stichting netspar

Netspar is opgericht in 2005, als onderdeel van Tilburg University.

Sinds 2012 is Netspar ondergebracht in een stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Netspar Center, een eenheid binnen Tilburg University.

Stichtingsraad

Alle partners (uit de pensioensector, overheid en wetenschap) hebben een zetel in de Stichtingsraad. Elke partner heeft stemrecht. Het Ministerie van Sociale Zaken is toehoorder bij de bijeenkomsten van de Stichtingsraad (zonder stemrecht).

De Stichtingsraad benoemt vijf van de acht leden van de Raad van Toezicht en adviseert (on)gevraagd de verschillende organen van de Stichting Netspar. Met ingang van 2016 vraagt de RvT advies aan de Stichtingsraad voordat zij de begroting goedkeurt.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de bijeenkomsten van de Stichtingsraad.

Leden van de Stichtingsraad:

 • Rob AlessieGroningen University
 • Tinka den ArendAPG Groep
 • Frits BartTKP Pensioen
 • Jan Berndsen – AFM
 • Benedict DellaertErasmus Universiteit Rotterdam
 • Jochem DijckmeesterPensioenfonds PGB
 • Wilco van DijkLeiden University
 • Jacques van DijkenSPMS, stichting pensioenfonds medisch specialisten
 • Twan van ErpAchmea
 • Jurre de HaanStichting van de Arbeid
 • Hans HoekenUtrecht University
 • Erik LutjensVrije Universiteit Amsterdam
 • René MaatmanRadboud Universiteit
 • Jeroen de MunnikPGGM
 • Bart OldenkampRail & OV
 • Cindy van OorschotDe Nederlandsche Bank (DNB)
 • Folkert Pamaa.s.r.
 • Gerard van RooijenNationale Nederlanden
 • Peter SchotmanMaastricht University
 • Terry TroostPMT
 • Michel VellekoopUniversity of Amsterdam
 • Annemieke Visser-Brons Zwitserleven
 • Ton WilthagenTilburg University
 • Kenan YildirimShell

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Voorzitter: Corien Wortmann-Kool

Leden:

 • Inge van den DoelPMT
 • Guusje DolsmaStichting van de Arbeid
 • Laura van GeestAFM
 • Lex MeijdamTilburg University
 • Annette MosmanAPG
 • Leon van RietNationale Nederlanden
 • Piet RietmanFNV

Vijf van de acht zetels in de Raad van Toezicht worden benoemd door de Stichtingsraad. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid twee leden en Tilburg University benoemt één lid van de Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht en profielschets voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Netspar wordt sinds 1 maart 2023 gevormd door Lisa Brüggen.
De bestuurder van de Stichting Netspar is uit hoofde van die functie ook Algemeen Directeur van Netspar Center, onderdeel van Tilburg University.

Laatst gewijzigd: 19 februari 2024.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners