NETSPAR BRIEF 18: Problematische schulden na pensionering?

Voor vijf tot tien procent van de gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek, geldt dat de betaalbaarheid van hun restschuld na het verstrijken van de looptijd mogelijk problematisch kan zijn. Dit zijn 23.000 tot 46.000 huishoudens. Dat blijkt uit een analyse van Mauro Mastrogiacomo (DNB) in de 18e Netspar Brief. Het opnieuw afsluiten van een langlopende, aflossingsvrije lening is voor deze huishoudens vaak niet mogelijk; de aangescherpte voorwaarden rond het verlengen van de hypotheek kunnen zorgen voor flink hogere woonlasten. Tegelijkertijd loopt het inkomen na pensionering vaak terug en beschikt deze groep over te weinig eigen vermogen om betaalbaarheidsproblemen op te vangen.

Hoewel de hoog-risicogroep niet heel groot is, is deze ook niet te verwaarlozen. Algemeen geldend beleid rondom bijvoorbeeld velenging van de hypotheekrenteaftrek is – gezien de geringe grootte van de groep – waarschijnlijk niet de beste oplossing. Wel is het aan te raden voor deze mensen tot een maatwerkoplossing te komen. Wanneer zij bijvoorbeeld (een deel van) de aflossingsvrije hypotheek mogen voortzetten, kunnen betalingsproblemen voorkomen worden.

Lees het persbericht (in Dutch)
Lees de Netspar Brief

Lees tips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners