NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Communiceren als een president: In it to win it!

Op 5 november organiseerde Netspar samen met Wijzer in Geldzaken, de Pensioenfederatie, en het Verbond van Verzekeraars de inspiratiebijeenkomst voor pensioencommunicatie ‘In it to win it’. Binnenkort is de terugblik beschikbaar. Naast de uitreiking van de Pensioenwegwijzer 2020, werden de bijna 300 deelnemers ook meegenomen in de wereld van de bloedspannende Amerikaanse verkiezingen. Wat kunnen we leren van Trump? Wat van Biden? Welke content…

Onderzoeker aan het woord: Damiaan Chen: “Pensioen biedt mooie uitdagingen”

“Pensioen biedt mooie uitdagingen”  Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat Damiaan Chen (UvA en DNB). Hij, Roel Beetsma en Sweder van…

Met big data inspelen op woonwensen en woongedrag van ouderen: praktische inzichten voor ontwerp en beleid

“Data analytics helpt woonoplossingen op maat voor senioren te ontwerpen” Tot hoge leeftijd zelfstandig wonen wordt de norm. Om dit te faciliteren is inzicht in woonbehoeftes van senioren nodig. Dit onderzoek brengt met (big) data in kaart hoe Nederlandse senioren woonkeuzes maken en welke waarde ze toekennen aan verschillende eigenschappen van woning en locatie. We laten zien hoe deze kwantitatieve inzichten vertaald kunnen worden…

Mathijs van Dijk nieuw directielid Netspar

Per 1 januari 2021 treedt professor Mathijs van Dijk, verbonden aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), als scientific director toe tot de Netspar-directie. Hij vervult daarmee de vacature die ontstond nadat Marike Knoef per 1 september aantrad als bestuurder. Mathijs van Dijk brengt als hoogleraar Finance waardevolle expertise mee op het gebied van duurzaam beleggen. Daarnaast zal hij zich focussen op nieuwe…

Financiële gevolgen van verweduwing

“Verdere versobering publiek nabestaandenpensioen kan leiden tot forse inkomensterugval” De noodzaak van een publieke nabestaandenuitkering staat ter discussie doordat steeds meer vrouwen werken en omdat er meer mogelijkheden zijn om een verzekering tegen inkomensverlies af te sluiten. In dit onderzoek staat de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen centraal. In hoeverre zijn zij in staat zijn om dit zelf op te vangen? We analyseren…

Partnerschap MN met twee jaar verlengd

Pensioenuitvoerder MN heeft na een proefperiode van een jaar het partnerschap bij Netspar met twee jaar verlengd. Hiermee versterkt en verbreedt Netspar haar kennisnetwerk. Norbert Hoogers, directievoorzitter van MN:  ‘Het nieuwe pensioencontract wordt in de komende jaren verder uitgewerkt. Dat betekent gaandeweg steeds meer impact op het beleid van pensioenfondsen en op ons als uitvoerder. Netspar vertegenwoordigt daarbij een belangrijk kennisnetwerk voor MN en…

Nieuwe themaprojecten: € 1 mln toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van € 250.000 per project: Klimaatrisico’s in investeringsportefeuilles Mathijs van Dijk (EUR). Individual pension choices in uncertain times: Advancing digital support for risky pension decisions – Benedict Dellaert, Bas Donkers (EUR). Pensioenmonitor: oorzaken en gevolgen van vertrouwen in pensioeninstituties…

Onderzoeker aan het woord: Anne Balter “Rekenwerk met impact”

“Rekenwerk met impact” Pensioen is volop in beweging en er zijn altijd nieuwe vragen te beantwoorden. Wetenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Net als nieuwe, jonge onderzoekers die zich met een frisse blik op het pensioenonderzoek storten. Wij vragen hen naar hun drijfveren en wat ze hebben gevonden. Dit keer is dat dr. Anne Balter (TiU). Zij becijferde dat het naar voren halen van…

Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties

“Keuzes gaan niet vanzelf goed” Keuze is een belangrijk thema bij de inrichting van een pensioenstelsel. Uit deze studie blijkt substantiële animo voor keuze in de opbouwfase (tijdelijk meer of minder pensioenopbouw). Alleen blijkt dat mensen die weinig pensioen opgebouwd hebben, net zo vaak kiezen voor een tijdelijke premiestop als mensen die veel pensioen opgebouwd hebben. Eventuele keuzes moeten dus op een verantwoorde manier…

Verhogen financiële prikkels de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten?

“Financiële prikkels verhogen de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA, maar zijn niet effectief voor lage inkomens.” Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners