Analyse van Netspar naar Tweede Kamer gestuurd

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. De doelstellingen van deze wet zoals geformuleerd door de wetgever zijn: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel en een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De komende tijd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemonitord of deze doelstellingen worden behaald en of aan de randvoorwaarden voor de stelselherziening is voldaan. Vier aan Netspar verbonden wetenschappers – Lisa Brüggen, Casper van Ewijk, Theo Nijman en Bas Werker – hebben suggesties en opties aangedragen om aan deze monitoring handen en voeten te geven.

Hun rapport Analyse monitoring Wet toekomst pensioenen maakt duidelijk dat het belangrijk is om zaken meetbaar te maken en dat daar uitdagingen bij zijn. Het ministerie zal in aansluiting op het rapport een onderzoeksbureau vragen om de meting verder te concretiseren en uit te voeren.

Naar verwachting zal rond de zomer meer bekend zijn over de volgende stappen rond de monitoring van de Wet toekomst pensioenen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners