NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Doorbeleggen met garanties?

“Het combineren van een vaste en variabele annuïteit heeft toegevoegde waarde voor deelnemers” De Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen na pensioendatum mogelijk, maar daar zijn risico’s aan verbonden. We hebben een aantal verschillende invullingen van doorbeleggen doorgerekend via een simulatiestudie op basis van financiële scenario’s van De Nederlandsche Bank. We vergelijken alternatieve manieren om aandelenrisico te beheersen en te spreiden over door de tijd….

Infographics en financiële beslissingen

“Infographics kunnen potentieel kwetsbare beleggers helpen betere beslissingen te nemen” Sinds 2012 worden infographics gebruikt in verplichte informatiedocumenten van Europese beleggingsfondsen. Uit onderzoek blijkt dat deze visuele weergave van de verschillen tussen belangrijkste beleggingsfondsen, consumenten met lage financiële geletterdheid en weinig beleggingservaring kan helpen om vermijdbare kosten flink omlaag te brengen. Voor particuliere beleggers met investeringservaring is dit effect er niet, maar de infographics…

Pensioencommunicatie: “Kennisseminars van pensioenfondsen hebben een positief effect op spaargedrag”

Interview met Jan Kabátek (University of Melbourne) Pensioenstelsels in Westerse landen staan onder druk en in veel gevallen zal persoonlijk spaargeld steeds belangrijker worden. Toch is er nog steeds een aanzienlijke kloof tussen wat mensen nodig hebben en wat ze daadwerkelijk sparen. “Financiële voorlichting kan een positief effect hebben op spaargedrag, maar welke interventies het meest geschikt zijn, is slechts zelden getoetst”, zegt onderzoeker…

Publieke middelen voor private ouderenzorg “Keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut”

“Meer keuzevrijheid, maar keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut” In Nederland kunnen mensen die recht hebben op publiek gefinancierde verpleeghuiszorg kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledig of modulair pakket thuis (VPT of MPT). Deze regelingen vergroten de ervaren vrijheid van zorg in een zelfgekozen setting. 20% van de PGB-houders en 50% van de VPT-houders gebruiken dit geld voor verblijf…

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Een op de vijf ouderen in Nederland krijgt tijdens hun leven te maken met verpleeghuiszorg. De kosten hiervan worden deels betaald vanuit een eigen bijdrage van de gebruiker. Voor ouderen met een middeninkomen die langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben, vormt deze eigen bijdrage een groot financieel risico. De jaarlijkse kosten voor langdurige verpleeghuiszorg kunnen voor deze groep oplopen tot ruim 70% van  het netto-inkomen. Download…

Pensioenbewustzijn verhogen met brieven en sociale media

“Brieven met een zorgwekkende toon zijn effectief in het verhogen van basiskennis over pensioen” De maatschappelijke houdbaarheid van een nieuw pensioencontract staat of valt met de communicatie ervan. Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin mensen pensioenbewust zijn. De pensioengeletterdheid is laag; zo’n 60% van de mensen denkt bijvoorbeeld dat AOW-premies deels belegd worden en bijna een derde denkt dat…

Emoties en technologie in pensioendienstverlening

“Technologie kan menselijke interactie in pensioendiensten verbeteren, maar niet vervangen” Met de aankomende pensioenhervormingen is het van belang dat pensioendeelnemers goed geïnformeerd worden over hun pensioensituatie en de keuzes die ze hebben. Persoonlijke interactie tussen pensioenaanbieder en deelnemer – bijvoorbeeld via e-mail, callcenter of chat – speelt daarbij een belangrijke rol. In het contact met deelnemers is het managen van negatieve emoties zoals verdriet,…

Genetische tests veranderen de particuliere verzekeringsmarkt, maar hoe?

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma” Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan…

Marike Knoef nieuwe bestuurder Netspar

Per 1 september 2020 is Marike Knoef benoemd tot bestuurder van Netspar. Het betreft een parttime aanstelling. Daarnaast blijft Marike hoogleraar in Leiden. Marike volgt Casper van Ewijk op, die per september terugtreedt als bestuurder en directielid. Casper gaat met emeritaat en blijft als onderzoeker verbonden aan Netspar. Als gevolg van deze aanstaande wisseling van bestuurder ontstaat er per september een vacature in de…

Interview: “Annuïteiten vormen een complex probleem – uitstel en onzekerheid staan welvaartswinst in de weg”

Wil je je hele pensioenspaarkapitaal in één keer opnemen of kies je voor een annuïteit die na pensionering een levenslang inkomen garandeert? In Nederland is dit niet aan de orde, maar in de Verenigde Staten worden mensen met deze keuze geconfronteerd. Wat kunnen we hiervan leren? “Het sociale zekerheidspensioen biedt burgers van de Verenigde Staten een goedkope bron van levenslang inkomen, maar door een…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners