Gerard van Olphen treedt toe tot Raad van Toezicht Netspar

Per 1 januari 2018 is Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur APG, door de leden van de Stichtingsraad benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Netspar. Daarmee wordt de vacature ingevuld die ontstaat met het vertrek van Else Bos, eind dit jaar.

Job Swank, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt verheugd te zijn met de komst van Gerard van Olphen: “Deze benoeming onderstreept het belang dat de pensioensector hecht aan nauwe en actieve betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek naar de oplossing van complexe pensioenvraagstukken.”

Netspar is Else Bos erkentelijk voor de bijdrage die ze sinds 2013 als lid van de Raad van Toezicht heeft gehad. “Else weet mensen te bewegen en verandering in gang te zetten. Zo heeft zij een stimulerende rol gespeeld in de totstandkoming van wat de Netspar-projectgroepen is gaan heten: meetings waarin onderzoekers en praktijkexperts verschillen van inzichten uiteenrafelen en tot verbinding komen om zo een constructieve bijdrage te leveren aan het pensioendebat”, aldus Job Swank.

CV Gerard van Olphen

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed. Vier van de zeven zetels in de Raad van Toezicht worden benoemd door de Stichtingsraad. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid 2 leden en Tilburg University benoemt 1 lid van de Raad van Toezicht. De actuele samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u op de website.

Over Netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners