Keuzebegeleiding in het Nederlandse pensioenstelsel: Hoe om te gaan met de nieuwe wettelijke norm

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Sinds 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders wettelijk verplicht om deelnemers adequaat te begeleiden bij het maken van keuzes binnen de pensioenregeling. Besturen zijn verantwoordelijk voor de goede inrichting, uitvoering, monitoring en evaluatie van keuzebegeleiding. Zij moeten besluiten hoe binnen de wettelijke kaders vorm te geven aan die begeleiding.

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

  • Hebben we de diversiteit van ons deelnemersbestand goed in kaart gebracht, en wat betekent dit voor het inrichten van de keuzeomgeving?
  • Welke mate van keuzebegeleiding willen we deelnemers bieden?
  • Is voldoende onderbouwd hoe de keuzeomgeving wordt ingericht?
  • Worden relevante inzichten uit gedragseconomie en psychologie toegepast bij het inrichten van de keuzebegeleiding?
  • Welke keuzes worden aangeboden? Wat is de meest geschikte default voor (groepen) deelnemers?
  • Welke verhouding willen we tussen digitale en persoonlijke ondersteuning?
  • Is de meet- en verbetercyclus goed ingericht?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners