Duurzaam beleggen en klimaatrisico’s: veel vragen open

Veel vragen zijn nog open als het gaat om duurzaam beleggen en klimaatrisico’s. Dat zegt wetenschappelijk directeur Mathijs van Dijk van Netspar bij de aftrap van de research meeting “Sustainable investments and climate risks”. Twee onderzoekers hebben zich begeven in dit rijke onderzoeksgebied en presenteerden afgelopen dinsdag hun onderzoek.

Tijdens de research meeting kwam aan de orde hoe langetermijnbeleggers kunnen omgaan met klimaatrisico’s in hun beleggingsportefeuilles en hoe pensioenfondsen en verzekeraars duurzaamheidsvoorkeuren kunnen uitvragen bij hun deelnemers.

Onzekere impact

Hoe gaan beleggers om met dit onderwerp? “Fysiek risico wordt gezien als het voornaamste risico voor langetermijnbeleggers in de komende dertig jaar”, zegt onderzoeker Mathijs Cosemans van de Erasmus Universiteit. Hij denkt dan onder meer aan de gevolgen van een stijgende zeespiegel (chronische risico’s) en extreme weersomstandigheden, zoals orkanen en bosbranden (acute risico’s) op beleggingen.

Aan de hand van verschillende modellen laat hij zien dat beleggers verschillende overtuigingen kunnen hebben over de impact hiervan op de lange termijn. Deze impact is immers onzeker en kan niet op basis van historische data gehaald worden. Deze overtuigingen kunnen leiden tot flinke verschillen in strategisch beleggingsbeleid, zoals de allocatie naar aandelen.

Heterogeen beeld

Onderzoeker Peiran Jiao van Maastricht University maakt in zijn verhaal een bruggetje naar Cosemans. “Overtuigingen zijn belangrijk”, beaamt hij, ook in het domein van het meten van duurzaamheidsvoorkeuren. Deze voorkeuren kunnen namelijk gedreven worden door onderliggende overtuigingen over het rendement of het risicoprofiel van duurzame beleggingen.

Hoe leg je echter de vinger op deze voorkeuren en overtuigingen? Het valt volgens hem niet mee om ze concreet te maken met een simpele vragenlijst. “Mensen hebben vaak geen idee van waar ze wel of niet een voorkeur voor hebben”, aldus Jiao.

Met de hulp van incentives probeerde hij moeilijk te verifiëren overtuigingen boven tafel te krijgen bij zijn respondenten. Het resultaat is een heterogeen beeld, waarbij vooral jongere respondenten verwachten dat duurzame beleggingen hogere opbrengsten opleveren. Volgens Jiao is het verstandig om een goed beeld te hebben van deze overtuigingen alvorens duurzaamheidsvoorkeuren te meten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners