NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Particuliere ouderenzorgverzekeringen: geen groei zonder betere communicatie en maatwerk

Door de vergrijzing worden particuliere verzekeringen voor langdurige zorg en lijfrentes waarschijnlijk belangrijker. Tot nu toe is de belangstelling voor dergelijke producten echter zeer beperkt en minder dan verwacht zou mogen worden. Negatieve selectie als gevolg van ongelijkheid in gezondheid en levensduur wordt gezien als belangrijke oorzaak hiervan; als vooral mensen met een verhoogd risicoprofiel zich verzekeren, stijgen de premies en worden de producten…

Solidariteit pensioenstelsel: ouderen en jongeren delen liefst met eigen leeftijdsgroep

Staat solidariteit in het Nederlandse pensioenstelsel op losse schroeven? Uit Netspar-onderzoek door onderzoekers van Maastricht University, blijkt dat mensen gemiddeld genomen een grote voorkeur hebben voor solidariteit. Daarbij is wel sprake van grote heterogeniteit. De voorkeur voor solidariteit is het grootst bij vrouwen en mensen met een hoge opleiding. Zowel jongeren als ouderen zijn het liefst solidair met hun eigen leeftijdsgroep. Opmerkelijk is dat…

Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerken

De animo voor deeltijdpensioen is groot onder brede lagen in de bevolking en bovendien stijgend naarmate de basispensioenleeftijd stijgt. Veel mensen werken langer door wanneer zij gebruik kunnen maken van deeltijdpensioen. Echter, ongeveer net zo veel mensen zien deeltijdpensioen juist als middel om eerder (in deeltijd) te stoppen met werken. De hoogte van het deeltijdpensioen en het loon voor de gewerkte uren hebben belangrijke…

Internationaal vergelijkend onderzoek: twee nieuwe comparative research grants toegekend

De Netspar-directie heeft twee nieuwe comparative research grants toegekend. Dit internationaal vergelijkend onderzoek heeft als doel te leren van het buitenland en zo bij te dragen aan het Nederlands pensioendebat. CRG-aanvragen worden beoordeeld door de programmacoördinatoren. Op hun aanbevelen zijn de volgende twee projecten toegekend: Private pension annuities out of savings or housing wealth? A comparative study of Italy and the Netherlands Mauro Mastrogiacomo…

HR-beleid speelt belangrijke rol in voorkomen vroegtijdige uitval van 55-plussers met gezondheidsproblemen

Het bevorderen van sociale samenhang op de werkvloer en het vergroten van zelfwaardering en doorzettingsvermogen op het werk verminderen de kans dat werknemers met gezondheidsproblemen vroegtijdig afhaken. Hetzelfde geldt voor een grotere variatie in werkactiviteiten en het minimaliseren van herhalende bewegingen op het werk. Ook werknemers met gezondheidsproblemen die mantelzorg verlenen haken vroegtijdig af.  Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of zij gebaat zouden kunnen…

Werkgevers faciliteren langer doorwerken beter

Tussen 2009 en 2017 zijn werkgevers zich meer zorgen gaan maken om de stijgende kosten en potentieel dalende productiviteit van oudere werknemers. Tegelijkertijd zijn zij ook veel actiever geworden in het nemen van maatregelen die oudere werknemers ondersteunen in het langer doorwerken, zoals flexibele werktijden en ergonomische maatregelen. Er is een groeiend besef van urgentie om langer doorwerken te faciliteren. Ook vinden werkgevers het…

Maatwerk in pensioencommunicatie staat nog in de kinderschoenen

Zowel de wetgever als pensioenuitvoerders zien maatwerk in pensioencommunicatie als kansrijk om de motivatie van pensioendeelnemers te vergroten en informatie begrijpelijker en beter vindbaar te maken. In de praktijk wordt maatwerk echter niet eenduidig gedefinieerd en nog maar mondjesmaat toegepast. Verschillende pensioen- en verzekeringsorganisaties experimenteren en innoveren wel, maar maatwerkpogingen worden niet systematisch geëvalueerd. Geboden pensioenplanners bieden enige mate van interactie, maar meestal pas…

Pensioenuitvoerder MN sluit aan als partner bij Netspar

Netspar verwelkomt pensioenuitvoerder MN als partner. MN is in omvang de derde pensioenuitvoeringsorganisatie in Nederland. De uitvoerder verzorgt het pensioenbeheer (administratie en vermogensbeheer) van de pensioenfondsen PMT, PME en Bpf Koopvaardij, met in totaal 2 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van ruim € 130 miljard. Met het partnership met MN verbreedt en versterkt Netspar haar kennisnetwerk. Eerder maakte MN al deel uit van…

Terugblik lezing Cass Sunstein – How Change Happens

Op 3 juni gaf Harvard hoogleraar Cass Sunstein op uitnodiging van Netspar en Tilburg University/TISEM een lezing over één van zijn dit jaar verschenen boeken, “How Change Happens”. Sunstein heeft naast academische expertise ook politieke ervaring, namelijk als adviseur van Barack Obama. Hij benutte die positie om in het beleid rekening te houden met de kracht van de standaardkeus: wat je kiest als je…

Lans Bovenberg wint gouden Pensioen Pro Award

Netspar-medeoprichter Lans Bovenberg won tijdens het PensioenPro Jaarcongres op 20 juni 2019 de award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de sector. ‘Een oorspronkelijke denker, vernieuwer en een bruggenbouwer’, aldus de jury. ‘Een verbindende kracht tussen de wetenschap en de sector.’ We feliciteren Lans en de overige award winnaars – onder wie Netspar-partners APG, PGGM en Pensioenfonds PGB van harte.

< 12345...10...>

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners