NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Inzicht in financiële besluitvorming: “Rekenaars en gokkers bij de financiële waardering van een annuïtaire pensioenuitkering”

Hoe komen mensen tot financiële beslissingen? Hoe krijg je inzicht in wat er in hun hoofd gebeurt? En wat kan je met die kennis? Deze vragen staan centraal in nieuw onderzoek van Thomas Post (Maastricht University). “Ons onderzoek liet zien dat mensen grofweg op twee manieren een annuïteit (zoals een pensioenuitkering) waarderen: ze rekenen of gokken. Bij de keuze voor een van die twee…

Netspar-onderzoeker Bastiaan Starink benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Tilburg University heeft Netspar-onderzoeker mr. dr. Bastiaan Starink met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting bij Tilburg Law School. De leerstoel staat in het teken van de herziening van de collectieve tweede pijler van het pensioenstelsel en de verandering van de arbeidsmarkt in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is PwC Nederland. Na jaren van maatschappelijk debat…

Hazel Bateman nieuwe voorzitter Scientific Council

“Versterken van internationale samenwerking heeft veel toegevoegde waarde”   Al tien jaar is Hazel Bateman als onderzoeker aan Netspar verbonden. De afgelopen vijf jaar droeg ze als lid van de Scientific Council van Netspar bij aan de beoordeling en verbetering van onderzoeksvoorstellen.   Dit jaar werd ze benoemd tot voorzitter: “De scientific council speelt een belangrijke rol in het borgen van academische kwaliteit en relevantie…

Transitie naar een nieuw pensioencontract: lessen uit het buitenland

Tijdens het afscheid van Benne van Popta (o.a. PMT) op 21 januari 2021 gaf Onno Steenbeek (EUR) een eerste inkijk in het nieuwe kortlopende onderzoeksproject over het overgangsproces naar een nieuw pensioencontract en hoe soortgelijke hervormingen in andere landen zijn aangepakt. Naast de technische uitdaging, hangt het succes van het nieuwe contract ook af van maatschappelijke steun, wettelijke beperkingen, omstandigheden tijdens de overgangsperiode, het…

Netspar en Nyenrode ontwikkelen masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector

Transitie pensioenstelsel vraagt om goede voorbereiding Vanaf 1 januari 2021 werken Nyenrode Business Universiteit en onderzoeksnetwerk Netspar samen aan een masterclass voor bestuurders en toezichthouders in de pensioensector. Het principeakkoord uit 2019 voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, zorgt voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers, bestuurders en beleidsmakers. De pensioensector moet zich voorbereiden op de toekomst en de uitwerking van…

Thesis Awards uitgereikt: uitmuntende bijdragen aan het Netspar onderzoeksprogramma

Met veel plezier feliciteert Netspar de winnaars van de Netspar thesis awards 2021: Wouter Otten (UT), Rory McGee (University College London) en het team van Renate Bredenoort (BeFrank) en Wendela Landstra (DNB). De door Fieke van der Lecq (voorzitter van de Editorial Board) uitgereikte prijzen van elk € 3.000,- werden tijdens de jaarlijkse International Pension Workshop, ditmaal online, toegekend aan uitmuntende master, phd en Tias theses binnen het Netspar onderzoeksprogramma….

Nieuw onderzoek: Een expliciet pensioendoel met dynamische beleggingsstrategie verkleint onzekerheid over pensioeninkomen

Een nadeel van beschikbare premieregelingen, zoals in het pensioenakkoord, is de onzekerheid over het opgebouwde pensioenkapitaal ten tijde van pensionering. Een oorzaak is dat beleggingsstrategieën uitgaan van maximaal rendement op basis van één constante relatieve risico-aversie. Wij onderzochten de impact van een nutsfunctie waarbij de mate van risico wordt bepaald op basis van het opgebouwde pensioenkapitaal in verhouding tot een vooraf vastgesteld pensioendoel (benchmark)….

Terugblik: expertwerkgroep consultatie met videoboodschap Wouter Koolmees

Op donderdag 14 januari organiseerde Netspar een besloten expertbijeenkomst in het kader van consultatie rondom de nieuwe pensioenwetgeving. Wetenschappers en vertegenwoordigers vanuit de overheid, pensioen- en verzekeringssector deelden aandachtspunten en bespraken (nieuwe) vragen rondom beleggingsbeleid, overrendementen en solidariteitsreserve, risicotolerantie en -capaciteit en de transitie en inkomensveranderingen na invaren. “De expertise en actieve betrokkenheid van Netspar en haar partners zijn hard nodig voor inzicht én…

Promotieonderzoek Kristy Jansen: “Regelgeving rondom de kapitaalverplichtingen speelt een belangrijke rol in beleggingskeuzes”

Waar in de academische wereld relatief veel bekend is over hoe je als individu over je leven zou moeten beleggen, is over beleggingskeuzes van pensioenfondsen nog maar weinig bekend. Kristy Jansen (TiU) dook voor haar promotieonderzoek in de wereld van beleggingsstrategieën, verplichtingen en risicohouding van pensioenfondsen. “De praktijk bleek weerbarstiger dan de theorie. Met behulp van data hebben we meer inzicht gekregen in hoe…

Vacature: senior adviseur (wetenschaps)communicatie

Netspar is op zoek naar een senior communicatieadviseur met een focus op wetenschapscommunicatie. Netspar is het kennis- en onderzoeknetwerk in Nederland op pensioen en vergrijzing, verbonden met Tilburg University. Je komt terecht in een ondernemende omgeving waarin je de directie adviseert over ontwikkelingen op het gebied van (onderzoeks)communicatie en deze adviezen vertaalt naar concrete mogelijkheden voor Netspar. Belangrijke communicatiedoelen zijn de toepasbaarheid van ons…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners