Keuzebegeleiding bij pensioenen: Is alleen een online tool voldoende?

“Online tools faciliteren keuzes, maar helpen deelnemers niet bij het overzien van de consequenties”

Het aanbieden van keuzebegeleiding via een online tool wordt gezien als een veelbelovende manier om ondersteuning op maat te bieden aan grote groepen pensioendeelnemers. Maar het is nog onduidelijk of deelnemers dezelfde pensioenkeuzes maken met behulp van een online tool als met een pensioenadviseur, en of ze de consequenties begrijpen van de keuzes gemaakt via online keuzebegeleiding. We hebben de geschiktheid van online tools onderzocht door deelnemers te vergelijken die zelfstandig een online tool gebruikten, of in een groep, of tijdens een 1-op-1 gesprek met een financieel adviseur.

Lees de one pager

Figuur: Percentage deelnemers dat aangaf zich (heel) deskundig te voelen of het (helemaal) eens was met de stelling ‘Vóór
het onderzoek was ik op de hoogte van de keuzes die ik rondom pensioendatum kan maken’ (N = 98)

 

Kernboodschap voor de sector

  • Online tools kunnen deelnemers helpen om actief over hun pensioenkeuzes na te denken, maar de effectiviteit van deze tools moet niet worden overschat.
  • Deelnemers die zelf een tool doorliepen, overschatten hun eigen deskundigheid meestal en overzien de financiële gevolgen van hun keuzes vaak niet.

 

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Keuzebegeleiding bij pensioenen: Is alleen een online tool voldoende?’ van M. van der Werf (MU) en L. Brüggen (MU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners