NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Koolstofbias bij index-beleggen

“De koolstofbias is problematisch; institutionele beleggers worden blootgesteld aan risico’s van de koolstoftransitie” Veel institutionele beleggers zoeken manieren om de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuilles te vergroten. Voor dergelijke actieve aandelenstrategieën fungeren populaire, waardegewogen beursindexen als benchmarks. Uit ons onderzoek blijkt dat die een koolstofbias hebben, omdat bedrijven in koolstofintensieve sectoren meer kapitaal vergen en dus vaker een beursnotering hebben. Deze bias stelt institutionele beleggers…

Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 3 (pensioen en transitie)

Deze video gaat over Pensioen & transitie en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen? Theo Nijman Anne Vermeulen Deze aflevering gaat over pensioen na de transitie, Theo Nijman (TiU) en Anne Vermeulen (PensioenLab) geven hier een presentatie over. Ze worden geïntroduceerd door dagvoorzitter Tom Jessen….

Het pensioenperspectief van basisbanen

“Financiering voornaamste struikelblok voor toekomst basisbanen” Diverse Nederlandse gemeenten experimenteren momenteel met pilots voor basisbanen; niet-reguliere, betaalde werkvormen voor mensen in de bijstand. Het gaat om mensen die naar verwachting geen baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen, maar die ook geen deel uitmaken van de doelgroep beschut werk. Meerdere politieke partijen en organisaties pleiten voor de grootschalige invoer van basisbanen. Daarbij is nog…

Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 2 (pensioenvermogens en indexatie)

Deze video gaat over Pensioenvermogens & indexatie en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?     Nederland, Tilburg , 20-06-17 Foto Annemiek Mommers Econoom Casper van Ewijk, universiteit Tilburg Foto Annemiek Mommers +31651604830 info@annemiekmommers.nl Dirk Bezemer Casper van Ewijk Deze aflevering gaat over pensioenvermogens…

Videoserie: Iedereen een eerlijk pensioen? – deel 1 (inkomen en spaargedrag)

Deze video gaat over Inkomen & spaargedrag en is onderdeel van de videoserie Iedereen een eerlijk pensioen? De video komt voort uit het Netspar evenement Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen? Marike Knoef Bernard van Praag Deze aflevering gaat over inkomen en spaargedrag van jongeren en ouderen, Marike Knoef (TiU/LEI) en Bernard van Praag (UvA) geven hier een presentatie over. Ze worden geïntroduceerd…

Vacature: Bestuurder / algemeen directeur Netspar

Netspar is op zoek naar een bestuurder/algemeen directeur. De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de Netspar-activiteiten en vertegenwoordigt de Stichting Netspar. De bestuurder/algemeen directeur voert een met de partners afgestemd en door de Raad van Toezicht goedgekeurd meerjarig Werkprogramma uit, dat wordt geconcretiseerd in een jaarlijks werkplan plus begroting die eveneens door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd. Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging…

Een vergelijking van pensioen relevante voorkeuren, karaktereigenschappen, vaardigheden en attitudes tussen de Nederlandse zelfstandigen en werknemers

“Zelfstandigen vormen een heterogene groep maar lijken ook op werknemers” De groep zelfstandigen in Nederland is divers en aan het toenemen. Om aan hun pensioenbehoeften te voldoen is kennis nodig van hun pensioengerelateerde karaktereigenschappen en hoe die verschillen van werknemers. Voor deze uitgebreide, exploratieve analyse werden drie groepen zelfstandigen onderzocht, namelijk: zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zelfstandigen met personeel (zmp’ers) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Zij werden…

Video: Samenwerking van academici met Netspar partners

Afgelopen juni organiseerde Netspar het evenement ‘Samenwerking met Netspar; event voor communicatieprofessionals’. Tijdens dit evenement heeft Netspar-onderzoeker Thomas Post (MU) verteld over zijn onderzoek: ‘Nieuwe inzichten, uitdagingen en lessen uit samenwerkingsprocessen’. Wegens de lovende reacties op deze presentatie is er vanaf nu een video versie beschikbaar op het YouTube kanaal van Netspar.

Vertrek Wouter Bos als voorzitter RvT

Aan het einde van zijn eerste termijn als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Netspar heeft Wouter Bos aangegeven zijn voorzitterschap over te willen dragen. Sinds 19 oktober is Wouter Bos geen voorzitter meer van de RvT. De Raad van Toezicht start, in nauw overleg met de directie van Netspar, met de werving van een opvolger.

Visuele communicatie van onzekere pensioenuitkeringen

“Heldere visualisaties van onzekerheid blijven een uitdaging” In het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenorganisaties deelnemers informeren over onzekere pensioenuitkeringen. Deze complexe informatie wordt veelal met visuele metaforen overgebracht. Helaas interpreteren deelnemers de beoogde boodschap vaak verkeerd omdat de visualisaties de metafoor niet duidelijk genoeg overbrengen. Daarom hebben we de navigatievisualisatie in de huidige uniforme pensioenoverzichten vergeleken met twee alternatieven (waaiervisualisaties en gradiëntvisualisaties) om zo het…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners