stichting netspar

Netspar is opgericht in 2005, als onderdeel van Tilburg University.

Sinds 2012 is Netspar ondergebracht in een stichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Netspar Center, een eenheid binnen Tilburg University.

Stichtingsraad

Alle partners (uit de pensioensector, overheid en wetenschap) hebben een zetel in de Stichtingsraad. Elke partner heeft stemrecht. Het Ministerie van Sociale Zaken is toehoorder bij de bijeenkomsten van de Stichtingsraad (zonder stemrecht).

De Stichtingsraad benoemt vier van de zeven leden van de Raad van Toezicht en adviseert (on)gevraagd de verschillende organen van de Stichting Netspar. Met ingang van 2016 vraagt de RvT advies aan de Stichtingsraad voordat zij de begroting goedkeurt.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is ook voorzitter van de bijeenkomsten van de Stichtingsraad.

Leden van de Stichtingsgraad:

 • Rob Alessie (Groningen University)
 • Frits Bart (TKP Pensioen)
 • Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Pauline Derkman-Oosterom (a.s.r.)
 • Jochem Dijckmeester (Pensioenfonds PGB)
 • Wilco van Dijk (Leiden University)
 • Jacques van Dijken (SPMS, stichting pensioenfonds medisch specialisten)
 • Peter Gortzak (APG Groep)
 • Johan de Groot (AFM)
 • Klaartje de Boer / Jurre de Haan (Stichting van de Arbeid, per toerbeurt)
 • Wolter Hassink (Utrecht University)
 • Erik Lutjens (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • René Maatman (Radboud Universiteit)
 • Jeroen de Munnik (PGGM)
 • Bart Oldenkamp (Rail & OV)
 • Robert Olieman (a.i.) (SVB)
 • Cindy van Oorschot (DNB)
 • Peter Schotman (Maastricht University)
 • Tom van der Spek (Achmea)
 • Terry Troost (PMT)
 • Michel Vellekoop (University of Amsterdam)
 • Annemieke Visser-Brons (Nationale-Nederlanden)
 • Martijn Vos (Ortec Finance)
 • Ton Wilthagen (Tilburg University)

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Netspar en meer in het bijzonder de uitvoering van het Werkprogramma door het Bestuur. De Raad van Toezicht keurt het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening goed.

Voorzitter: Wouter Bos (Invest.nl)

Leden:

 • Inge van den Doel (PMT)
 • Guusje Dolsma (Stichting van de Arbeid)
 • Laura van Geest (AFM)
 • Lex Meijdam (Tilburg University)
 • Annette Mosman (APG Amsterdam)
 • Willem Noordman (FNV)
 • Bianca Tetteroo (Achmea)

Vier van de zeven zetels in de Raad van Toezicht worden benoemd door de Stichtingsraad. Daarnaast benoemt de Stichting van de Arbeid 2 leden en Tilburg University benoemt 1 lid van de Raad van Toezicht. De taak van de Raad van Toezicht en profielschets voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Netspar wordt gevormd door Marike Knoef.
De bestuurder van de Stichting Netspar is uit hoofde van die functie ook Algemeen Directeur van Netspar Center, onderdeel van Tilburg University.

Laatst gewijzigd 7 oktober 2021.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners