Betaalbaarheid van schulden na pensionering, renteschokken en vrijwillige aflossingen

De komende twee decennia worden veel 65-plussers geconfronteerd met het aflopen van hun aflossingsvrije hypotheek. Of de resterende schuld voor deze gepensioneerden een probleem oplevert, hangt af van factoren als de rentestand en of er wel of geen vrijwillige afbetalingen zijn gedaan. De hoog-risico groep beslaat ongeveer 5% van deze ouderen. Zij hebben onvoldoende financiële armslag om toenemende woonlasten door mogelijk hogere rente en strengere regels voor het verlengen van de hypotheek te kunnen dragen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Voor de meeste oudere huizenbezitters blijft de hypotheek betaalbaar. Ondanks dat hoog-risicogroep niet heel groot is, is deze niet te verwaarlozen; hun problemen zijn hardnekkig.
  • Voor deze mensen zou een maatwerkoplossing – zoals het voortzetten van de aflossingsvrije hypotheek – het meest gunstig zijn.
  • Dit past niet bij het kader dat de toezichthouder hanteert, daar zou dan een oplossing voor gevonden moeten worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners