Betaalbaarheid van schulden na pensionering, renteschokken en vrijwillige aflossingen

De komende twee decennia worden veel 65-plussers geconfronteerd met het aflopen van hun aflossingsvrije hypotheek. Of de resterende schuld voor deze gepensioneerden een probleem oplevert, hangt af van factoren als de rentestand en of er wel of geen vrijwillige afbetalingen zijn gedaan. De hoog-risico groep beslaat ongeveer 5% van deze ouderen. Zij hebben onvoldoende financiële armslag om toenemende woonlasten door mogelijk hogere rente en strengere regels voor het verlengen van de hypotheek te kunnen dragen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Voor de meeste oudere huizenbezitters blijft de hypotheek betaalbaar. Ondanks dat hoog-risicogroep niet heel groot is, is deze niet te verwaarlozen; hun problemen zijn hardnekkig.
  • Voor deze mensen zou een maatwerkoplossing – zoals het voortzetten van de aflossingsvrije hypotheek – het meest gunstig zijn.
  • Dit past niet bij het kader dat de toezichthouder hanteert, daar zou dan een oplossing voor gevonden moeten worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners