Wanneer met pensioen? De effectiviteit van verschillende vormen van keuzebegeleiding

“Keuzebegeleiding kan deelnemers activeren tot het maken van passende keuzes”

De keuze om met pensioen te gaan – eerder, later of op de pensioenrichtdatum – betreft meer dan alleen de hoogte van het pensioen, de levensverwachting en gewenste levensstandaard. Deelnemers dienen de gevolgen van de geboden alternatieven te begrijpen, zoals de fuzzy trace-theorie illustreert. Daarom is verkennend onderzoek gedaan naar twee nieuwe keuzebegeleidingsvormen binnen de sector, de waardeverhelderingsmethode en ervaringsverhalen (de Value Clarification Method en testimonials), die deelnemers inzicht bieden in de gevolgen van hun pensioenkeuze. Zo willen we bepalen of deze nieuwe vormen effectiever zijn dan de beschikbare standaard pensioeninformatie, vaak een voor- en nadelentekst. Dit is onderzocht onder 2.328 deelnemers van 55 jaar en ouder van twee Nederlandse pensioenfondsen.

Lees de one pager

De gewenste vervolgstap van deelnemers, uitgesplitst naar conditie.
De afkorting VCM staat voor Value Clarification Method

 

Kernboodschap voor de sector

  • De Value Clarification Method en de testimonials lijken deelnemers te activeren en verdienen daarom nader onderzoek en optimalisatie.
  • Er is meer onderzoek nodig naar het inzetten van keuzebegeleiding bij andere pensioenkeuzes, zoals een deeltijdpensioen of de verdeling ouderdomspensioen/partnerpensioen.
  • Pensioenaanbieders zouden instrumenten voor keuzebegeleiding moeten gebruiken om hun deelnemers aan te sporen tot relevante handelingen en als hulp bij het maken van passende keuzes.

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Wanneer met pensioen? De effectiviteit van verschillende vormen van keuzebegeleiding’ van J. Strikwerda (UU), B. Holleman (UU) en H. Hoeken (UU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners