NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Welvaartswinst door eigen huis en pensioen als financieel lego

Op dit moment bouwen veel Nederlanders vermogen op via hun pensioen en hun eigen woning, maar dit gebeurt doorgaans passief. Vermogen wordt opgestapeld en lang niet altijd op de gewenste momenten in het leven ingezet. De mogelijkheden om actieve financiële keuzes te maken, zijn nog beperkt en bovendien onbekend. De kansen en risico’s van verschillende leen- en verkoopconstructies zijn complex en moeilijk te overzien…

Special: ESB en Netspar bieden inzicht en duiding op vragen rond de uitwerking van het pensioenakkoord

Na jaren van onderhandelen ligt het pensioenakkoord er. Nu moeten de details worden ingevuld en de puntjes op de i worden gezet. Economenvakblad ESB brengt – met Netspar als kennispartner – een special uit rond het akkoord waarin de inrichtingskeuzes voor het nieuwe pensioencontract en de gevolgen daarvan in 24 bijdragen aan bod komen. Casper van Ewijk, algemeen directeur Netspar: “Met deze ESB special…

Risicodeling in pensioencontracten – uniform indexeren werkt juist pech- en gelukgeneraties in de hand

Risicodeling in pensioenen pakt momenteel niet voor alle generaties even gunstig uit. Dit komt doordat we uitgaan van een uniforme manier van risicodelen: bij een schok krijgt iedere leeftijdsgroep hetzelfde percentage meer of minder van het dan opgebouwde pensioen. Hierdoor wordt iemand die vlak voor zijn pensioen zit of al met pensioen is veel harder geraakt – in positieve of negatieve zin – dan…

Preview special Pensioenakkoord: Meer mogelijkheden voor indexatie in nieuw pensioencontract; maar is dit wenselijk?

Pensioeninkomen stijgt al jaren niet mee de stijgende kosten van levensonderhoud. Al geruime tijd dreigt zelfs korting. Als ouderen er nu toch wat bij krijgen, raakt dat jongeren in hun portemonnee. Randvoorwaarde voor het pensioenakkoord is dat voor deze problemen een oplossing wordt gevonden. Er worden twee contractvarianten genoemd in het akkoord. De ene keuze maakt het mogelijk eerder te indexeren, zonder dat de…

Afschaffing doorsneesystematiek: compensatie 40-50 jarigen te duur voor fiscale begeleiding

De huidige pensioenregeling wordt steeds duurder naarmate mensen ouder worden. In het nieuwe pensioencontract gaat deze leeftijdsafhankelijke premie eraf; de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het pensioenstelsel wordt daardoor eerlijker, transparanter én toekomstbestendiger. Maar mensen die nu 40 tot 50 jaar zijn komen de meeste inleg tekort; zij bouwden weinig op toen ze jong waren en hebben te weinig tijd om dit recht te trekken. Fiscale…

Preview special Pensioenakkoord: Beëindiging doorsneesystematiek vereist evenwichtig compenseren

Het Pensioenakkoord gaat er vanuit dat de doorsneesystematiek wordt vervangen door leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw. Dat heeft voor sommige leeftijdsgroepen een lager pensioenvooruitzicht tot gevolg. Het Pensioenakkoord neemt aan dat daarvoor compensatie wordt geboden. Netspar-onderzoekers hebben onderzocht of het juridisch noodzakelijk is te compenseren en hoe die compensatie vorm kan krijgen. De auteurs van dit artikel concluderen dat gerichte compensatie is vereist zodat de stelselherziening als…

Standaardmethode voor berekening marktwaarde pensioenaanspraken

Om de overstap naar een nieuw pensioencontract te bevorderen, wil het kabinet faciliteren dat de nu opgebouwde pensioenrechten worden samengevoegd met de nog op te bouwen bedragen in het nieuwe pensioencontract. Op verzoek van het ministerie van SZW onderzocht Netspar de mogelijkheid van een uniforme methode voor de omrekening van de huidige opgebouwde pensioenrechten naar persoonlijke pensioenvermogens. Met deze standaardmethode kan een pensioenfonds zijn…

Particuliere ouderenzorgverzekeringen: geen groei zonder betere communicatie en maatwerk

Door de vergrijzing worden particuliere verzekeringen voor langdurige zorg en lijfrentes waarschijnlijk belangrijker. Tot nu toe is de belangstelling voor dergelijke producten echter zeer beperkt en minder dan verwacht zou mogen worden. Negatieve selectie als gevolg van ongelijkheid in gezondheid en levensduur wordt gezien als belangrijke oorzaak hiervan; als vooral mensen met een verhoogd risicoprofiel zich verzekeren, stijgen de premies en worden de producten…

Solidariteit pensioenstelsel: ouderen en jongeren delen liefst met eigen leeftijdsgroep

Staat solidariteit in het Nederlandse pensioenstelsel op losse schroeven? Uit Netspar-onderzoek door onderzoekers van Maastricht University, blijkt dat mensen gemiddeld genomen een grote voorkeur hebben voor solidariteit. Daarbij is wel sprake van grote heterogeniteit. De voorkeur voor solidariteit is het grootst bij vrouwen en mensen met een hoge opleiding. Zowel jongeren als ouderen zijn het liefst solidair met hun eigen leeftijdsgroep. Opmerkelijk is dat…

Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerken

De animo voor deeltijdpensioen is groot onder brede lagen in de bevolking en bovendien stijgend naarmate de basispensioenleeftijd stijgt. Veel mensen werken langer door wanneer zij gebruik kunnen maken van deeltijdpensioen. Echter, ongeveer net zo veel mensen zien deeltijdpensioen juist als middel om eerder (in deeltijd) te stoppen met werken. De hoogte van het deeltijdpensioen en het loon voor de gewerkte uren hebben belangrijke…

< 12345...10...>

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners