Gaat de stijging in levensverwachting samen met een stijging van de subjectieve levensverwachting?

  • Dorly Deeg Dorly Deeg
  • Fanny Janssen Fanny Janssen
  • Henrike Galenkamp Henrike Galenkamp
  • Maaike van der Noordt Maaike van der Noordt
  • Martijn Huisman Martijn Huisman
  • Noelle Sant Noelle Sant

Veranderingen over de periode 1999-2016

Voor de periode 1999-2016 onderzoeken wij de hypothese dat subjectieve resterende levensverwachting (SRL) is toegenomen parallel aan de toename in de actuariële resterende levensverwachting (ARL). Omdat eerder onderzoek de relevantie laat zien van de SRL voor de intentie van oudere werkers om langer door te werken, richten wij ons op mensen in de leeftijdsgroep 64-67 jaar. Tevens onderzoeken wij de invloed van persoonlijke kenmerken op de trend in de SRL over de tijd. Wij gebruiken gegevens van zes meetronden (n=1,967 observaties) van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, welk onderzoek representatief is voor inwoners van Nederland van 55 jaar en ouder. De SRL wordt afgeleid van een ‘levenslijn’ waarop deelnemers bij iedere meetronde hebben aangegeven op welk moment in hun leven zij zich bevonden ten tijde van het interview. Wij vinden voor mannen geen verandering in de SRL over de tijd; voor vrouwen vinden we daarentegen een significante toename in de SRL die groter is dan de toename in de ARL. Van de persoonlijke kenmerken blijken een slechte ervaren gezondheid (mannen), chronische ziekten (vrouwen) en, tegen de verwachting, een hoger opleidingsniveau en beter cognitief functioneren (zowel mannen als vrouwen) samen te hangen met een kortere SRL. Bij vrouwen hangt de voorkeur voor een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar of lager samen met een langere SRL. Wij bespreken de implicaties voor de bereidheid van mensen van 64-67 jaar om
langer door te werken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners