NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Financiële gevolgen van verweduwing

“Verdere versobering publiek nabestaandenpensioen kan leiden tot forse inkomensterugval” De noodzaak van een publieke nabestaandenuitkering staat ter discussie doordat steeds meer vrouwen werken en omdat er meer mogelijkheden zijn om een verzekering tegen inkomensverlies af te sluiten. In dit onderzoek staat de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen centraal. In hoeverre zijn zij in staat zijn om dit zelf op te vangen? We analyseren…

Partnerschap MN met twee jaar verlengd

Pensioenuitvoerder MN heeft na een proefperiode van een jaar het partnerschap bij Netspar met twee jaar verlengd. Hiermee versterkt en verbreedt Netspar haar kennisnetwerk. Norbert Hoogers, directievoorzitter van MN:  ‘Het nieuwe pensioencontract wordt in de komende jaren verder uitgewerkt. Dat betekent gaandeweg steeds meer impact op het beleid van pensioenfondsen en op ons als uitvoerder. Netspar vertegenwoordigt daarbij een belangrijk kennisnetwerk voor MN en…

Nieuwe themaprojecten: € 1 mln toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van € 250.000 per project: Klimaatrisico’s in investeringsportefeuilles Mathijs van Dijk (EUR). Individual pension choices in uncertain times: Advancing digital support for risky pension decisions – Benedict Dellaert, Bas Donkers (EUR). Pensioenmonitor: oorzaken en gevolgen van vertrouwen in pensioeninstituties…

Onderzoeker aan het woord: Anne Balter “Rekenwerk met impact”

“Rekenwerk met impact” Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat dr. Anne Balter (TiU). Zij becijferde dat het naar voren halen van…

Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties

“Keuzes gaan niet vanzelf goed” Keuze is een belangrijk thema bij de inrichting van een pensioenstelsel. Uit deze studie blijkt substantiële animo voor keuze in de opbouwfase (tijdelijk meer of minder pensioenopbouw). Alleen blijkt dat mensen die weinig pensioen opgebouwd hebben, net zo vaak kiezen voor een tijdelijke premiestop als mensen die veel pensioen opgebouwd hebben. Eventuele keuzes moeten dus op een verantwoorde manier…

Verhogen financiële prikkels de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten?

“Financiële prikkels verhogen de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA, maar zijn niet effectief voor lage inkomens.” Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de…

Pensioenkeuzes: “de keuzevrijheid van deelnemers mag niet leiden tot ongewenste situaties”

Individuen kunnen op verschillende manieren de snelheid waarmee het pensioenkapitaal wordt opgenomen beïnvloeden. In dit artikel wordt onderzocht welk effect keuzevrijheid op de hoogte van de pensioenuitkering kan hebben. We laten zien dat te veel keuzevrijheid mogelijk kan leiden tot ongewenste situaties waarbij de deelnemer veel minder pensioen krijgt dan in het geval waarbij geen keuzemogelijkheden worden benut. Een manier om dit te voorkomen,…

Wijzigen van de bedrijfstakpensioenregeling: tussen pensioenfondsbestuur en sociale partners

“Verplichte pensioenfondsen niet verplicht om door sociale partners overeengekomen wijzigingen door te voeren” Twee recente voorbeelden in de Nederlandse jurisprudentie illustreren het gebrek aan duidelijkheid over wie bevoegd is wijzigingen door te voeren in verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: de sociale partners of het pensioenfonds. Die duidelijkheid is nodig omdat  pensioenregelingen vanwege de overstap van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zullen moeten veranderen. Er zijn twee…

Steunt het grote publiek verlaging van AOW-leeftijd voor fysiek zware beroepen?

“Publieke steun voor verlaging van AOW-leeftijd in bepaalde gevallen, maar meer maatregelen nodig in de zorg en druk op oudere werknemers moet omlaag” In de toekomst zullen oudere werknemers te maken krijgen met een dubbele last: langer doorwerken en mantelzorg verlenen. In deze studie is onderzocht hoe Nederlandse burgers in bepaalde gevallen aankijken tegen een verlaging van de AOW-leeftijd en welke factoren daarbij een…

Opleidingsverschillen in levensverwachting: De bijdrage van acht risicofactoren

“Een substantiële vermindering van de ongelijkheden in levensverwachting vereist beleidsmaatregelen met betrekking tot een breed scala aan gezondheidsbepalende factoren” In deze studie is het effect van verschillende risicofactoren op de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in Nederland in de leeftijd van 35 tot 80 jaar met een hoge of lage opleiding beoordeeld. De gegevens zijn vergeleken met de cijfers voor Noordwest-Europa. Daarbij…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners