Risicohouding

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

De Wet toekomst pensioenen geeft aan dat pensioenuitvoerders ten minste elke vijf jaar de risicohouding van deelnemers moeten bepalen. Deze risicohouding dient vervolgens als basis voor fondsspecifieke ALM analyses. Daarmee moet bepaald worden of het beleggingsbeleid en de toedeling van risico’s en rendement passen binnen de risicohouding.

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

  • De wetgever verwacht van fondsen dat ze de risicohouding van de deelnemers vaststellen. Hoe kan daaraan gehoor worden gegeven?
  • Risicohouding is een combinatie van risicobereidheid en risicocapaciteit. Hoe kunnen deze voor de deelnemersgroep worden vastgesteld?
  • Hoe dient de vastgestelde risicohouding door te werken in het beleggingsbeleid?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners