Towards integrated personal financial planning

Information barriers and design propositions

Bijna de helft van alle Nederlanders is bezorgd over de eigen financiële toekomst. In de zoektocht naar financieel inzicht, overzicht en handelingsperspectief worden velen geconfronteerd met een gefragmenteerd gegevenslandschap dat op verschillende publieke en private partijen leunt die elk in het bezit zijn van een stukje van de financiële puzzel.

Het doel van dit paper is om de informatiegerelateerde barrières voor persoonlijke financiële planning (inzicht, overzicht en handelingsperspectief) in kaart te brengen en ontwerprichtlijnen te introduceren die bij toepassing ervan mensen beter in staat stellen om op eenvoudige en veilige wijze gegevens op te halen en te delen ten behoeve van de eigen financiële planning.

Op basis van de ‘design science’ onderzoeksmethode hebben we een spectrum van barrières geïdentificeerd voor het verzamelen en gebruiken (zelf financieel plannen) van persoonlijke gegevens of die te delen met dienstverleners. De barrières voor burgers/klanten zijn met name het niet weten waar te beginnen, meerdere informatiebronnen (meestal achter mijn-portalen), het moeten beheren van meerdere digitale identiteiten (voor toegang via mijn-portalen), de tijdrovende zoektocht naar gegevens (papier en digitaal), het handmatig gegevens overtypen in verschillende portalen (of apps), de noodzaak van handtekeningen op papier, verschillende gegevensdefinities en het gebrek aan regie over gegevens en de verwerking daarvan. Het wegnemen van de barrières vereist domeinoverstijgende samenwerking waarbij partijen gezamenlijk een open en vertrouwde infrastructuur neerzetten voor informatie-uitwisseling. Deze paper identificeert de volgende componenten voor een domeinoverstijgende infrastructuur: (1) persoonlijke datakluizen voor regie op gegevens, (2) eenvoudig te gebruiken digitale identiteiten met het hoogste zekerheidsniveau, waarmee ook gekwalificeerde elektronische handtekeningen geplaatst kunnen worden, (3) dataspecificaties (standaardisatie van syntax, semantiek en structuur) als katalysator voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens, (4) online functionaliteiten/services die door burgers kunnen worden gebruikt voor het samenvoegen van gegevens, analyse en financiële planning, (5) gestandaardiseerde processen voor het geautomatiseerd verzamelen, uitwisselen en verwerken van gegevens voor persoonlijke financiële planning en dienstverlening, (6) beveiligde technische interfaces (API’s) voor informatie-uitwisseling die door alle organisaties kunnen worden gebruikt, (7) ondersteuning voor organisaties die gebruik willen maken van de eerder genoemde componenten en (8) een domeinoverstijgende publiek-private governance die stuurt op het ontwikkelen en toepassen van componenten. Hoe nu verder? Deze paper introduceert drie voortbrengingsscenario’s voor een domeinoverstijgende infrastructuur: (I) bedrijven gaan samenwerken en ontwikkelen, (II) de overheid gaat voorschrijven en ontwikkelen of (III) publiek-private samenwerking geflankeerd door wetenschappers (onderzoeksvragen, theorieën en methodieken faciliteren de specificatie en realisatie van de domeinoverstijgende infrastructuur en de governance hiervan). Dit onderzoek eindigt met een stip op de horizon, richtlijnen, componenten en voortbrengingsscenario’s. Kansen voor vervolgonderzoek liggen onder meer in de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van de bouwstenen in een living lab of pilotomgeving met financiële dienstverleners, datahouders, burgers en aanbieders van financiële hulpmiddelen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners