NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Internationaal vergelijkend onderzoek: twee nieuwe comparative research grants toegekend

De Netspar-directie heeft twee nieuwe comparative research grants toegekend. Dit internationaal vergelijkend onderzoek heeft als doel te leren van het buitenland en zo bij te dragen aan het Nederlands pensioendebat. CRG-aanvragen worden beoordeeld door de programmacoördinatoren. Op hun aanbevelen zijn de volgende twee projecten toegekend: Private pension annuities out of savings or housing wealth? A comparative study of Italy and the Netherlands Mauro Mastrogiacomo…

HR-beleid speelt belangrijke rol in voorkomen vroegtijdige uitval van 55-plussers met gezondheidsproblemen

Het bevorderen van sociale samenhang op de werkvloer en het vergroten van zelfwaardering en doorzettingsvermogen op het werk verminderen de kans dat werknemers met gezondheidsproblemen vroegtijdig afhaken. Hetzelfde geldt voor een grotere variatie in werkactiviteiten en het minimaliseren van herhalende bewegingen op het werk. Ook werknemers met gezondheidsproblemen die mantelzorg verlenen haken vroegtijdig af.  Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of zij gebaat zouden kunnen…

Werkgevers faciliteren langer doorwerken beter

Tussen 2009 en 2017 zijn werkgevers zich meer zorgen gaan maken om de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Tegelijkertijd zijn zij ook veel actiever geworden in het nemen van maatregelen die oudere werknemers ondersteunen in het langer doorwerken, zoals flexibele werktijden en ergonomische maatregelen. Er is een groeiend besef van urgentie om langer doorwerken te faciliteren. Ook vinden werkgevers het…

Maatwerk in pensioencommunicatie staat nog in de kinderschoenen

Zowel de wetgever als pensioenuitvoerders zien maatwerk in pensioencommunicatie als kansrijk om de motivatie van pensioendeelnemers te vergroten en informatie begrijpelijker en beter vindbaar te maken. In de praktijk wordt maatwerk echter niet eenduidig gedefinieerd en nog maar mondjesmaat toegepast. Verschillende pensioen- en verzekeringsorganisaties experimenteren en innoveren wel, maar maatwerkpogingen worden niet systematisch geëvalueerd. Geboden pensioenplanners bieden enige mate van interactie, maar meestal pas…

Pensioenuitvoerder MN sluit aan als partner bij Netspar

Netspar verwelkomt pensioenuitvoerder MN als partner. MN is in omvang de derde pensioenuitvoeringsorganisatie in Nederland. De uitvoerder verzorgt het pensioenbeheer (administratie en vermogensbeheer) van de pensioenfondsen PMT, PME en Bpf Koopvaardij, met in totaal 2 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van ruim € 130 miljard. Met het partnership met MN verbreedt en versterkt Netspar haar kennisnetwerk. Eerder maakte MN al deel uit van…

Terugblik lezing Cass Sunstein – How Change Happens

Op 3 juni gaf Harvard hoogleraar Cass Sunstein op uitnodiging van Netspar en Tilburg University/TISEM een lezing over één van zijn dit jaar verschenen boeken, “How Change Happens”. Sunstein heeft naast academische expertise ook politieke ervaring, namelijk als adviseur van Barack Obama. Hij benutte die positie om in het beleid rekening te houden met de kracht van de standaardkeus: wat je kiest als je…

Lans Bovenberg wint gouden Pensioen Pro Award

Netspar-medeoprichter Lans Bovenberg won tijdens het PensioenPro Jaarcongres op 20 juni 2019 de award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de sector. ‘Een oorspronkelijke denker, vernieuwer en een bruggenbouwer’, aldus de jury. ‘Een verbindende kracht tussen de wetenschap en de sector.’ We feliciteren Lans en de overige award winnaars – onder wie Netspar-partners APG, PGGM en Pensioenfonds PGB van harte.

Hoogte pensioenuitkering nauw verbonden met vertrouwen pensioenstelsel

De hoogte van de pensioenuitkering is voor zowel werknemers als zelfstandigen het belangrijkste aspect van ons pensioenstelsel. Dat is de conclusie van een Netspar-onderzoek door Martin Olsthoorn (SCP) naar de voorkeuren van werknemers en zelfstandigen. Keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk compenseren een tegenvallende uitkering maar gedeeltelijk. Zolang de hoogte van het pensioen achterblijft, zal het vertrouwen in het stelsel naar verwachting niet herstellen. Sterker nog:…

Mannen en hoog opgeleide vrouwen pessimistisch over eigen levensverwachting

Ondanks positieve cijfers over de stijgende levensverwachting, zijn veel oudere werkenden (64-67 jaar) niet overtuigd dat zij zelf ook langer zullen leven.

Op zoek naar de juiste woorden… Lees de terugblik conferentie Innovatie in Pensioencommunicatie

Op 28 mei organiseerde Netspar (als kennispartner) samen met het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie de conferentie Innovatie in Pensioencommunicatie. Keynotes Ionica Smeets en Lisa Brüggen presenteerden de nieuwste wetenschappelijke inzichten om mensen eerder in beweging te krijgen voor hun pensioen. Daarnaast gingen de 140 aanwezige pensioenfondsbestuurders en communicatieprofessionals aan de slag met technieken als nudging, framing en gaming, met effectievere pensioencommunicatie als…

< 12345...10...>

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners