stichting netspar

Netspar is opgericht in 2005, als onderdeel van Tilburg University.

Sinds 2012 is Netspar ondergebracht in een stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Netspar Center, een eenheid binnen Tilburg University.

Stichtingsraad

Alle partners (uit de pensioensector, overheid en wetenschap) hebben een zetel in de Stichtingsraad. Elke partner heeft stemrecht. Het Ministerie van Sociale Zaken is toehoorder bij de bijeenkomsten van de Stichtingsraad (zonder stemrecht).

De Stichtingsraad benoemt vier van de zeven leden van de Raad van Toezicht en adviseert (on)gevraagd de verschillende organen van de Stichting Netspar. Met ingang van 2016 vraagt de RvT advies aan de Stichtingsraad voordat zij de begroting goedkeurt.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de bijeenkomsten van de Stichtingsraad.

Leden van de Stichtingsgraad:

 • Frits Bart (AEGON Nederland)
 • Peter Borgdorff (PGGM)
 • Frank den Butter (VU University Amsterdam)
 • Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Pauline Derkman-Oosterom (a.s.r.)
 • Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB)
 • Paul Elenbaas (Nationale-Nederlanden)
 • Peter Gortzak (APG Groep)
 • Kees Goudswaard (Leiden University)
 • Johan de Groot (AFM)
 • Jurre de Haan / Klaartje de Boer (Stichting van de Arbeid, per toerbeurt)
 • Wolter Hassink (Utrecht University School of Economics)
 • Paul Hilbers (DNB)
 • Corjo Jansen (Radboud Universiteit)
 • Ruud Koning (Groningen University)
 • Coen van de Louw (SVB)
 • Benne van Popta (MN)
 • Peter Schotman (Maastricht University)
 • Tom van der Spek (Achmea)
 • Michel Vellekoop (University of Amsterdam)
 • Ton van Welie (Ortec Finance)
 • Ton Wilthagen (Tilburg University)

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Voorzitter: Job Swank (DNB)

Leden:

 • Guusje Dolsma (Stichting van de Arbeid)
 • Tuur Elzinga (Stichting van de Arbeid)
 • Lex Meijdam (TiU)
 • Gerard van Olphen (APG Amsterdam)
 • 2 vacatures

Vier van de zeven zetels in de Raad van Toezicht worden benoemd door de Stichtingsraad. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid 2 leden en Tilburg University benoemt 1 lid van de Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht en profielschets voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Netspar wordt gevormd door Casper van Ewijk.
De bestuurder van de Stichting Netspar is uit hoofde van die functie ook Algemeen Directeur van Netspar Center, onderdeel van Tilburg University.

Laatst gewijzigd 1 april 2018.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners