NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
‘Jorgo, we maken graag gebruik van jouw hersens’

Vrijdag 17 februari promoveert Jorgo Goossens. Een bijzondere dag voor hem. Hij blikt terug op hoe het allemaal begon, de resultaten van zijn onderzoek, de impact van corona en zijn toekomstplannen. Terug naar de start. Hoe begon het vier jaar geleden toen je besloot: ik ga voor mijn PhD. Jorgo: ‘De oorsprong ligt eigenlijk bij mijn afstudeerstage bij APG voor mijn eerste master. Daar…

Sjoerd Witjes (lid EB) overleden

Sjoerd Witjes, zeer gewaardeerd lid van de Editorial Board van Netspar is 31 januari plotseling overleden. Wij zullen hem bijzonder missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Participatiehypotheken als impuls voor mobiliseren woningkapitaal

“Pensioenfondsen zijn de sleutel tot meer liquiditeit voor huishoudens en het verlagen van woningmarktrisico’s” In de Nederlandse woningmarkt ligt circa 1.200 miljard euro vast in overwaarde. Hoewel deze overwaarde risico loopt bij dalende huizenprijzen, kan dit vermogen worden ingezet voor andere doelen. Op dit moment wordt de overwaarde slechts beperkt benut. In dit paper wordt onderzocht hoe de introductie van participatiehypotheken (waarbij de waarde…

Lisa Brüggen per 1 maart 2023 bestuurder van Stichting Netspar

De Raad van Toezicht heeft besloten prof. dr. Lisa Brüggen per 1 maart 2023 te benoemen tot bestuurder van de Stichting Netspar. Lisa is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en geeft wetenschappelijke leiding aan het Brightlands Institute for Smart Society (BISS). Ook is zij als lid van de Raad van Toezicht verbonden aan het Nibud en is zij lid van de beleidsadviescommissie…

Het meten van risicocapaciteit

“Risicocapaciteit is niet alleen gerelateerd aan leeftijd” In het nieuwe Nederlandse pensioenakkoord zijn risicotolerantie (bereidheid om risico te nemen) en risicocapaciteit (hoeveel financieel risico een individu kan nemen) sleutelbegrippen bij de uitvoering van geëigende strategieën. In dit paper hebben we met een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking de leeftijdsgerelateerde verschillen in risicocapaciteit gemeten om te onderzoeken of er patronen of factoren zijn waarmee…

Werkenden met tekortschietend pensioen: oplossingsroutes voor de witte en grijze vlek en de pensioenopbouw van zelfstandigen

“Mogelijk is een dwingender systeem met een pensioenplicht noodzakelijk” Met het pensioenakkoord is een belangrijk stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Maar er blijven nog enkele problemen bestaan, zoals de afkalving van de deelname aan pensioenregelingen in de tweede pijler. Zelfstandigen vallen meestal buiten de huidige regelingen en er bestaat een substantiële ‘witte vlek’ van werknemers zonder actieve pensioenopbouw. Daarnaast zijn er toenemende zorgen…

Koolstofbias bij index-beleggen

“De koolstofbias is problematisch; institutionele beleggers worden blootgesteld aan risico’s van de koolstoftransitie” Veel institutionele beleggers zoeken manieren om de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuilles te vergroten. Voor dergelijke actieve aandelenstrategieën fungeren populaire, waardegewogen beursindexen als benchmarks. Uit ons onderzoek blijkt dat die een koolstofbias hebben, omdat bedrijven in koolstofintensieve sectoren meer kapitaal vergen en dus vaker een beursnotering hebben. Deze bias stelt institutionele beleggers…

Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 3 (pensioen en transitie)

Deze video gaat over Pensioen & transitie en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen? Theo Nijman Anne Vermeulen Deze aflevering gaat over pensioen na de transitie, Theo Nijman (TiU) en Anne Vermeulen (PensioenLab) geven hier een presentatie over. Ze worden geïntroduceerd door dagvoorzitter Tom Jessen….

Het pensioenperspectief van basisbanen

“Financiering voornaamste struikelblok voor toekomst basisbanen” Diverse Nederlandse gemeenten experimenteren momenteel met pilots voor basisbanen; niet-reguliere, betaalde werkvormen voor mensen in de bijstand. Het gaat om mensen die naar verwachting geen baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen, maar die ook geen deel uitmaken van de doelgroep beschut werk. Meerdere politieke partijen en organisaties pleiten voor de grootschalige invoer van basisbanen. Daarbij is nog…

Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 2 (pensioenvermogens en indexatie)

Deze video gaat over Pensioenvermogens & indexatie en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?     Nederland, Tilburg , 20-06-17 Foto Annemiek Mommers Econoom Casper van Ewijk, universiteit Tilburg Foto Annemiek Mommers +31651604830 info@annemiekmommers.nl Dirk Bezemer Casper van Ewijk Deze aflevering gaat over pensioenvermogens…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners