NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Meer dan helft pensioendeelnemers laat vooringevulde keuze staan

Meer dan de helft van de pensioendeelnemers laat een vooringevulde keuze voor wat het is. Mensen met een beperkt financieel kennisniveau kiezen de voorgeselecteerde optie nog vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen met Marike Knoef, hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en algemeen directeur van Netspar. De manier waarop en de omgeving waarin pensioendeelnemers keuzes voorgelegd krijgen,…

Nieuw pensioenstelsel is goed begin, maar we zijn er nog lang niet

Het nieuwe pensioenstelsel dat rond 2026 ingaat, sluit beter aan bij de arbeidsmarkt dan voorheen. Maar lager opgeleiden, moeders met kleine banen, migranten, mensen die herhaalbare taken uitvoeren en werknemers met zware beroepen lopen risico. Dat blijkt uit een verkenning voor de langere termijn die een groep wetenschappers en experts uit de pensioensector van het onafhankelijke kennisnetwerk Netspar vandaag publiceert. De voortgaande flexibilisering van…

Vertrouwen in pensioenfondsen even hoog als vorig jaar

Het vertrouwen in pensioenfondsen is ongeveer net zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse NIDI-Netspar Pensioenmonitor. Onder gepensioneerden nam het vertrouwen iets toe, terwijl het onder werkenden min of meer gelijk is gebleven. Ondanks diverse vertrouwenscrises in de samenleving blijft de pensioensector dus buiten schot. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) vroeg in februari 2020 en februari 2021 aan 1316 Nederlanders…

Herverdeling van individueel pensioenvermogen naar partnerpensioen: een “stated preference”-analyse

“De bereidheid om pensioenvermogen uit te ruilen loopt sterk uiteen” De tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel biedt werknemers de mogelijkheid om, binnen bepaalde fiscale grenzen, ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Deze paper beschrijft de uitkomsten van een “stated preference”-experiment om de uitruilvoorkeuren van werknemers met een partner in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar te meten. Hierbij werd gekeken naar vijf denkbeeldige…

Welke werkomstandigheden kunnen oudere werknemers aanmoedigen over te werken?

“Toenemende druk om over te werken vraagt om gunstige werkomstandigheden” Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de geïndustrialiseerde landen maakt lange dagen, waarbij steeds meer wordt overgewerkt. Dat helpt om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat ontstaat door vervroegde uittreding en de verouderende beroepsbevolking. Er moet echter een evenwicht worden gevonden tussen de werkbelasting en de noodzaak voor werknemers om tot…

Annette Mosman treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad van Netspar heeft Annette Mosman per 1 mei 2021 benoemd in de Raad van Toezicht. Deze benoeming draagt bij aan de voor onderzoeksnetwerk Netspar zo belangrijke verbinding tussen wetenschap, beleid en pensioenuitvoering. Wouter Bos (voorzitter Raad van Toezicht): “Wij zijn verheugd met deze versterking van onze Raad van Toezicht. Annette Mosman heeft een heel ruime ervaring in de wereld van pensioen en…

“Kennis van het pensioenstelsel levert een positieve bijdrage aan arbeidsparticipatie van oudere werknemers”

Interview met Irene Ferrari (Ca’ Foscari University of Venice) In de afgelopen decennia hebben de meeste Westerse landen hervormingen doorgevoerd op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen. Het succes van deze hervormingen heeft grotendeels te maken met de manier waarop mensen hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld door langer te blijven werken. “Maar kennis is macht: wat je niet weet, kan je ook niet toepassen”,…

Verloren levensjaren als gevolg van sterfte door COVID-19

Aanzienlijk aantal levensjaren verloren, maar effect op levensverwachting voor de lange termijn beperkt” Deze studie probeert inzicht te geven in het aantal verloren levensjaren als gevolg van sterfte aan COVID-19 en het effect daarvan op de toekomstige levensverwachting. Dat is moeilijk te meten, doordat de onderliggende gezondheid van mensen die aan Covid-19 overlijden nog niet volledig in beeld is. Daarom hebben we drie scenario’s…

Variabele annuïteiten met financiële risico’s en langlevenrisico tijdens de afbouwfase van Nederlandse pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling

“Een onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes” Gegarandeerde pensioenregelingen zijn steeds meer onhoudbaar; daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Nederlandse beschikbare premieregelingen geven de mogelijkheid om beleggingsrisico’s te nemen tijdens de uitkering van het pensioen. In vergelijking met vaste annuïteitenregelingen zonder aandelenbeleggingen geven dergelijke variabele annuïteitenregelingen de mogelijkheid van een hogere eerste pensioenuitkering, maar brengen wel…

Interview met Giovanna Nicodano: Risico’s nemen gedurende het leven en risico op persoonlijke rampspoed

“Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille moet rekening worden gehouden met langdurige werkloosheid” Hoe jonger je bent, hoe risicovoller je belegt, is het algemeen geaccepteerde idee als het over pensioenbeleggingen gaat. Jonge mensen kunnen risico’s tenslotte compenseren met een groot aantal arbeidsjaren. Maar wat als dat niet kan? Giovanna Nicodano (Collegio Carlo Alberto, Universita’ di Torino) et al. analyseerden wat het betekent als jonge…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners