NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over Netspar en Netspar-gerelateerde onderwerpen. Om automatisch op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse Newsflash. HIER AANMELDEN  
Netspar Brief: Keuzevrijheid in pensioen

De gewenste keuzevrijheid in pensioen is veel minder groot dan ruwe peilingen aangeven. Hoeveel keuzevrijheid aan pensioendeelnemers geboden moet worden, speelt een belangrijke rol gaande debatten over vernieuwing van het pensioenstelsel.

Boek ‘Pensioen 2020’ per 22 april beschikbaar

Per 22 april 2016 is het boek Pensioen 2020 beschikbaar. Het boek bundelt juridische en economische beschouwingen over de ontwikkeling van de financiering van de oude dag.

Hans Rademaker en Lex Meijdam treden toe tot RvT

Met de benoemingen van Hans en Lex zijn de twee vacatures in de Raad van Toezicht ingevuld en is de vernieuwde Raad van Toezicht compleet.

Thesis Awards uitgereikt

Tijdens de International Pension Workshop in Leiden zijn de Netspar Thesis Awards uitgereikt. Netspar Awards worden toegekend aan uitmuntende theses, die verband houden met het Netspar onderzoeksprogramma.

Welvaartswinst door betere afstemming van wonen-, zorg- en pensioenregelgeving

Aandacht voor persoonlijke financiële planning over de levensloop en een betere afstemming in regelgeving van de domeinen wonen, zorg en pensioen kan belangrijke welvaartswinst opleveren. Door de toenemende diversiteit tussen huishoudens en de verschuiving van risico’s en verantwoordelijkheden naar het individu, wordt afstemming tussen pensioen, wonen en zorg steeds belangrijker. Gebrekkige afstemming tussen de belangrijke onderdelen van de financiële planning over de levensloop leidt…

Lans Bovenberg en Casper Van Ewijk nieuwe functies binnen Tilburg University

Netspar-oprichter Lans Bovenberg is benoemd op de nieuwe F.J.D. Goldschmeding leerstoel, aan Tilburg University. Zijn leeropdracht is ‘Vernieuwing van economieonderwijs’. Lans blijft aan Netspar verbonden. Casper van Ewijk, algemeen directeur Netspar, is benoemd op de Gak-leerstoel ‘Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen’ aan Tilburg University. Hij volgt daarmee Lans Bovenberg op die de leerstoel sinds juni 2013 bekleedde. Deze leerstoel en bijbehorend onderzoek op het gebied van pensioeninnovatie…

Vernieuwde Raad van Toezicht benoemd

Per 1 januari heeft de Stichting Netspar een vernieuwde, kleinere Raad van Toezicht. Job Swank (DNB) is herbenoemd en volgt Jean Frijns op als voorzitter. Ook zijn Else Bos en Marco Keim herbenoemd door de Stichtingsraad. Cees Oudshoorn en Gijs van Dijk blijven vanuit de Stichting van de Arbeid lid van de RvT en voor de zetel van Tilburg University is er een vacature….

Consumenten gebaat bij uniforme regelgeving Communicatie en Zorgplicht 2e en 3e pijler pensioen

De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler. De belangrijkste bevindingen: Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag. Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten. De kosten en baten van…

Netspar kent projectfinanciering van € 1.000.000 toe

De Netspar directie heeft, in lijn met het advies van de Partner Research Council, besloten de volgende Themaprojecten te honoreren: K€250: Thomas Post & Lisa Brüggen (beiden UM) Engaging pension plan participants: how emotions, peer effects, and life events influence the effectiveness of pension communication René Maatman & Mark Heemskerk (beiden RUN) Pension rights and ownership: a legal analysis in an economic context K€500: Eddy van Doorslaer, Erik Schut & Pieter Bakx (allen EUR)…

Netspar Brief: Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

Door de hervorming van het pensioenstelsel ontkomen werknemers én werkgevers niet aan langer doorwerken. Kansen op de arbeidsmarkt voor oudere werknemers zijn echter klein. Het huidige HR-beleid faciliteert onvoldoende om productief en met plezier langer door te werken. Zorgwekkend is dat ontziemaatregelen nog steeds dominant zijn, terwijl er wordt bezuinigd op HR-instrumenten die positief bijdragen: het aanbieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden om werknemers’ competenties…

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners