NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Eye-tracking gebruiken om individuele besluitvorming te begrijpen

“Eye-tracking kan helpen om pensioencommunicatie beter af te stemmen op de ontvanger” Met Eye-tracking technologie worden de oogbewegingen van een persoon gevolgd wanneer deze informatie tot zich neemt. Zo wordt visuele aandacht vastgelegd en dat biedt inzicht in de cognitieve processen achter beslissingen. We hebben eye-trackingonderzoek op het gebied van gedragseconomie, financiering, accounting en organisatiekunde geanalyseerd om te kijken op welke manier deze technologie…

Roos Vermeij treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Roos Vermeij per 1 januari 2021 benoemd in de Raad van Toezicht. Met deze benoeming verstevigt onderzoeksnetwerk Netspar haar maatschappelijk draagvlak als honest broker voor kennis over pensioen en vergrijzing. Wouter Bos (voorzitter Raad van Toezicht): “Wij zijn verheugd met deze versterking van onze Raad van Toezicht. Roos is als oud lid van de Tweede Kamer en bestuurder van…

Hoe reageren arbeidsongeschikten op een hogere pensioengerechtigde leeftijd?

“60-plussers met arbeidsbeperking benutten resterende werkcapaciteit nauwelijks” Een hogere AOW-leeftijd heeft positieve gevolgen voor arbeidsparticipatie van ouderen, maar leidt waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. Uit deze studie blijkt dat oudere werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, door de verhoging van de AOW-leeftijd eerder te maken krijgen met een volledige uitkeringssituatie. Financiële prikkels om door te werken hebben voor hen minder effect…

Onderzoeker aan het woord: Jaap Oude Mulders “Demografie en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” 

Onderzoeker aan het woord: Jaap Oude Mulders “Demografie en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”  Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat…

Pensioencommunicatie in beweging: Terugblik online inspiratiesessies

Onderzoek wijst uit dat er op het gebied van pensioenbewustzijn nog een wereld te winnen is. Effectieve communicatie blijft een speerpunt en is ook in het nieuwe pensioenakkoord een belangrijk onderwerp. Samen met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Wijzer in Geldzaken organiseerde Netspar daarom vijf online inspiratiesessies waarin de wetenschap én praktijk van pensioenbewustzijn, communicatie, keuzebegeleiding en activeren van deelnemers centraal stonden….

Deeltijdpensioen: belangstelling en belemmeringen op de werkvloer

“Werknemers staan huiverig tegenover deeltijdpensioenen wegens gebrek aan kennis en rolmodellen” Deeltijdpensioen stelt werknemers in staat om geleidelijk aan te stoppen met werken en kan helpen het werken langer vol te houden. Er wordt echter nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. In deze studie wordt bekeken welke belemmeringen werknemers en werkgevers ervaren. Een gebrek aan kennis en positieve rolmodellen blijkt voor werknemers een obstakel…

Communiceren als een president: In it to win it!

Op 5 november organiseerde Netspar samen met Wijzer in Geldzaken, de Pensioenfederatie, en het Verbond van Verzekeraars de inspiratiebijeenkomst voor pensioencommunicatie ‘In it to win it’. Binnenkort is de terugblik beschikbaar. Naast de uitreiking van de Pensioenwegwijzer 2020, werden de bijna 300 deelnemers ook meegenomen in de wereld van de bloedspannende Amerikaanse verkiezingen. Wat kunnen we leren van Trump? Wat van Biden? Welke content…

Onderzoeker aan het woord: Damiaan Chen: “Pensioen biedt mooie uitdagingen”

“Pensioen biedt mooie uitdagingen”  Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat Damiaan Chen (UvA en DNB). Hij, Roel Beetsma en Sweder van…

Met big data inspelen op woonwensen en woongedrag van ouderen: praktische inzichten voor ontwerp en beleid

“Data analytics helpt woonoplossingen op maat voor senioren te ontwerpen” Tot hoge leeftijd zelfstandig wonen wordt de norm. Om dit te faciliteren is inzicht in woonbehoeftes van senioren nodig. Dit onderzoek brengt met (big) data in kaart hoe Nederlandse senioren woonkeuzes maken en welke waarde ze toekennen aan verschillende eigenschappen van woning en locatie. We laten zien hoe deze kwantitatieve inzichten vertaald kunnen worden…

Mathijs van Dijk nieuw directielid Netspar

Per 1 januari 2021 treedt professor Mathijs van Dijk, verbonden aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), als scientific director toe tot de Netspar-directie. Hij vervult daarmee de vacature die ontstond nadat Marike Knoef per 1 september aantrad als bestuurder. Mathijs van Dijk brengt als hoogleraar Finance waardevolle expertise mee op het gebied van duurzaam beleggen. Daarnaast zal hij zich focussen op nieuwe…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners