NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Pension Day 2023: pensioenonderzoek in de volle breedte

Van Groningen tot in Maastricht en van buiten Nederland. Vanuit alle windrichtingen kwamen op 12 oktober onderzoekers naar Pension Day in het Utrechtse Beatrixgebouw. En dat niet alleen: ook qua onderzoeksdisciplines was de variatie groot. Drie deelnemers over deze geslaagde dag vol kennisuitwisseling. Pension Day is een evenement waar deelnemers vooral de diepgang van het pensioenveld verkennen. Dat gebeurt door de ontmoeting te faciliteren…

Winnaars Netspar Thesis Awards 2023 zijn bekend

De winnaars van de Netspar Thesis Awards 2023 zijn bekend: Danjun Xu vanuit Universiteit van Amsterdam en Timo Lambregts vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam. De Netspar Thesis Awards zijn donderdag door Andries de Grip, voorzitter van de Editorial Board, uitgereikt tijdens Pension Day. Ze gingen naar een masterscriptie en een promotieonderzoek die opvallen door hun uitmuntendheid. Het onderwerp van de scriptie of het onderzoek moet…

Duurzaam beleggen en klimaatrisico’s: veel vragen open

Veel vragen zijn nog open als het gaat om duurzaam beleggen en klimaatrisico’s. Dat zegt wetenschappelijk directeur Mathijs van Dijk van Netspar bij de aftrap van de research meeting “Sustainable investments and climate risks”. Twee onderzoekers hebben zich begeven in dit rijke onderzoeksgebied en presenteerden afgelopen dinsdag hun onderzoek. Tijdens de research meeting kwam aan de orde hoe langetermijnbeleggers kunnen omgaan met klimaatrisico’s in…

Invaren door pensioenfondsen: “Invaren doe je zo”

In dit paper wordt het proces van invaren beschreven en geanalyseerd, vanaf de aanloop naar de wijziging van de pensioenovereenkomst door de werkgever (sociale partners) tot en met het invaarbesluit door het pensioenfonds. Het invaarbesluit leidt tot een collectieve interne waardeoverdracht, waarmee het invaren wordt voltooid. De doelstelling is om guidance te geven voor het besluitvormingsproces door pensioenfondsen, handelend in samenspraak met sociale partners. De…

Keuzebegeleiding: de deelnemers centraal

Keuzebegeleiding staat volop in de aandacht binnen de Nederlandse pensioensector. Dat komt vooral door de nieuwe open norm hierover in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 in werking trad. Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuzes verkleinen. Momenteel onderzoeken pensioenuitvoerders hoe ze keuzebegeleiding zo kunnen invoeren dat deelnemers het meest geholpen zijn. Daarbij rekening houdend…

Taakafbakening: houdbaarheid in toekomstig pensioenstelsel

Ruim honderd jaar lang voorkwamen de regels voor taakafbakening oneerlijke concurrentie tussen pensioenfondsen en verzekeraars door de werkingssfeer van pensioenfondsen te begrenzen. Maar het systeem begint nu scheuren te vertonen. Dit is te wijten aan de komst van pensioenuitvoerders zonder domeinafbakening en de eisen gesteld door de Wet toekomst pensioenen, waardoor de domeinregels vervagen en de nadruk steeds vaker komt te liggen op meer…

Nieuwe Board Brief: Risicohouding

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. De Wet toekomst pensioenen geeft aan dat pensioenuitvoerders ten minste elke vijf jaar de risicohouding van deelnemers…

Opgegeven productkeuzes van heterogene deelnemers corresponderen merendeels met standaardmodellen

“De standaardtheorie is een goed uitgangspunt om individuele voorkeuren voor pensioenproducten te karakteriseren” In het nieuwe pensioenstelsel spelen aanbieders van flexibele pensioencontracten een belangrijke rol in het aansporen van deelnemers tot een adequate keuze van pensioenproducten gebaseerd op waarneembare kenmerken als leeftijd, inkomen, niet aan het pensioen gerelateerd financieel vermogen, risicoaversie, gender en burgerlijke staat. We analyseerden data over de keuzes gemaakt door relatief…

Laat me mijn toekomst zien: Datagestuurde storytelling en pensioencommunicatie

“3D-datavisualisatie, storytelling en gamificatie kunnen pensioenkeuzes ondersteunen” Efficiënt communiceren is een van de grootste uitdagingen voor de pensioensector. Traditionele schriftelijke communicatie schiet hierbij echter tekort. Veel mensen lezen informatie zoals het jaarlijkse pensioenoverzicht niet, of begrijpen het niet. Bovendien spreekt dergelijk materiaal generaties niet aan die gewend zijn aan visuele communicatie. In dit paper worden de implicaties van diverse visualisatie/datagestuurde storytelling applicaties en van…

Invaren of niet invaren door pensioenfondsen: economische en juridische aspecten

“Een evenwichtige transitie behoeft oplossingen voor diverse onduidelijkheden” Na de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten de huidige pensioenrechten vóór 2028 worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Dit is een delicaat proces omdat de nieuwe wet een evenwichtige transitie beoogt. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een voor alle generaties eerlijke verdeling van de risico’s en voordelen. Daarom is de default voor pensioenfondsen…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners