Invaren door pensioenfondsen: “Invaren doe je zo”

In dit paper wordt het proces van invaren beschreven en geanalyseerd, vanaf de aanloop
naar de wijziging van de pensioenovereenkomst door de werkgever (sociale partners)
tot en met het invaarbesluit door het pensioenfonds. Het invaarbesluit leidt tot een
collectieve interne waardeoverdracht, waarmee het invaren wordt voltooid. De doelstelling is om guidance te geven voor het besluitvormingsproces door pensioenfondsen, handelend in samenspraak met sociale partners.

De relevante bepalingen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn soms onduidelijk.
Dat leidt tot vragen over hoe sociale partners en pensioenfondsen moeten
handelen. De Wtp bestaat uit duizenden pagina’s aan wet- en regelgeving en
parlementaire geschiedenis. De uitleg of toelichting die daarin gegeven wordt is soms
tegenstrijdig of verwarrend, onder meer omdat amendementen en voortschrijdend
inzicht hebben geleid tot aangepaste standpunten.

INVAARSTAPPEN

Bij het invaarproces zijn drie invaarstappen:
i) de wijziging van de pensioenovereenkomst door de werkgever naar een solidaire
of flexibele premieovereenkomst;
ii) het invaarverzoek van de werkgever;
iii) het invaarbesluit van het pensioenfonds.

Meer weten?

Lees het paper Invaren door pensioenfondsen: “Invaren doe je zo” van René Maatman, Mark Heemskerk en Roland van Liessum.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners