NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Terugblik Pension Day 2019: presentaties nieuw academisch onderzoek

Tijdens de jaarlijkse Pension Day op 31 oktober presenteerden 26 bij Netspar aangesloten onderzoekers nieuwe inzichten vanuit een groot aantal onderzoeksprojecten, die van invloed zijn op pensioenbeleid. Wetenschappers vanuit verschillende onderzoeksdisciplines kregen hiermee gelegenheid kennis uit te wisselen, papers te bediscussiëren en feedback op te halen op lopend onderzoek. Onderwerpen varieerden van spaargedrag tot ‘augmented’ pensioencommunicatie met behulp van Artificial Intelligence, en van de…

Pensioendriedaagse: Nederlanders geen realistische verwachting van nabestaandenpensioen

Van 5 tot en met 7 november 2019 vindt de Pensioendriedaagse van Wijzer in Geldzaken plaats, met nabestaandenpensioen als een van de centrale thema’s. Op basis van eigen onderzoek meldt Wijzer in Geldzaken dat een derde van de Nederlanders verwacht dat de partner niet hoeft te bezuinigen wanneer de partner overlijdt. Slechts één op de acht schat de uitkering na overlijden realistisch in. Ook…

Spaarmotieven en consumptiegedrag: “Maak keuzevrijheid in pensioen niet te ingewikkeld”

Hoe besluiten mensen wat ze uitgeven en wat ze sparen na pensionering? Uit dit onderzoek onder niet-gepensioneerde 50- tot 65-jarigen, blijkt dat de meeste mensen keuzes maken en spaarmotieven hebben die nauwelijks afwijken van rationeel gedrag. Er zijn echter grote verschillen tussen respondenten. Een substantiële minderheid loopt risico keuzes te maken die slecht zijn voor hun welvaart op de oude dag. Individuele kenmerken zoals…

Deeltijdpensioen geen participatiebooster, maar verlicht wel zorgen over volhouden van werk

Twee derde van de oudere werknemers heeft te maken met door een arts vastgestelde chronische gezondheidsklachten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of slaapproblemen. Hoewel deze problemen niet direct tot arbeidsongeschiktheid leiden, geven ze wel zorgen als het gaat om langer doorwerken. Biedt deeltijdpensioen mogelijkheden om het langer werken vol te houden en de arbeidsparticipatie van 60-plussers op peil te houden?Op 17 oktober 2019 organiseerde…

Expliciet beleid voor het omgaan met liquiditeitseisen is een cruciaal instrument voor beleggers in illiquide activa

Vandaag brengt Ortec Finance – marktleider in technologie en oplossingen voor risico- en rendementsmanagement – een rapport uit met een samenvatting van de visie van pensioenfondsen op beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide activa. Het rapport is geschreven in samenwerking met Netspar. De belangrijkste best practice die uit de studie naar voren komt? Beleggers in illiquide activa moeten een expliciet beleid voeren om…

Nieuw onderzoek: Netspar directie kent €750.000 toe aan drie themaprojecten

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project. De boogde startdatum van de projecten is 1 januari 2020. Over het onderzoek Arbeidsbeperkingen op hogere leeftijd; restricties en incentives (Arthur van Soest, TiU) Welke maatregelen hebben een positief of negatief effect op langer doorwerken…

Welvaartswinst door eigen huis en pensioen als financieel lego

Op dit moment bouwen veel Nederlanders vermogen op via hun pensioen en hun eigen woning, maar dit gebeurt doorgaans passief. Vermogen wordt opgestapeld en lang niet altijd op de gewenste momenten in het leven ingezet. De mogelijkheden om actieve financiële keuzes te maken, zijn nog beperkt en bovendien onbekend. De kansen en risico’s van verschillende leen- en verkoopconstructies zijn complex en moeilijk te overzien…

Special: ESB en Netspar bieden inzicht en duiding op vragen rond de uitwerking van het pensioenakkoord

Na jaren van onderhandelen ligt het pensioenakkoord er. Nu moeten de details worden ingevuld en de puntjes op de i worden gezet. Economenvakblad ESB brengt – met Netspar als kennispartner – een special uit rond het akkoord waarin de inrichtingskeuzes voor het nieuwe pensioencontract en de gevolgen daarvan in 24 bijdragen aan bod komen. Casper van Ewijk, algemeen directeur Netspar: “Met deze ESB special…

Risicodeling in pensioencontracten – uniform indexeren werkt juist pech- en gelukgeneraties in de hand

Risicodeling in pensioenen pakt momenteel niet voor alle generaties even gunstig uit. Dit komt doordat we uitgaan van een uniforme manier van risicodelen: bij een schok krijgt iedere leeftijdsgroep hetzelfde percentage meer of minder van het dan opgebouwde pensioen. Hierdoor wordt iemand die vlak voor zijn pensioen zit of al met pensioen is veel harder geraakt – in positieve of negatieve zin – dan…

Preview special Pensioenakkoord: Meer mogelijkheden voor indexatie in nieuw pensioencontract; maar is dit wenselijk?

Pensioeninkomen stijgt al jaren niet mee de stijgende kosten van levensonderhoud. Al geruime tijd dreigt zelfs korting. Als ouderen er nu toch wat bij krijgen, raakt dat jongeren in hun portemonnee. Randvoorwaarde voor het pensioenakkoord is dat voor deze problemen een oplossing wordt gevonden. Er worden twee contractvarianten genoemd in het akkoord. De ene keuze maakt het mogelijk eerder te indexeren, zonder dat de…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners