NETSPAR BRIEF 17: Eigen huis en pensioen als financieel lego

Veel Nederlanders bouwen vermogen op via hun pensioen en hun eigen woning, maar dit gebeurt doorgaans passief. Dit vermogen wordt opgestapeld en lang niet altijd op de gewenste momenten in het leven ingezet. Dat kan anders. Een actievere financiële planning binnen huishoudens wordt steeds belangrijker. De mogelijkheden om dergelijke financiële keuzes te maken, zijn echter nog beperkt en bovendien onbekend. De kansen en risico’s van verschillenden leen- en verkoopconstructies zijn complex en moeilijk te overzien voor consumenten. Daar staat tegenover dat woningeigenaren hun pensioeninkomen met wel 25% kunnen zien groeien als zij het vermogen dat nu in steen gebeiteld is eerder kunnen inzetten.

Legoblokken

Dirk Brounen (TiU), Eduard Ponds (TiU) en Niels Kortleve (PGGM) brengen in deze 17e Netspar Brief een aantal woning-pensioencombinaties in beeld. Zij bespreken welke mogelijke impact deze ‘financiële legoblokken’ hebben, als het gaat om meer flexibiliteit in de financiële planning. Met name de mogelijkheden om woningvermogen te verzilveren en wat hierbij de voor- en nadelen, kosten en risico’s zijn komen aan bod.

Lees het persbericht
Lees de Netspar Brief

Bekijk ook: Marike Knoef over de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens na pensionering

Leestips

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners