Interviews met institutionele beleggers over beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide beleggingen

Dit onderzoek rapporteert de uitkomsten van interviews met negen Nederlandse pensioenfondsen en fiduciair managers (de zes pensioenfondsen beheren €342 miljard, circa 26% van het totale pensioenvermogen in Nederland) en vijf Canadese (de vier pensioenfondsen beheren $203 miljard, circa 9% van het totale pensioenvermogen in Canada) over hun beleggings- en managementcriteria ten aanzien van illiquide activa. Nederlandse pensioenfondsen beleggen gemiddeld 14% van hun portefeuilles in illiquide activa en Canadese pensioenfondsen 34%. Pensioenfondsen geven aan dat illiquide beleggingen voordelen opleveren voor de totale portefeuille vanwege de aantrekkelijke risico/rendementsverhouding, het diversificatiepotentieel en mogelijkheden voor het afdekken van risico’s met betrekking tot pensioenverplichtingen. Nederlandse pensioenfondsen maken meestal gebruik van asset/liability management studies om de optimale allocatie naar illiquide activa te bepalen, terwijl Canadese pensioenfondsen soms afwijken van de beoogde allocatie afhankelijk van de haalbaarheid van een vooraf vastgesteld doelrendement op illiquide beleggingen. Pensioenfondsen in beide landen hebben meestal een maximale allocatie naar illiquide beleggingen vastgesteld. De meeste pensioenfondsen hebben een liquiditeitsbeleid om ervoor te zorgen dat ze cash vrij kunnen maken indien nodig. Dat doen ze door het aanhouden van een cash-buffer, gebruik van repomarkten en  securitieslending. Daarnaast hanteren ze veelal een volgorde voor de verkoop van posities in tijden van turbulente markten om daarmee liquide middelen vrij te maken. Ook voeren de meeste pensioenfondsen stress-testen uit ten aanzien van de liquiditeitspositie. We hebben vier best practices geformuleerd op basis van de uitkomsten van de interviews.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners