nibud rapport is onder meer gebaseerd op onderzoek van Netspar. Daarom hierbij een overzicht van het betreffende onderzoek en meer over ZZP pensioen. ZZP-pensioen: een puzzel Als het gaat om de…

Onderzoek: effect van stijgende AOW leeftijd op arbeidsongeschiktheid

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Deze stijging kan naar verwachting echter beperkt blijven. Op basis van nationale en internationale literatuur lijkt de ontwikkeling van de gezonde levensverwachting de ontwikkeling van de totale levensverwachting in belangrijke mate te volgen. Lees hier het…

Onderzoek: Flexibiliteit in pensioenuitkering biedt voordelen

Een meer flexibele invulling van de pensioenuitkering biedt voordelen. Mensen die beperkt zijn in hun financiële keuzemogelijkheden profiteren het meest van regelingen die helpen het pensioeninkomen beter op de persoonlijke leefsituatie af te stemmen. Tegenover deze voordelen staan nadelen die de winst van meer flexibiliteit enigszins beperken. Meer flexibiliteit kan mensen sneller tot verkeerde financiële keuzes verleiden. Dit blijkt uit een Netspar-paper van onderzoekers…

Interview: “Beleggingsbeleid zou meer afgestemd kunnen worden op wat mensen zelf met hun pensioen willen bereiken”

De (beleggings)risico’s in pensioenen liggen bij de deelnemers. Het is dan ook in het belang van deelnemers het beleggingsbeleid optimaal af te stemmen op lastig in te schatten te behalen rendementen, maar ook risico’s en onzekerheden rondom bijvoorbeeld aandelenprijzen en rentestanden. Netspar investeert de komende jaren in onderzoek naar optimaal beleggingsbeleid in een onzekere markt, waarin individuele verantwoordelijkheid, wensen en maatwerk een rol zouden…

Netspar-promovendus Jorgo Goossens ontvangt NWO Industrial Doctorate subsidie voor pensioenonderzoek

NWO financiert zestien promovendi via het nieuwe subsidieprogramma Industrial Doctorates. Onder hen Jorgo Goossens die als promovendus verbonden is aan Netspar en de Tilburgse School of Economics and Management (TiSEM). Bas Werker (TiU), Marike Knoef (LU) en Eduard Ponds (TiU) begeleiden het onderzoek getiteld ‘Behavioral biases and individual heterogeneity in pensions: Household Asset Liability Management’. Het onderzoek gaat in op hoe mensen, bij meer…

<...34567...10...>

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners