NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Geheugenloos spreiden met gelijke aanpassingen

“Kunnen alle deelnemers dezelfde inkomensaanpassingen hebben in het nieuwe pensioenstelsel, als inkomensaanpassingen worden gespreid over tijd en er geen herdeling is?” In het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel kunnen er grotere fluctuaties zijn in de inkomensaanpassingen. In de huidige uitkeringsregelingen worden dergelijke fluctuaties gedempt door inkomensaanpassingen geleidelijk door te voeren en zijn de aanpassingen voor alle deelnemers hetzelfde. In het nieuwe pensioenstelsel leidt dit tot ongelijke…

Trots op de groei die ik als persoon heb doorgemaakt

Melissa van Wingerden (23) heeft met haar scriptie de Johan de Witt scriptieprijs 2021 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap gewonnen. Als master student aan Tilburg University en in het verleden verbonden aan Netspar, zijn wij trots op haar prestatie. Net terug uit Lapland en nog nagenietend van alle belangstelling rondom het winnen van de Johan de Wit scriptieprijs, spreken wij Melissa.       …

Arbeidsmarktstatus tussen de 65ste verjaardag en de AOW-leeftijd: verschillen tussen opleidingsgroepen

“Laagopgeleiden, met name vrouwen, worden het meest getroffen door verhoging van de AOW-leeftijd” Tussen 2012 en 2024 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. Na 2024 wordt elke verdere verhoging gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dit beleid houdt echter geen rekening met verschillen tussen opleidingsgroepen en of mensen de hogere AOW-leeftijd weten te bereiken zonder werkloosheid of arbeidsongeschiktheid,…

De vraag naar pensioenproducten: de rol van flexibele opname en administratieve lasten

“Huidige pensioenproducten niet flexibel genoeg voor veel zelfstandigen” Ongeveer 40% van alle zelfstandigen in Nederland spaart te weinig voor zijn pensioen. Hoewel zelfstandigen relatief veel spaargeld en woningvermogen hebben, bouwen ze relatief weinig op in pensioenproducten. 48% van de zelfstandigen weet niet wat de fiscale jaarruimte betekent en dat kan hen ervan weerhouden om te investeren in pensioenproducten. Zouden producten met meer mogelijkheden voor…

Shell pensioenfondsen treden toe tot kennisnetwerk Netspar

Op 1 december 2021 zijn Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) als partner toegetreden tot het Netspar-netwerk. Door de samenwerking geven SSPF en SNPS invulling aan hun ambitie om de uitvoering van de pensioenregelingen verder te verbeteren op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, daarbij gebruikmakend van de kennis en ervaring van vooraanstaande deskundigen.   Kenan Yildirim, algemeen directeur van Shell…

Nieuwe voorzitter Editorial Board

Per 1 januari 2022 treedt Fieke van der Lecq af als voorzitter van de Editorial Board. Andries de Grip is per die datum benoemd als nieuwe voorzitter.               Fieke van der Lecq                                           Andries de Grip Naar Fieke past een…

Geeft werk plezier of vrije tijd meer vertier? Naar de kern van pensioenkeuzes

“Cijfers zijn minder betekenisvol zonder context” Pensioendeelnemers staan voor complexe keuzes. Feiten en cijfers zijn soms niet voldoende voor deelnemers om het beste alternatief te kiezen. Als ze in staat zijn om te bepalen wat de kern van de keuze is, zijn mensen geneigd om keuzes te maken die beter aansluiten bij hun waarden en preferenties. Deze studie brengt in kaart hoe deelnemers pensioenkeuzes…

Voorkeuren voor pensioenuitkering

“Duidelijke interesse in opties die afwijken van het standaard uitkeringspatroon” In het debat over het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel is veel aandacht geschonken aan meer keuzevrijheid voor deelnemers. De standaard pensioenuitkering is een levenslang constant maandbedrag. Er zijn en komen echter andere opties beschikbaar, zoals een hoog/laagconstructie en een gedeeltelijke uitkering ineens (lumpsum) bij pensionering, in combinatie met een lager maandbedrag. Hoe aantrekkelijk zijn deze…

Bedrijfspensioenen, macroprudentiële limieten en de financiële positie van zelfstandigen

“Strengere hypotheekregels betekenen niet dat aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen in het gedrang komt” Door de strengere hypotheekregels is het voor veel Nederlandse huishoudens de laatste jaren relatief lastiger om een hypotheek te krijgen. Dit belemmert niet het huidige beleidsdoel om pensioensparen voor zelfstandigen te stimuleren. Zelfstandigen hebben minder kans om een hypotheek te krijgen en hun opgebouwde vermogen in de levensloop is in vergelijking…

Toedeling van rendementen met spreiding

“Gelijke fluctuaties in pensioenuitkeringen zijn te implementeren in het nieuwe Nederlandse pensioencontract” Pensioenfondsen kunnen het wenselijk vinden dat fluctuaties in pensioenuitkeringen gelijk zijn voor alle gepensioneerden, ongeacht hun leeftijd. Sterker nog, doordat gewoontevorming invloed heeft op de bestedingsvoorkeuren bestaat er een voorkeur voor het spreiden van rendementen. Wij stellen een concreet toedelingsmechanisme voor dat beide doelen realiseert en voldoet aan de eis dat ex-ante…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners