Programma 1. Welzijn en welvaart van ouderen

Onderzoek kan bijdragen aan inzicht in de uiteenlopende inkomens- en vermogenssituatie en het welzijn van individuen op hun oude dag. Eerder Netspar-onderzoek van Alessie, Knoef, Goudswaard en anderen wijst op significante verschillen in inkomenspositie onder ouderen. Waar het inzicht in inkomen en inkomensverschillen in de uitkeringsfase door middel van recent onderzoek sterk is toegenomen, mede dankzij de beschikbaarheid van gedetailleerde inkomens- en pensioengegevens, staat een meer integrale benadering nog in de kinderschoenen. Bij een dergelijke integrale benadering wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar uitgavenspatronen en behoeften, de woonsituatie, de kosten van zorg en de mogelijke rol van sociale netwerken en mantelzorg. Ook kan een verbinding worden gelegd met het ervaren welzijn van ouderen. Speciale aandacht is geboden voor heterogeniteit en mogelijk kwetsbare groepen (voormalig zelfstandigen, weduwen, gescheiden vrouwen en mannen, mensen met onvolledige AOW, etc.) Door het ontsluiten van nieuwe databestanden liggen hier grote mogelijkheden om het inzicht op deze terreinen te vergroten. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere partijen (CBS, DNB, RIVM, CPB, Nibud).

Inzicht in de leefsituatie van ouderen is van belang voor alle dossiers rond de oude dag. Kernvraag is hoe het pensioenstelsel in samenhang met zorg, wonen en werk kan bijdragen aan een levensstandaard van ouderen, die aansluit bij de levenstandaard voor pensionering. De eerste en tweede pijler vormen de basis voor het inkomen na pensionering, maar zullen in de toekomst niet vanzelfsprekend voor iedereen de garantie bieden op een in financieel opzicht zorgeloze oude dag. Dit vraagt om onderzoek naar de consequenties van huidig en toekomstig pensioen- en inkomensbeleid voor de welvaart van ouderen.

Meer informatie

Programmacoördinator: Arthur van Soest (TiU)
Lees meer over ‘welzijn en welvaart van ouderen’ en de andere programma’s in de Netspar-onderzoeksagenda 2015-2019.

Publicaties, onderzoeksprojecten en events

Bekijk hier de Netspar-projecten, publicaties en evenementen onder het programma ‘Welzijn en welvaart van ouderen’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners