Keuzebegeleiding: de deelnemers centraal

Keuzebegeleiding staat volop in de aandacht binnen de Nederlandse pensioensector. Dat komt vooral door de nieuwe open norm hierover in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 in werking trad. Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuzes verkleinen. Momenteel onderzoeken pensioenuitvoerders hoe ze keuzebegeleiding zo kunnen invoeren dat deelnemers het meest geholpen zijn. Daarbij rekening houdend met juridische, organisatorische en ethische overwegingen. Dit artikel biedt pensioenuitvoerders handvatten voor het ontwikkelen van een visie op keuzebegeleiding en de invulling hiervan.

 

Stappenplan en inzichten

Stap 1: Stel de deelnemersbehoefte vast: met welke begeleiding worden deelnemers geholpen?

  • Breng de behoeftes van de deelnemers in kaart alvorens te besluiten welke vormen van keuzebegeleiding passend zijn.

Stap 2. Bepaal de ambitie: welke begeleiding willen en kunnen pensioenuitvoerders bieden?

  • Formuleer een duidelijke ambitie zodat keuzebegeleiding op een effectieve en creatieve manier invulling krijgt.

Stap 3. Inventariseer de huidige situatie: wat is er al en wat moet er nog gebeuren?

  • Ontwerp de keuzeomgeving zorgvuldig door te inventariseren wat al gedaan is en wat nog aangepast moet worden.

Stap 4. Het vervolg: implementeer, monitor en verbeter

  • Bepaal welke criteria worden gebruikt voor het vaststellen van het succes van de keuzebegeleiding en implementeer die in een toets- en verbetercyclus.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Verkrijg inspiratie en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, kennisbanken en andere sectoren en deel deze nieuwe inzichten zoveel mogelijk. Zo biedt het Netspar-onderzoeksprogramma “Communicatie en Keuze” bijvoorbeeld een rijke basis van relevante gedragsinzichten die relevant zijn voor keuzebegeleiding.
  • Combineer verschillende manieren om inzicht te verkrijgen in de behoeftes van deelnemers: richt je je niet alleen op wat deelnemers zelf zeggen, maar ook op hun uiteindelijke keuzes en gedragingen. Om keuzebegeleiding continu te verbeteren, is het belangrijk om vanaf het begin na te denken over de beoogde effecten van keuzebegeleiding en hoe te meten of deze effecten worden bereikt. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen het monitoren van het proces en het monitoren van de uitkomst.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Keuzebegeleiding: de deelnemers centraal’ van Lisa Brüggen, Job Krijnen, Eric Bot, Huub van den Dungen, Gina van Ginkel, Henk Heek, Jacqueline van Kampen, Edwin Kruger, Edwin Pijpers en Marc Turlings.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners