Compensatie afschaffing doorsneesystematiek en evenwichtige transitie

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Te nemen besluit
Invulling van de compensatieregeling voor de afschaffing van de doorsneesystematiek als onderdeel van de vormgeving van een evenwichtige overgang naar de nieuwe premieovereenkomsten.

Belangrijke overwegingen bij uitkeringsovereenkomsten
– Hoe kan de verdeling van vermogen over solidariteitsreserve/risicodelingsreserve, persoonlijke vermogens en compensatiedepot bijdragen aan evenwichtigheid van de transitie?
– Hoeveel gewicht wordt gegeven aan opgelopen indexatieachterstanden bij het verdelen van het pensioenvermogen?
– Welk gewicht wordt gegeven aan het belang van toekomstige deelnemers?

Belangrijke overwegingen bij bestaande premieovereenkomsten met progressieve premie
– Hoe belangrijk is het om de compensatie te regelen binnen het pensioendomein, of is ook compensatie buiten het pensioendomein (via de lonen) acceptabel?
– Moet er te allen tijden worden vermeden dat verschillende werknemers van dezelfde leeftijd een verschil in nieuwe pensioenopbouw hebben?
– In hoeverre kan een beroep gedaan worden op de werkgever om een deel van de lasten te (voor)financieren?

En voor beide type pensioenovereenkomsten
– Verdienen werknemers die in de komende jaren uit dienst gaan ook te worden gecompenseerd? En werknemers die juist de komende jaren toetreden?
– Welke maatstaf wordt vooropgesteld bij de beoordeling van evenwichtigheid, het pensioenresultaat, netto profijt of de betekenis voor de individuele welvaart? En wat te doen als deze maatstaven verschillende beelden van de generatieverdeling opleveren?
– Welk gewicht wordt gegeven aan de verschillende aspecten van het pensioenresultaat, zoals mediaan, spreiding, aanvangspensioen en stabiliteit van de uitkering over het leven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners