Wijzigingen in pensioenbeleid en cohortverschillen: de invloed ervan op de leeftijd van pensionering, inkomen, gezondheid en sterfte

Vergroting van de arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers is een van de huidige doelstellingen van het Europees beleid, maar er is nauwelijks aandacht voor de rol die gezondheid voor en na pensionering speelt. Dit onderzoek analyseert de gezondheids-, sociaal-contextuele en werkkenmerken als factoren die bepalend zijn voor de timing en voorwaarden van pensionering en voor de gezondheid na pensionering, de inkomensbehoeften en de levensverwachting. De analyse bestrijkt een periode van meer dan twee decennia. Er wordt ingegaan op de vraag of de maatschappelijke voordelen van uitstel van pensionering opwegen tegen de maatschappelijke kosten van gezondheidszorg en sociale zorg, met andere woorden, of deze afruil positief of negatief is. Door toepassing van een internationaal en tijdsvergelijkend perspectief wordt onderzocht hoe verschillende pensioenstelsels deze afruil beïnvloeden. Deze vragen kunnen alleen worden beantwoord door cohorten te vergelijken in de tijd en tussen verschillende landen. In de afgelopen decennia is enerzijds een toename geconstateerd van chronische ziekten, obesitas en (lichte) arbeidsongeschiktheid en anderzijds een afname van de vraag naar lichamelijke arbeid en een toename van de vraag naar geestelijke arbeid. Deze factoren kunnen van invloed zijn op het tijdstip van pensionering, pensioenbehoeften, afhankelijkheid van gezondheidszorg, en uiteindelijk de levensduur. Dit onderzoek richt zich op de arbeidslevensverwachting (in gezondheid), levensverwachting en inkomensbehoeften na pensionering (in gezondheid), en hun determinanten, in drie Nederlandse cohorten die rond hun pensioenleeftijd met verschillende pensioenregelingen te maken hebben gehad (Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)). Er is een breed scala aan informatie beschikbaar, waaronder objectieve indicatoren van lichamelijke en geestelijke gezondheid, kenmerken van werkzaamheden, pensioenomstandigheden en sociale context. Er worden vergelijkingen getrokken met soortgelijke onderzoeken in landen met andersoortige pensioenstelsels: de VS, Duitsland en Noorwegen.

Bekijk hier de publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners