Het effect van virtuele investeringsintegratie op de pensioenrisicohouding van individuen

Mensen worden steeds vaker geconfronteerd met eigen keuzes rondom de financiering van hun pensioen. Dit vraagt om complexe beslissingen op het gebied van risico en opbrengsten van verschillende beleggingsproducten. De kans op foute keuzes kan verminderd worden door meerdere beleggingsproducten geïntegreerd aan te bieden in een interactieve tool. Mensen hebben vooral profijt van het geïntegreerd aanbieden van risicovolle producten. Ze kiezen dan vaker een mix die goed past bij hun eigen risicoprofiel.

Kernboodschap voor de sector

  • Virtuele integratie van verschillende beleggingsproducten met behulp van een interactieve tool
    helpt mensen bij het maken van betere beleggingsbeslissingen.
  • Virtuele integratie is in het bijzonder nuttig wanneer consumenten meerdere risicovolle investeringen bezitten.
  • Hiermee kunnen pensioenfondsen een beleggingsstrategie op maat ontwikkelen door gebruik te
    maken van de risico-rendement profielen die deelnemers zelf bepalen.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners