Werkduurverwachting in goede en slechte ervaren gezondheid van Nederlandse werkenden met een chronische ziekte in de leeftijd 55 tot 65 jaar in de periode 1992-2016

  • Astrid de Wind Astrid de Wind
  • Cecile Boot Cecile Boot
  • Dorly Deeg Dorly Deeg
  • Maaike van der Noordt Maaike van der Noordt

In Nederland zijn de afgelopen decennia diverse maatregelen getroffen om langer doorwerken te bevorderen. In toenemende mate zijn ook werkenden met chronische ziekten genoodzaakt om te blijven werken ondanks hun gezondheidsproblemen. Het succes van beleid gericht op langer doorwerken wordt vaak afgemeten aan een toename in de gemiddelde leeftijd waarop mensen de arbeidsmarkt verlaten. Het blijft echter de vraag of mensen meer jaren werken in goede gezondheid, of in slechte gezondheid. Het is ook onduidelijk in welke mate werkenden met een chronische ziekte zich ongezond voelen. In deze studie onderzoeken we de  werkduurverwachting in goede en slechte zelfervaren gezondheid van Nederlandse werkenden met chronische ziekten van 55 jaar en ouder, en of werkenden die zich ongezond voelen langer zijn gaan werken tussen 1992 en 2016. De studie laat zien dat werkenden met een chronische ziekte ongeveer 18 maanden langer zijn gaan werken in de periode 1992 tot 2016. In de eerste helft van deze periode nam de ongezonde werkduurverwachting toe (met 6 maanden), terwijl in de tweede helft de gezonde werkduurverwachting toenam (met 13 maanden).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners