NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Wet toekomst pensioenen aangenomen

De  Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen door de Eerste Kamer. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om de overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel. De afgelopen jaren onderzocht Netspar verschillende belangrijke thema’s gerelateerd aan de nieuwe wetgeving. Bekijk ons dossier Wet toekomst pensioenen met daarin relevant Netspar onderzoek.

Piet Rietman treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichting van de Arbeid heeft een nieuw lid voor de Raad van Toezicht voorgedragen: Piet Rietman. Hij volgt Willem Noordman op. Piet is sinds december 2022 lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. Hij is daar onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille pensioen. Hiervoor werkte hij in de financiële sector, onder andere als econoom en beleggingsspecialist.   De Raad van Toezicht bestaat…

Vacature: Coördinator Bedrijfsvoering

Netspar is op zoek naar een Coördinator Bedrijfsvoering. De Coördinator Bedrijfsvoering is de rechterhand van de directie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van werkzaamheden van het team van Netspar. Je ondersteunt de directie in het adequaat en efficiënt laten verlopen van de bedrijfsvoering. Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en netwerkorganisatie gericht op onderzoek en kennisuitwisseling op…

Wet toekomst pensioenen staat centraal op symposium Universiteit Utrecht

Op 19 april organiseerde de Universiteit van Utrecht een symposium waar de Wet toekomst pensioenen centraal stond. Doel was om een open gedachtewisseling aan te gaan over noodzaak, aard en gevolgen en wijze van tot stand komen van de nieuwe wet. Onder andere Casper van Ewijk en Bas Werker waren te gast als spreker. Casper van Ewijk is tijdens het symposium ingegaan op de vraag…

Vertrouwen in pensioenfondsen: het belang van buffers

“Pensioenfondsen met hogere buffers genieten meer vertrouwen” Pas op pensioendatum weten deelnemers aan een pensioenfonds of hun betaalde premies goed zijn besteed. Zij moeten er op vertrouwen dat hun premies verstandig worden belegd door pensioenfondsen. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Pensioenfondsen weten dat het niet nakomen van hun beloften een verlies aan vertrouwen en financiële instabiliteit tot gevolg heeft. Beleidsmakers en CEO’s gaan er…

De SDG’s en staatsobligaties: implicaties voor beleggers

“Zowel overheden als institutionele beleggers kunnen profiteren van betere SDG-prestaties” Naarmate de deadline van 2030 nadert, neemt de druk op overheden toe om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen. Het niet halen van de doelen kan negatieve gevolgen hebben voor de duurzaamheidsrisico’s van staatsobligaties. Zo zou biodiversiteitsverlies (SDG 15) kunnen leiden tot verlies van natuurlijke bestuiving en een verhoogd…

De pensioenvoorziening in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland: een rechtsvergelijkend onderzoek

“Individuele pensioenvoorzieningen zijn een essentieel onderdeel geworden van adequate pensioenen” Pensioenstelsels staan onder druk door de steeds ouder wordende bevolking van Europa. De Europese Commissie bracht daarom een reeks aanbevelingen uit ter ondersteuning van de pensioenhervormingen in alle lidstaten. In deze studie wordt onderzocht of de drie-pijler pensioenstelsels van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland adequate pensioenen opleveren. Er wordt ook onderzocht of…

Afscheidsspeech van Lans Bovenberg als podcast

Na 33 jaar zwaaide Lans Bovenberg vorige week af als hoogleraar aan Tilburg University. Als één van de oprichters van Netspar heeft hij een grote rol gespeeld in de discussie rondom de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Op 10 maart sprak hij zijn afscheidsrede uit én gaf hij een afscheidsspeech op een Netspar symposium. Zijn afscheidsspeech is als podcast te beluisteren. Lans Bovenberg 

Corien Wortmann wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Corien Wortmann-Kool benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Netspar. De raad bestaat verder uit Inge van den Doel, Guusje Dolsma, Laura van Geest, Lex Meijdam, Annette Mosman, Willem Noordman en Bianca Tetteroo. Corien Wortmann was tot december 2022 bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Momenteel bekleedt zij diverse toezicht- en adviesrollen, waaronder die van vicevoorzitter van de RvC…

Podcast: Wet toekomst pensioenen

Onze nieuwste podcast gaat over de Wet toekomst pensioenen. Onlangs waren twee deskundigenbijeenkomsten in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Lans Bovenberg, Theo Nijman en Marike Knoef waren als deskundige uitgenodigd om hun visie te geven. Sheila Reneerkens, communicatieadviseur van Netspar, stelde dit drietal enkele vragen naar aanleiding van hun optreden in de Eerste Kamer. Van deze drie vraaggesprekken is een podcast gemaakt. Luister…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners