Opleiding, levensverwachting en pensioenleeftijd

Een vergelijking van Nederland met andere Europese landen

In alle Europese landen, inclusief Nederland, hebben mensen met een lage sociaaleconomische positie een lagere levensverwachting dan mensen met een hoge sociaaleconomische positie. De verschillen in gezonde levensverwachting zijn nog veel groter. Omdat met deze verschillen geen rekening wordt gehouden in de wettelijke pensioenleeftijd, is dit een potentiële bron van ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. In dit paper brengen we dit probleem vanuit een Europees-vergelijkend perspectief in kaart. Uit onze gegevens blijkt dat er in alle Europese landen een behoorlijke kloof gaapt in levensverwachting en in levensverwachting zonder beperkingen tussen laag- en hoogopgeleiden. Laagopgeleiden leven aanzienlijk korter dan hoogopgeleiden en brengen binnen dat kortere leven ook nog eens een groter aantal jaren met beperkingen door. Nederland behoort tot een groep landen waar de kloof in levensverwachting relatief klein is, maar dit geldt niet voor de levensverwachting zonder beperkingen: die is in Nederland niet kleiner dan in andere West-Europese landen. Het is ook de levensverwachting zonder beperkingen die het meest direct zichtbare knelpunt geeft als het om de pensioenleeftijd gaat. Terwijl veel hoogopgeleiden pas na de wettelijke pensioenleeftijd gezondheidsgerelateerde beperkingen ondervinden, krijgen veel laagopgeleiden al ruim voor de wettelijke pensioenleeftijd met die beperkingen te maken. Bij de geplande snelle verhoging van de pensioenleeftijd in Nederland levert dit een knelpunt op dat in discussies over herziening van het pensioenstelsel
moet worden geadresseerd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners