Invaren of niet invaren door pensioenfondsen: economische en juridische aspecten

“Een evenwichtige transitie behoeft oplossingen voor diverse onduidelijkheden”

Na de invoering van de nieuwe pensioenwet moeten de huidige pensioenrechten vóór 2028 worden omgezet in beschikbare premieregelingen. Dit is een delicaat proces omdat de nieuwe wet een evenwichtige transitie beoogt. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een voor alle generaties eerlijke verdeling van de risico’s en voordelen. Daarom is de default voor pensioenfondsen dat alle bestaande aanspraken moeten worden omgezet in ‘persoonlijk vermogen’. In dit paper analyseren wij de juridische en economische betekenis van deze vereisten, signaleren diverse onduidelijkheden en doen zeven aanbevelingen ter verduidelijking van deze pensioenwet.

Lees de one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector

• Betrek de belangen van toekomstige generaties bij de beoordeling van evenwichtigheid.
• Verduidelijk wanneer sociale partners geen invaarverzoek hoeven te doen.
• Verruim de weigeringsgronden van pensioenfondsen en de rol van de transitiecommissie.

Meer weten?

Lees het paper ‘Invaren of niet invaren door pensioenfondsen: economische en juridische aspecten’ van Casper van Ewijk (UvA) en Mark Heemskerk (RU).

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners