stichting netspar

Netspar is opgericht in 2005, als onderdeel van Tilburg University.

Sinds 2012 is Netspar ondergebracht in een stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Netspar Center, een eenheid binnen Tilburg University.

Stichtingsraad

Alle partners (uit de pensioensector, overheid en wetenschap) hebben een zetel in de Stichtingsraad. Elke partner heeft stemrecht. Het Ministerie van Sociale Zaken is toehoorder bij de bijeenkomsten van de Stichtingsraad (zonder stemrecht).

De Stichtingsraad benoemt vier van de zeven leden van de Raad van Toezicht en adviseert (on)gevraagd de verschillende organen van de Stichting Netspar. Met ingang van 2016 vraagt de RvT advies aan de Stichtingsraad voordat zij de begroting goedkeurt.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de bijeenkomsten van de Stichtingsraad.

Leden van de Stichtingsgraad:

 • Rob Alessie (Groningen University)
 • Frits Bart (AEGON Nederland)
 • Peter Borgdorff (PGGM)
 • Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Pauline Derkman-Oosterom (a.s.r.)
 • Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB)
 • Paul Elenbaas (Nationale-Nederlanden)
 • Peter Gortzak (APG Groep)
 • Kees Goudswaard (Leiden University)
 • Johan de Groot (AFM)
 • Klaartje de Boer / Jurre de Haan (Stichting van de Arbeid, per toerbeurt)
 • Wolter Hassink (Utrecht University School of Economics)
 • Corjo Jansen (Radboud Universiteit)
 • Coen van de Louw (SVB)
 • Erik Lutjens (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Cindy van Oorschot (DNB)
 • Benne van Popta (MN)
 • Peter Schotman (Maastricht University)
 • Tom van der Spek (Achmea)
 • Michel Vellekoop (University of Amsterdam)
 • Martijn Vos (Ortec Finance)
 • Ton Wilthagen (Tilburg University)

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Voorzitter: Wouter Bos (Invest.nl)

Leden:

 • Guusje Dolsma (Stichting van de Arbeid)
 • Tuur Elzinga (Stichting van de Arbeid)
 • Lex Meijdam (Tilburg University)
 • Gerard van Olphen (APG Amsterdam)
 • Bianca Tetteroo (Achmea)
 • 1 vacature

Vier van de zeven zetels in de Raad van Toezicht worden benoemd door de Stichtingsraad. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid 2 leden en Tilburg University benoemt 1 lid van de Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht en profielschets voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Netspar wordt gevormd door Casper van Ewijk.
De bestuurder van de Stichting Netspar is uit hoofde van die functie ook Algemeen Directeur van Netspar Center, onderdeel van Tilburg University.

Laatst gewijzigd 1 april 2018.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners