NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Onderlinge verschillen ten aanzien van het raadplegen van gepersonaliseerde online pensioeninformatie

“Passieve houding en digitale hindernissen beperken het gebruik van online pensioentools” Een tool voor pensioenplanning kan, hoe goed die tool ook in elkaar zit, zijn doel voorbijschieten als grote groepen deelnemers er geen gebruik van maken. Zelfs als ze een e-mail met daarin een weblink ontvangen, openen veel mensen de tool niet eens. In deze studie laten we zien welke groepen de tool niet…

Hoe vertrouwen in politiek en maatschappij doorwerkt in vertrouwen in pensioeninstituties

“Laat u niet om de tuin leiden door gemiddelde cijfers, vertrouwen is complexer dan u denkt” Nederlandse burgers zijn gewend aan een pensioenstelsel dat voorziet in hun oude dag. Dat vertrouwen is niet alleen afhankelijk van wat pensioenfondsen doen, maar hangt ook af van het vertrouwen in instituties binnen het politieke domein (parlement, regering) en maatschappelijke instituties (de rechtspraak, wetenschap, enz.). Achter de façade…

Podcast Pensioen & Arbeidsmarkt

Vanaf deze maand publiceren we iedere dinsdag een nieuwe podcast. We trappen af met het drieluik Pensioen & Arbeidsmarkt. Een wetenschapper en iemand uit de praktijk gaan onder leiding van Thomas van Zijl van BNR Nieuwsradio het gesprek aan. Iedere week praat Thomas met nieuwe gasten over dit thema met iedere keer een ander aandachtsgebied. Luister hier naar onze podcasts. Pensioen & Arbeidsmarkt: Een…

Juridische kanttekeningen bij de solidariteitsreserve

“De solidariteitsreserve zorgt voor een zeker mate van billijkheid in de voorgestelde nieuwe pensioenwetgeving, maar moet beter worden gedefinieerd” De solidariteitsreserve is een verplichte buffer voor werknemerspensioenen in de voorge-stelde nieuwe pensioenwetgeving. Door de voorziening worden winsten en verliezen op beleggingen eerlijk verdeeld, en er wordt rekening gehouden met veranderingen in levens-verwachting en sterfte tussen verschillende generaties. Maar de solidariteitsreserve roept ook diverse juridische…

Raad van Toezicht Netspar vernieuwd

Recent zijn Inge van den Doel (PMT), Laura van Geest (AFM), en Willem Noordman (FNV) benoemd in de Raad van Toezicht van de stichting Netspar. Willem Noordman volgt Tuur Elzinga op, die sinds 2017 de Stichting van de Arbeid in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde. De benoeming is per 1 augustus jl. ingegaan. De Netspar Stichtingsraad heeft per 1 september Inge van den Doel…

Netspar verwelkomt SPMS als partner

Op 1 september 2021 treedt Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) toe tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert het actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling.   Jacques van Dijken, directeur SPMS: “Netspar biedt ons onafhankelijke kennis ten aanzien van keuze en invulling van het nieuwe pensioencontract. Daarnaast geven zij inzichten over de uitlegbaarheid van specifieke onderwerpen die onze…

Netspar genomineerd voor Tilburg University Impact Award 2021

De Tilburg University Impact Award wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Er werden 21 indrukwekkende projecten ingediend. De projecten werden beoordeeld op maatschappelijke en wetenschappelijke impact. Drie onderzoeken kwamen als beste naar voren. Wij zijn genomineerd voor ons onderzoek ‘Nieuw pensioenstelsel voor de Nederlandse burger’. Op 30 augustus wordt de winnaar bekend gemaakt. Op de website van Tilburg University lees je meer…

Wanneer en waarom worden werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd (opnieuw) in dienst genomen?

“Werkgevers beschouwen werken na pensionering als een uitzondering op de regel” Oudere werknemers worden in toenemende mate gestimuleerd om na de pensioengerechtigde leeftijd door te werken, zodat zij mogelijke tekorten aan arbeidskrachten kunnen opvangen en de socialezekerheidsstelsels betaalbaar houden. De meerderheid van de werkgevers heeft weliswaar werknemers in dienst die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt, maar toch worden oudere werknemers maar zelden proactief…

Een overzicht van methodes om risicovoorkeuren te meten

“Om risicovoorkeuren betrouwbaar te kunnen meten, is het aan te raden om een combinatie van methodes te gebruiken” Op basis van onderzoek raden we pensioenaanbieders aan om een combinatie van methodes te gebruiken voor het meten van risicovoorkeuren. Het is belangrijk om te beseffen dat elke methode voor het meten van risicovoorkeuren gevoelig kan zijn voor gedragsbias en systematische meetfouten. In de nieuwe Nederlandse…

Laatste fase hervorming Nederlands pensioenstelsel

“De in 2020 overeengekomen pensioenhervorming markeert het einde van de overgang van een uitkerings- naar een premieovereenkomst” De afgelopen 20 jaar heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden binnen de Nederlandse aanvullende pensioenen: van uitkeringen waarvan de hoogte vooraf min of meer vaststond naar uitkeringen die zijn gebaseerd op een vaste premie-inleg. Eerst laten we zien hoe eerdere hervormingen de weg hebben vrijgemaakt voor een…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners