Het effect van maatwerk in pensioeninformatie op navigatiegedrag

Consumenten worden steeds vaker geconfronteerd met informatie over hun pensioen. Dit leidt tot een overvloed aan informatie, wat hinderlijk kan zijn bij het nemen van een optimale pensioenbeslissing. In een gerandomiseerd veldexperiment hebben wij getoetst of het aanpassen van de structuur van pensioeninformatie aan de leeftijd van deelnemers een effect heeft op hun navigatiegedrag. Dit experiment werd gevoerd onder 8563 nieuwe deelnemers aan een werknemerspensioenregeling bij een Nederlandse verzekeraar. Voor elk van drie leeftijdscategorieën definieerden wij in samenwerking met pensioenexperts doelen die de meeste aandacht bij het opstellen van pensioencommunicatie verdienen. Dit resulteerde in drie versies van pensioeninformatie op maat naast de generieke versie. Voor jonge deelnemers wordt het belangrijk geacht te weten hoe hun pensioen geregeld is. Oudere deelnemers en deelnemers van middelbare leeftijd willen geïnformeerd worden over de keuzes die zij hebben binnen hun pensioenregeling en of ze op koers liggen met sparen voor hun oude dag. Deelnemers ontvingen een generieke uitnodiging om in te loggen op hun digitale persoonlijke pensioenomgeving. Vervolgens werden zij willekeurig een digitaal pensioendocument op maat toegewezen. In deze studie bestudeerden wij het effect van maatwerk op navigatiegedrag door te kijken naar de tijd die in de digitale pensioenomgeving besteed werd door de deelnemers en door het klikgedrag op relevante pensioeninformatie per doel te meten. Wat betreft de tijd besteed in de digitale pensioenomgeving konden wij geen significante verschillen aantonen tussen de handelingen van deelnemers met generieke pensioeninformatie en die met informatie op maat. Maatwerk in de navigatiestructuur van pensioencommunicatie slaagt erin om jonge deelnemers af te leiden van (nog) niet relevante informatie maar slaagt er echter niet in om hen te motiveren om op relevante informatie te klikken. Hetzelfde resultaat geldt voor deelnemers van middelbare leeftijd. Voor oudere deelnemers had maatwerk het beoogde effect: zij klikten op relevante informatie en niet op niet-relevante informatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners