NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Analyse van Netspar naar Tweede Kamer gestuurd

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. De doelstellingen van deze wet zoals geformuleerd door de wetgever zijn: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel en een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De komende tijd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemonitord of deze…

Reële keuzes in het nieuwe pensioencontract

“Hoe om te gaan met inflatierisico’s onderbelicht in Wet toekomst pensioenen” Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen zijn meerdere instrumenten beschikbaar om in te spelen op verwachte en onverwachte inflatie. In dit paper gaan we in op de effecten van deze instrumenten. Verwachte inflatie kan worden gecompenseerd door een lagere startuitkering te kiezen. Onverwachte inflatie kan worden ondervangen vanuit de solidariteitsreserve mits de inflatieschokken…

Vacature: Managementassistent

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een onafhankelijk kennisnetwerk. Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via kennisontwikkeling en kennisdeling. We zorgen voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en delen dat in publicaties en met evenementen, webinars en…

Nieuwe Board Brief: Het nieuwe nabestaandenpensioen

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. Sociale partners staan, in samenspraak met pensioenuitvoerders, voor vele nieuwe keuzes als het gaat om de inrichting…

Vacature: Student assistent

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een onafhankelijk kennisnetwerk. Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via kennisontwikkeling en kennisdeling. We zorgen voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en delen dat in publicaties en met evenementen, webinars en…

Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

“Bescherming van pensioenuitkeringen via persoonlijke vermogens is transparanter en effectiever dan via de solidariteitsreserve. Het voorkomt tevens nieuwe omslagfinanciering.” Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is er veel aandacht voor het beperken van (de kans op) pensioenverlagingen. De zogenaamde Ortec-methode doet dit door gebruik te maken van de solidariteitsreserve waaruit het pensioeninkomen, indien nodig, wordt aangevuld. Wij stellen een alternatieve methode voor, de variabele…

Solidariteitsbuffer en Solidariteitsvoorkeuren

“Sociale preferenties zijn gebaseerd op altruïsme, wederkerigheid en eigen belang” Met de invoering van het nieuwe pensioencontract kiezen veel bedrijfstakpensioenfondsen voor de solidaire premieregeling met een prominente rol voor de gezamenlijke buffer (‘solidariteitsreserve’). Maar, in hoeverre steunen de deelnemers deze buffer en wordt dit draagvlak bepaald door sociale preferenties? We onderzochten dit met een representatieve steekproef onder de deelnemers van de 38 grootste bedrijfstakpensioenfondsen….

Lisa Brüggen benoemd tot bijzonder hoogleraar Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding

Sinds 1 januari 2024 is prof. dr. Lisa Brüggen bijzonder hoogleraar op de leerstoel Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding aan Tilburg University. Deze leerstoel is gevestigd en gefinancierd door Instituut Gak. De pensioenwereld is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Deze verschuiving heeft geleid tot een grotere behoefte aan effectieve pensioencommunicatie en keuzebegeleiding. Daarom is de bijzondere leerstoel Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding ingesteld, mogelijk gemaakt door Instituut Gak….

Uitdagingen bij geautomatiseerd financieel advies: Definitie en ethische afwegingen

“Ethische instrumenten en kaders kunnen de implementatie van op AIgebaseerd advies faciliteren ” Consumenten dienen goed geïnformeerd te zijn over hun financiële situatie zodat ze actie kunnen ondernemen wanneer die verandert. Geautomatiseerd financieel advies kan de toegang van consumenten tot financieel advies vergroten en daarmee ook hun financiële welzijn. Hoewel dergelijk geautomatiseerd financieel advies al bestaat voor diverse financiële producten, is er nog geen…

Medewerkers Tilburg University ontdekken hoe het zit met hun appeltje voor de dorst

Heb jij je appeltje voor de dorst al geregeld? Onder dat motto organiseerde Netspar op donderdag 25 januari een succesvol publieksevent voor medewerkers van Tilburg University, in samenwerking met ABP en het Nibud. In een volle aula gaven de sprekers handen en voeten aan het onderwerp pensioen. Van de Pensioenschijf-van-vijf tot aan de relatie tussen stofzuigen en jezelf verdiepen in pensioen. Het pensioenevent begint…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners