Voorstel keuzearchitectuur pensioensparen voor zelfstandigen

Er zijn voldoende cijfers die laten zien dat zelfstandigen beduidend minder sparen voor hun pensioen dan werknemers. Dit artikel bespreekt deze cijfers en behandelt de vraag of minder sparen in dit geval ook te weinig sparen betekent. De conclusie is dat een aanzienlijke groep zelfstandigen waarschijnlijk te weinig spaart, maar dat zelfstandigen ook gegronde redenen kunnen hebben om anders of minder te sparen. Een mogelijke (deel)oplossing voor dit probleem is het invoeren van een keuzearchitectuur die zelfstandigen aanzet tot meer pensioensparen en tegelijkertijd hun keuzevrijheid niet beperkt. Zo’n keuzearchitectuur wordt gepresenteerd en is gebaseerd op algemeen gedragseconomisch onderzoek en specifiek onderzoek naar de gedragsverschillen tussen werknemers en zelfstandigen en naar de effecten van keuzearchitectuur op pensioensparen. De voorgestelde keuzearchitectuur bestaat uit een module, op te nemen in de belastingaangifte, die met een aantal ‘nudges’ probeert pensioensparen te stimuleren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20160708_dnb
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners